Z.W.O

De werkgroep voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking werkt namens en voor de hele wijkgemeente vanuit de gedachte dat ZWO een fundamentele taak is van de kerk, welke vraagt om een goede toerusting en toewijding. Deze visie nodigt uit om daardoor mede het eigen gemeente-zijn te bevorderen. Om dit te kunnen bewerkstelligen heeft de werkgroep voor ZWO zich dan ook als doel gesteld:

  • bij de gemeente het werk voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking onder de aandacht te brengen en hiervoor belangstelling te wekken, wat zich uit in concrete daden;
  • gemeenteleden bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid hierin en hen te wijzen op de eigen mogelijkheden binnen dit werk;
  • het zich bezinnen op situaties veraf en dichtbij in het licht van Gods gerechtigheid o.a. door het houden van schrijfacties voor vervolgde christenen;
  • het inzamelen van gelden voor het werk van de ZWO

 

Vanuit De Wijnstok worden de theologiedocenten Thijs en Marike Blok werkzaam in Zambia en het zendingsechtpaar Marco en Janneke de Leeuw van Weenen werkzaam in Hongarije gesteund.

Onder de vlag van de ZWO wordt beide echtparen met enige regelmaat een podium geboden om de gemeente deelgenoot te maken van hun ervaringen in Zambia en Hongarije.

De werkgroepleden zijn:

  • Voorzitter: Marjolein van Wingerden, e-mail: zwo@pkndubbeldam.nl
  • Penningmeester: Rianne Tober
  • Roemenië: Erry Pieters-Korteweg
  • Lid: Jonneke van Spijk-Bosman Jansen
  • Lid: Erwin Belder
  • Lid: Ilona van Wingerden (namens de diaconie)

Rekeningnummer

Het bankrekeningnummer van de ZWO-commissie is NL80INGB0002665595 t.n.v. de penningmeester ZWO protestantse wijkgemeente Dordrecht-Dubbeldam. 

Contactpersoon: Marjolein van Wingerden, e-mail: zwo@pkndubbeldam.nl.