Kerkenraad

Moderamen en kleine kerkenraad

Moderamen

Het moderamen bestaat uit de predikant, de voorzitter en de 1e scriba. Het moderamen komt 10 keer per jaar bij elkaar ter voorbereiding van de vergaderingen van de  kleine kerkenraad, wijkkerkenraad en grote kerkenraad.

Kleine Kerkenraad

De kleine kerkenraad is het dagelijks bestuur van de wijkkerkenraad en vergadert gemiddeld 10 keer per jaar. Om verbinding te houden met alle groepen, commissies en kringen werkt de kerkenraad met kerkgroepen. De kerkgroepen zijn: Missionair, Diaconaat, Pastoraat, Liturgie & Eredienst, Kind & Jeugd, Beheer en Communicatie. Het streven is dat in iedere kerkgroep minimaal 1 ambtsdrager zitting neemt. Wanneer er meerdere ambtsdragers zitting hebben in een kerkgroep zal er 1 ambtsdrager afgevaardigde zijn naar de kleine kerkenraad.

 

Wijkkerkenraad en Grote Kerkenraad

Wijkkerkenraad

De wijkkerkenraad wordt gevormd door alle ouderlingen, diakenen, ouderlingen-kerkrentmeester en de predikant van de wijkgemeente en neemt beleidsbeslissingen, stellen de wijkbegrotingen, jaarrekeningen vast etc. De kerkelijk werkers, voor zover geen ambtsdragers, zijn adviserend lid, evenals de (niet ouderling) kerkrentmeesters. De wijkkerkenraad vergadert gemiddeld 4 keer per jaar.

Grote kerkenraad

De kerkenraad organiseert 2 maal per jaar bezinningsbijeenkomsten met een grote vertegenwoordiging uit de gemeente. Voor deze bijeenkomsten worden de leden van de wijkkerkenraad uitgenodigd, alsmede vertegenwoordigers van alle groepen, commissies en kringen in de gemeente.

Kleine kerkenraad
Predikant Peter Barmentlo
VoorzitterAmbtsdragerRichard de Vlaming (ouderling)
ScribaAmbtsdragerHans Nijhof (ouderling)
Kerkgroep MissionairAmbtsdragerVacant (waarneming Peter Barmentlo)
Kerkgroep DiaconaatDiaken

Ilse Kloot -Post

Mirjam Flach

Kerkgroep PastoraatOuderlingVacant (waarneming Richard de Vlaming)
Kerkgroep Liturgie/EredienstAmbtsdragerVacant (waarneming Peter Barmentlo)
Kerkgroep Kind & JeugdAmbtsdragerInge Prins -Barends
Kerkgroep BeheerOuderling-kerkrentmeesterJack de Jong (ouderling-kerkr.)
Kerkgroep CommunicatieAmbtsdragerVacant