Categorieën
Nieuws

Nieuwsbrief 25 juni

Beste gemeenteleden,

Dit is de laatste nieuwsbrief. Vanaf juli zal alle communicatie weer via het kerkblad “Kerk op Dordt” plaats gaan vinden en wordt een selectie hiervan weer op onze website geplaatst. Vanaf juli zijn er weer (beperkt) gemeenteleden welkom tijdens de zondagse erediensten. Verderop in deze nieuwsbrief leest u hier alles over.

Erediensten De Wijnstok

De diensten voor de komende periode:

Zondag 28juni Voorganger is Martha Huizinga

Medewerking aan deze diensten wordt verleend door de voorganger, de dienstdoende ambtsdrager, de organist en enkele mensen van de gemeenteband.  

Deze diensten zijn via de Kerkomroep te beluisteren ( https://www.kerkomroep.nl/ ). Omdat de kans groot is dat deze website ook de komende weken regelmatig overbelast zal zijn, geven wij u de tip om de app Kerkomroep op uw telefoon of tablet te downloaden en via de app te luisteren. 

Op onze website www.pkndubbeldam.nl vindt u een link waarmee u de diensten via YouTube kunt volgen. Deze link is pas kort voor de diensten beschikbaar en vindt u aan de linkerzijde van de website (onder de bewegende foto’s).  

De liturgie voor de dienst van 28 juni is hier te vinden. Ook is deze onder aan de nieuwsbrief toegevoegd. 

Diaconie 

We vragen u om uw gebruikelijke collectebijdragen 1 keer per maand over te maken naar centrale diaconie (1ste collecte), de wijkkas van de eigen gemeente (2decollecte) en de ZWO (3de collecte). Collectes overmaken o.v.v. wijkgemeente Dubbeldam. We vragen u dus om meerdere collectes tegelijkertijd over te maken. Dit om het aantal overboekingen te beperken. De penningmeesters en diakenen verdelen het dan over de betreffende doelen. Voor de collectes van juni vragen we u uw bijdragen naar onderstaande rekeningen over te maken onder vermelding van ‘collecte juni’.

NummerCollecte28 juni
1e Diaconale collecte:NL28 RABO 0134 9398 40t.n.v. Diaconie Prot. Gem.Dordrecht –DubbeldamDoel:Present
2e Doel:WijkkasDoel:Wijkkerk
3e ZWO NL80 INGB 0002 6655 95 t.n.v. ZWO Protestantse wijkgemeente DubbeldamDoel: ZWO

Aanvullende mogelijkheden om giften te doen

Via verschillende kanalen hebben we het verzoek ontvangen om ook via collectebonnen en contant geld giften te kunnen doen. De voorkeur gaat nog steeds uit naar digitaal maar gezien de behoefte die er is, en omdat we in de periode van 5 juli tot en met 16 augustus weer erediensten gaan houden, hebben we het volgende bedacht. 

In de periode van 5 juli tot en met 16 augustus kunnen collectebonnen en contant geld worden ingeleverd bij de collectes in de kerk. Deze collectes worden vorm gegeven door middel van 3 schalen bij beide uitgangen van de kerkzaal (de reguliere uitgang en de nooduitgang) .

Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden, op de woensdagen tijdens de openstelling van de kerk ook de collectebonnen en/of contant geld als gift af te geven. Hierbij moet dan duidelijk worden aangegeven voor welke collecte(s) de gift(en) bedoeld is/zijn.

De kerk open!

De kerk open! Op maandag 29 juni nog van 10.00 tot 12.00, hierna in de zomermaanden vanaf 1 juli t/m 12 augustus alleen op de woensdagochtenden van 10.30 -12.00  Kom gerust langs! Een van de pastors is aanwezig. Je kunt een kopje koffie/thee drinken, even bijpraten, of even in de kerk de stilte zoeken. Je kunt ook in de kerk een kaarsje aansteken. Dit allemaal uiteraard met inachtneming van de 1 1⁄2 meter, en geen groepsvorming.

Jaffa  Project in Israël  

Dag lieve mensen,

Maandag 29 juni ben ik in de Rank voor de verkoop van kaarten etc.

Vanaf 1 juli is de Rank alleen op woensdagmorgen open voor koffie en gesprekje ,ook dan ben ik er met de kaarten voor het Jaffa Project.

Hopelijk tot ziens,

Hartelijke groet, Riet Lagewaard

Invulling kerkdienst in de periode van 5 juli tot en met 16 augustus

1. Gebruiksplan

Vanaf 1 juli 2020 zijn er –met inachtneming van de 1 ½ meter regel- maximaal 100 mensen (exclusief medewerkers) welkom bij kerkdiensten. Om dit mogelijk te maken, moest er een gebruiksplan worden opgesteld.

Dit gebruiksplan is een op ons kerkgebouw toegespitste praktische invulling. Het landelijke PKN-protocol biedt hiervoor een belangrijk handvat, tegelijkertijd is het niet allesomvattend. Daarom is het gebruik van gezond verstand van even groot belang.  

Het gebruiksplan is beschikbaar voor alle gemeenteleden. Het blijft actief zolang het landelijke PKN-protocol dat voorschrijft. De meest recente versie wordt beschikbaar gesteld via de website van onze kerk en is als bijlage bij deze nieuwbrief gevoegd. Ook ligt er een exemplaar ter inzage in de kerk.

Voor alle activiteiten geldt dat we de voorschriften van het RIVM inzake hygiëne, afstand, kwetsbare personen e.d. in acht nemen.

2. Zingen 

Gemeentezang is niet toegestaan omdat het een bron van besmetting lijkt te zijn. Dat is pijnlijk, maar ook binnen de gestelde richtlijnen is het hopelijk mogelijk om voluit kerk te zijn.

3. Aanmelden

Het zal duidelijk zijn dat het in deze periode niet mogelijk is om spontaan naar de kerk te komen om de eredienst mee te maken. Het inplannen en volboeken van de diensten met een maximale bezetting van 100 personen is niet eenvoudig. We willen  alle gemeenteleden evenveel kans geven om een kerkdienst te bezoeken. Om dit in goede banen te leiden, hebben we gekozen voor een online aanmeldsysteem via Kerktijd.nl waarbij het ook mogelijk is om telefonisch aan te melden. Via dit systeem is een eerlijke en roulerende uitnodiging mogelijk waarbij iedereen evenveel kans heeft om een kerkdienst te bezoeken. Op onze homepagina kunt u meer informatie lezen over hoe u zich via de computer of telefonisch kunt aanmelden. 

Bericht Pastores:

Het is alweer zomer! Heerlijk om buiten te kunnen zijn en van de prachtige bloeiende bloemen en planten te genieten. Het goede weer doet ons goed. Gelukkig is ook het Covid-19 virus in ons land steeds meer onder controle. Dat stemt hoopvol voor de nabije toekomt. In deze laatste nieuwsbrief willen we afsluiten met een hoopvol lied. Een lied over de ‘grote zomer’ die er aan komt.

Eens komt de grote zomer waarin zich ‘t hart verblijdt. 

God zal op aarde komen met groene eeuwigheid.

De hemel en de aarde wordt stralende en puur. 

God zal zich openbaren in heel zijn creatuur. 

NLB 747:1

Margot Overduin, Martha Huizinga en Peter Barmentlo

Kinderkerk XL

Aanstaande zondag willen we de kinderen weer live ontmoeten. Daarom organiseren we een bijzondere kinderkerk XL, buiten achter de kerk bij het jeugdhonk. We starten om 09.45 uur en het programma duurt tot ongeveer 11.00 uur.

Kinderen kunnen nog worden opgegeven via kinderkerk@pkndubbeldam.

Tot zondag, de leiding van de kinderkerk.

Zangmomenten Missie Dordt

Op de laatste pagina van deze nieuwsbrief vindt u een uitnodiging voor openlucht zangmomenten op zondag 28 juni. Er vindt ook een zangmoment in Dubbeldam plaats. Onze gemeenteband verzorgt de muziek! Wilt u aanwezig zijn, vergeet u dan niet vooraf aan te melden!

De laatste nieuwsbrief & liturgie

Zoals eerder aangegeven is dit de laatste nieuwsbrief. We hebben gehoopt u op deze manier te bemoedigen en van informatie te voorzien in deze moeilijke tijd. Alle nieuwe informatie wordt weer gedeeld via ons kerkblad ‘Kerk op Dordt’. 

De liturgie wordt vanaf nu beschikbaar gesteld via de website www.pkndubbeldam.nl

Categorieën
Nieuws

Nieuwsbrief 18 juni

Erediensten De Wijnstok

De diensten voor de komende periode:

Zondag 21 juni Voorganger is ds. J.M. Aarnoudse
Zondag 28juni Voorganger is Martha Huizinga

Medewerking aan deze diensten wordt verleend door de voorganger, de dienstdoende ambtsdrager, de organist en enkele mensen van de gemeenteband.  

Deze diensten zijn via de Kerkomroep te beluisteren ( https://www.kerkomroep.nl/ ). Omdat de kans groot is dat deze website ook de komende weken regelmatig overbelast zal zijn, geven wij u de tip om de app Kerkomroep op uw telefoon of tablet te downloaden en via de app te luisteren. 

Op onze website www.pkndubbeldam.nl vindt u een link waarmee u de diensten via YouTube kunt volgen. Deze link is pas kort voor de diensten beschikbaar en vindt u aan de linkerzijde van de website (onder de bewegende foto’s).  

De liturgie voor de dienst van 21 juni is hier te vinden. Ook is deze onder aan de nieuwsbrief toegevoegd. 

Diaconie 

We vragen u om uw gebruikelijke collectebijdragen 1 keer per maand over te maken naar centrale diaconie (1ste collecte), de wijkkas van de eigen gemeente (2decollecte) en de ZWO (3de collecte). Collectes overmaken o.v.v. wijkgemeente Dubbeldam. We vragen u dus om meerdere collectes tegelijkertijd over te maken. Dit om het aantal overboekingen te beperken. De penningmeesters en diakenen verdelen het dan over de betreffende doelen. Voor de collectes van juni vragen we u uw bijdragen naar onderstaande rekeningen over te maken onder vermelding van ‘collecte juni’.

NummerCollecte21 juni28 juni
1e Diaconale collecte:NL28 RABO 0134 9398 40t.n.v. Diaconie Prot. Gem.Dordrecht –DubbeldamDoel: KIA werelddiaconaatDoel:Present
2e Doel:WijkkasDoel: WijkkerkDoel:Wijkkerk
3e ZWO NL80 INGB 0002 6655 95 t.n.v. ZWO Protestantse wijkgemeente DubbeldamDoel: ZWODoel: ZWO

PR talent gezocht

Binnen de wijkgemeente Dubbeldam zijn we op zoek naar een PR talent, die zorgt voor de informatieverstrekking en promotie van onze wijkgemeente De Wijnstok via website en sociale media. Onze website is aan een opfrisbeurt toe en we proberen naast onze leden ook meer mensen in Dubbeldam en Dordrecht te bereiken. Wij zijn daarom op zoek naar een gemeentelid waarvoor het schrijven van teksten voor een website geen geheimen heeft en die op het gebied van vormgeving/lay-out ook zijn/haar weg weet te vinden. 

Goed om te weten dat je van de techniek minder hoeft te weten omdat er een team van slimme ICT-ers klaar staat om je te helpen.

Heb je ervaring met PR, gevoel voor redactie, schrijf je graag en goed en heb je creatieve ideeën over hoe we onze website kunnen vormgeven om onze leden en de bewoners van Dubbeldam en Dordrecht nog beter te kunnen bereiken, dan zien we jouw e-mail graag uiterlijk 17 juli tegemoet. Uiteraard zijn we benieuwd naar jouw affiniteit met PR en social media. Daarom het verzoek om in jouw mailbericht hier iets over te vertellen. Jouw belangstelling kan je e-mailen naar scriba.pkndubbeldam@gmail.com

De kerk open!

De kerk open! De kerk is op drie momenten in de week open. De komende tijd iedere maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen, van 10.00 -12.00 uur. Een van de pastors is aanwezig. Je kunt een kopje koffie/thee drinken, even bijpraten, of even in de kerk de stilte zoeken. Je kunt ook in de kerk een kaarsje aansteken. Dit allemaal uiteraard met inachtneming van de 1 1⁄2 meter, en geen groepsvorming.

In de zomermaanden (vanaf woensdag 1 juli) blijft de kerk geopend, maar dan alleen op de woensdagochtenden van 10.30-12.00 uur. Kom ook dan gerust even langs!

Kaarsen in de kerk

Jaffa  Project in Israël  

Lieve mensen,

Aangezien we geen kerkdiensten hebben op zondag en ik altijd wel een verkoop mag doen voor Het Jaffa Project in Israël  ben ik tot en met eind juni op maandag en vrijdagochtend in de Rank van 10.00 tot 12.00 uur met mijn kaarten en kleine cadeautjes.

U kunt op een relaxte manier snuffelen tussen mijn kaarten met wellicht een kop koffie en een praatje. Ook zij zitten in zwaar weer en misschien kunnen we op deze manier ons steentje bijdragen. Het liefst per bank overmaken. Ik hoop u op een van de ochtenden te ontmoeten. Hartelijke groet, Riet Lagewaard.

Inspiratie

Hoe word jij geïnspireerd? Waar word jij enthousiast van? Toen ik die vraag kreeg voorgelegd, zat ik in de zon een boeiend boek te lezen… Je zou kunnen zeggen dat het antwoord daarmee gegeven is… 

En toch. Mijn gedachten gingen vanaf dat moment een andere kant op en kwamen uit op drie dingen.

Ik dacht aan de online-diensten, aan de mooie preken uit Exodus en aan liederen van de gemeenteband. Die hebben mij geïnspireerd de afgelopen tijd. Over heilige Liefde. Over ‘de kracht van Uw genade die vrij maakt’ (Aan uw tafel – Sela), over ‘lopen op het water’ (Opw. 789).

Ook dacht ik aan ‘Eerst dit’, de bijbelpodcast van de EO/IZB, die we sinds een tijdje ’s avonds na het eten beluisteren. Wat een eigentijdse en verrassende uitleg van de wonderen die Jezus deed. Te midden van de chaos waarin mensen terecht waren gekomen, is daar het woord van Jezus, dat helend en messiaans is. Dat roept in Jezus’ tijd verwondering op bij de mensen, maar ook bij mij nu….

Ik dacht ook aan de liedjes die ik hoor als ik in de auto rijd…van een oude cd, die al (veel te?) lang in de afspeler zit. Sommige zijn wat lawaaierig, andere wat saai, maar er is er ook eentje bij waar ik echt door word geraakt, een pareltje…

Dansend over de gouden straten, De stralende bruid en de Mensenzoon.

Alle landen en volkeren zingen

Het lied van het Lam op de troon (Opw. 473)

Een lied dat een prachtig perspectief biedt en uitstijgt boven de aardse werkelijkheid. Om in weg te vluchten? Wil ik die werkelijkheid eigenlijk niet zien? Ik ben daar voor mezelf niet helemaal uit. Wel weet ik dat het een diep verlangen in me oproept naar de heelheid van de Schepping. En een verlangen om te zien, ‘van aangezicht tot aangezicht’ (1 Kor. 13: 12). Ik ben er van overtuigd dat God aan het einde der tijden alles goed zal maken. Dat Hij deze wereld niet loslaat, maar nieuw maakt. Uw Koninkrijk kome….

Het komt goed!

Jan den Hoed

Categorieën
Nieuws

Nieuwsbrief 11 juni

Beste gemeenteleden,

Hierbij weer een nieuwsbrief.

Inmiddels zijn er al heel wat nieuwsbrieven de deur uit gegaan. We hebben gehoopt u op deze manier te bemoedigen en van informatie te voorzien in deze moeilijke tijd. Nu de zomer er aan komt met alle vakanties, en het leven weer ietwat normaal gaat worden, is in het moderamen besloten om t/m 25 juni door te gaan met de nieuwsbrieven en het versturen van de liturgie. Hierna wordt alle informatie weer gedeeld via ons kerkblad ‘Kerk op Dordt’. Voor eind juni hopen we nog in de nieuwsbrief te vermelden hoe de kerkgang geregeld gaat worden vanaf 1 juli. Met hartelijke groet Hans en Dinie

Erediensten De Wijnstok

De diensten voor de komende periode:

Zondag 14 juni Voorganger is ds. Nico van de Leer (jeugddienst)
Zondag 21 juni Voorganger is ds. J.M. Aarnoudse
Zondag 28juni Voorganger is Martha Huizinga

Medewerking aan deze diensten wordt verleend door de voorganger, de dienstdoende ambtsdrager, de organist en enkele mensen van de gemeenteband.  

Deze diensten zijn via de Kerkomroep te beluisteren ( https://www.kerkomroep.nl/ ). Omdat de kans groot is dat deze website ook de komende weken regelmatig overbelast zal zijn, geven wij u de tip om de app Kerkomroep op uw telefoon of tablet te downloaden en via de app te luisteren. 

Op onze website www.pkndubbeldam.nl vindt u een link waarmee u de diensten via YouTube kunt volgen. Deze link is pas kort voor de diensten beschikbaar en vindt u aan de linkerzijde van de website (onder de bewegende foto’s).  

De liturgie voor de dienst van 14 juni is hier te vinden. Ook is deze onder aan de nieuwsbrief toegevoegd. 

Diaconie 

We vragen u om uw gebruikelijke collectebijdragen 1 keer per maand over te maken naar centrale diaconie (1ste collecte), de wijkkas van de eigen gemeente (2de collecte) en de ZWO (3de collecte). Collectes overmaken o.v.v. wijkgemeente Dubbeldam. We vragen u dus om meerdere collectes tegelijkertijd over te maken. Dit om het aantal overboekingen te beperken. De penningmeesters en diakenen verdelen het dan over de betreffende doelen. Voor de collectes van juni vragen we u uw bijdragen naar onderstaande rekeningen over te maken onder vermelding van ‘collecte juni’.

NummerCollecte14 juni21 juni28 juni
1e Diaconale collecte:NL28 RABO 0134 9398 40t.n.v. Diaconie Prot. Gem.Dordrecht –DubbeldamDoel:WijkdoelDoel: KIA werelddiaconaatDoel:Present
2e Doel:WijkkasDoel:WijkkerkDoel: WijkkerkDoel:Wijkkerk
3e ZWO NL80 INGB 0002 6655 95 t.n.v. ZWO Protestantse wijkgemeente DubbeldamDoel: ZWODoel: ZWODoel: ZWO

De kerk open!

De kerk is op drie momenten in de week open. De komende tijd iedere maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen, van 10.00 -12.00 uur. Een van de pastors is aanwezig. Je kunt een kopje koffie/thee drinken, even bijpraten, of even in de kerk de stilte zoeken. Je kunt ook in de kerk een kaarsje aansteken. Dit allemaal uiteraard met inachtneming van de 1 1⁄2 meter, en geen groepsvorming. Kom gerust even langs.

Kaarsen in de kerk

Kroonboeken in kroontijden

Martha vroeg me wat mij in deze tijd inspireert. Interessante vraag, maar eigenlijk sta ik daarbij in deze tijd niet echt bewust stil. Niet anders dan anders zeg maar. In ieder geval ben ik net als vele anderen begonnen met opruimen en schoonmaken. Omdat ik niet veel energie heb is dat een klus die uit heel veel etappes bestaat. Na het schoonmaken van een plank in de kast moet ik altijd weer even zitten en uitrusten. En dan lees ik vaak. Eerst heb ik “La Peste” van Albert Camus na vijftig jaar herlezen. In een Noord-Afrikaanse stad breekt de pest uit en de stad gaat in ‘lockdown’. In het laatste decennium van de vorig eeuw kreeg José Saramago op de valreep de Nobelprijs voor de Literatuur. Hij schreef “De Stad der Blinden” waarin Lissabon geteisterd wordt door een mysterieuze ziekte waarbij de een na de ander blind wordt. Men probeert vol vuur de zieken te scheiden van de (nog) niet zieken, maar dat blijkt al snel niet te lukken. Ook hier vervalt de samenleving tot gruwelijk gedrag. Mijn oude lerares Latijn leerde het ons vijftig jaar geleden Latijnse spreuken al. “Homo homini lupus est.” Oftewel, “De mens is als een wolf voor zijn medemens”. Uiteindelijk drijft me dit al jaren, niet per sé nu, maar eigenlijk altijd al. Dat dit leven op aarde niet het einde der dingen is. Dat we als christen uit een belofte mogen leven. En dat we daaraan elke dag in het nu ons steentje mogen bijdragen, ook in deze tijd. Erry Pieters-Korteweg

Bericht Margot

De eerste camper heb ik al gespot en nu de eerste caravan onze straat is uitgereden begint het vakantiegevoel toch een beetje te kriebelen. Natuurlijk realiseer ik me dat vakantie vieren niet meer zoals voorgaande jaren zal gaan. Deze week hoorde ik dat 50 procent deze zomer helemaal niet met vakantie gaat. Wij zijn van plan om in Nederland te blijven en veel de fiets te pakken als het weer meezit. Gelukkig hoeven we niet zo lang meer te wachten, want vanaf vrijdag 3 juli tot en met zondag 19 juli heb ik vakantie en aangezien dit een van de laatste nieuwsbrieven zal zijn, wil ik dit alvast mededelen. Of u met vakantie gaat of tot die andere 50 procent behoort, graag wil ik u een fijne zomerperiode toewensen en een zegenbede meegeven die te vinden is in het Dienstboek van de Abdij van Iona, een bekende oecumenische community aan de Westkust van Schotland.

Moge God, die erbij is als de zon opgaat en ondergaat en als je de zee oversteekt, onderweg je schreden richten.Moge God, die je nabij is als je zit en als je staat, je met liefde omringen en je bij de hand leiden.Moge God, die je wegen kent en de plaatsen waar je uitrust bij je zijn in je taak op aarde het goede nieuws zijn dat je deelt en je op de eeuwige weg leiden

Oproep verhuisdozen

Een oproep voor verhuisdozen. Voor het leegruimen van De Rank zijn er verhuisdozen nodig. Als er gemeenteleden ergens nog goede dozen, liefst verhuisdozen hebben, zouden we die graag willen hebben. Brengen naar De Rank svp, evt. op te halen, melden per mail: jonnekegrootenboer@hotmail.com

Kinderkerk:

Op de website van de kerk vinden jullie sinds kort de link naar de online Kinderkerk. Aanstaande zondag sluit de Kinderkerk ook aan op het thema van de Jeugddienst “Maskers op, maskers af”.  

Categorieën
Nieuws

Nieuwsbrief 4 juni

Erediensten De Wijnstok

De diensten voor de komende periode:

Zondag 7 juni Voorganger is ds. Peter Barmentlo
Zondag 14 juni Voorganger is ds. Nico van de Leer (jeugddienst)
Zondag 21 juni Voorganger is ds. J.M. Aarnoudse
Zondag 28juni Voorganger is Martha Huizinga

Medewerking aan deze diensten wordt verleend door de voorganger, de dienstdoende ambtsdrager, de organist en enkele mensen van de gemeenteband.  

Deze diensten zijn via de Kerkomroep te beluisteren (https://www.kerkomroep.nl/). Omdat de kans groot is dat deze website ook de komende weken regelmatig overbelast zal zijn, geven wij u de tip om de app Kerkomroep op uw telefoon of tablet te downloaden en via de app te luisteren. 

Op onze website www.pkndubbeldam.nl vindt u een link waarmee u de diensten via YouTube kunt volgen. Deze link is pas kort voor de diensten beschikbaar en vindt u aan de linkerzijde van de website (onder de bewegende foto’s).  

De liturgie voor de dienst van 7 juni is hier te vinden. Ook is deze onder aan de nieuwsbrief toegevoegd. 

Diaconie 

We vragen u om uw gebruikelijke collectebijdragen 1 keer per maand over te maken naar centrale diaconie (1ste collecte), de wijkkas van de eigen gemeente (2de collecte) en de ZWO (3de collecte). Collectes overmaken o.v.v. wijkgemeente Dubbeldam. We vragen u dus om meerdere collectes tegelijkertijd over te maken. Dit om het aantal overboekingen te beperken. De penningmeesters en diakenen verdelen het dan over de betreffende doelen. Voor de collectes van juni vragen we u uw bijdragen naar onderstaande rekeningen over te maken onder vermelding van ‘collecte juni’.

NummerCollecte7 juni14 juni21 juni28 juni
1e Diaconale collecte:NL28 RABO 0134 9398 40t.n.v. Diaconie Prot. Gem.Dordrecht –DubbeldamDoel: ZWO zendingswerkersDoel:WijkdoelDoel: KIA werelddiaconaatDoel:Present
2e Kerkrentmeester collecte   NL80 RABO 0373 7029 49 t.n.v. PWG Dubbeldam teDordrechtDoel:WijkkasDoel:WijkkerkDoel: WijkkerkDoel:Wijkkerk
3e ZWO NL80 INGB 0002 6655 95 t.n.v. ZWO Protestantse wijkgemeente DubbeldamDoel: ZWODoel: ZWODoel: ZWODoel: ZWO

De kerk open!

De kerk is op drie momenten in de week open. De komende tijd iedere maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen, van 10.00 -12.00 uur. Een van de pastors is aanwezig. Je kunt een kopje koffie/thee drinken, even bijpraten, of even in de kerk de stilte zoeken. Je kunt ook in de kerk een kaarsje aansteken. Dit allemaal uiteraard met inachtneming van de 1 1⁄2 meter, en geen groepsvorming. Kom gerust even langs. 

Kerkdienst

Zondag 7 juni vieren we het Heilig Avondmaal, met een heel klein groepje in de kerk, maar u kunt het thuis meevieren, door brood en wijn klaar te zetten. We sluiten de verhalen van Mozes voorlopig af met de lezing uit Exodus 33. De vraag van Mozes: ‘Laat mij toch uw majesteit zien’. 

Kaarsen in de kerk

Jeugdwerk:

Bootcamp en kampvuur: 

Op vrijdag 12 juni om 20:00 uur is er een leuke avond voor alle jongeren. We spreken buiten af naast het Jeugdhonk. Rob van Dongen (sportcoach en gemeentelid) zal een bootcamp leiden. Na een half uur intensief sporten gaan we nog gezellig met elkaar bij praten met lekkers rond het kampvuur. Het wordt een gezellige avond! Hierbij moeten we ons natuurlijk wel aan de corona maatregelen houden. Opgeven kan bij Martha Huizinga. We hebben heel veel zin om jullie weer live te zien! 

Het maximaal aantal aanwezigen is 30 personen. 

Jeugddienst:

Op 14 juni is er een jeugddienst met als thema: ‘Maskers op, maskers af’. Nico van der Leer zal deze dienst leiden. Als jongeren zijn jullie welkom om er deze dienst live bij te zijn. Jullie zijn de allereerste groep die sinds lange tijd weer een keertje naar de kerk kunnen. We hopen dat veel van jullie er bij zijn. Uiteraard houden we ons in de kerk strikt aan de corona maatregelen. Het wordt een mooie dienst en het is fijn om zo als jongerengroep weer een keertje samen in de kerk te zijn. Laat je wel even weten of je komt? Dit kan bij Martha Huizinga. Het maximaal aantal kerkgangers is 30 personen. 

Kinderkerk:

Wat hebben we de kinderen gemist de afgelopen maanden! Sinds deze maand geven we regelmatig d.m.v. online filmpjes kinderkerk: de kinderen kunnen meezingen, knutselen en luisteren naar een verhaal. De link hiervoor kunnen jullie vinden op de homepage van www.pkndubbeldam.nl 

Categorieën
Nieuws

Nieuwsbrief 28 mei

Erediensten De Wijnstok

De diensten voor de komende periode:

Zondag 31 mei     Voorganger is ds. Peter Barmentlo
Zondag 7 juni       Voorganger is ds. Peter Barmentlo

Medewerking aan deze diensten wordt verleend door de dominee of kerkelijk werker, de dienstdoende ambtsdrager, de organist en enkele mensen van de gemeenteband.

Deze diensten zijn via de Kerkomroep te beluisteren (https://www.kerkomroep.nl/). Omdat de kans groot is dat deze website ook de komende weken regelmatig overbelast zal zijn, geven wij u de tip om de app Kerkomroep op uw telefoon of tablet te downloaden en via de app te luisteren. 

Op onze website www.pkndubbeldam.nl vindt u een link waarmee u de diensten via YouTube kunt volgen. Deze link is pas kort voor de diensten beschikbaar en vindt u aan de linkerzijde van de website (onder de bewegende foto’s).  

De liturgie voor de dienst van 31 mei is hier te vinden en is ook onder aan deze nieuwsbrief toegevoegd.

Diaconie 

We vragen u om uw gebruikelijke collectebijdragen 1 keer per maand over te maken naar centrale diaconie (1ste collecte), de wijkkas van de eigen gemeente (2de collecte) en de ZWO (3de collecte). Collectes overmaken o.v.v. wijkgemeente Dubbeldam. We vragen u dus om meerdere collectes tegelijkertijd over te maken. Dit om het aantal overboekingen te beperken. De penningmeesters en diakenen verdelen het dan over de betreffende doelen. Voor de collectes van mei vragen we u uw bijdragen naar onderstaande rekeningen over te maken onder vermelding van ‘collecte mei’.

NummerCollecte31 mei
1e Diaconale collecte:NL28 RABO 0134 9398 40t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Dordrecht -DubbeldamDoel: Zending Kerk in Actie
2e Kerkrentmeester collecte   NL80 RABO 0373 7029 49 t.n.v. PWG Dubbeldam te DordrechtDoel:Wijkkerk
3e ZWO NL80 INGB 0002 6655 95 t.n.v. ZWO Protestantse wijkgemeente DubbeldamDoel: ZWO

De kerk open!

De kerk is op drie momenten in de week open. De komende tijd iedere maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen, van 10.00 -12.00 uur. Een van de pastors is aanwezig. Je kunt een kopje koffie/thee drinken, even bijpraten, of even in de kerk de stilte zoeken. Je kunt ook in de kerk een kaarsje aansteken. Dit allemaal uiteraard met inachtneming van de 1 1⁄2 meter, en geen groepsvorming. Kom gerust even langs. Aankomende maandag (2e Pinksterdag) is de kerk niet open!

Kaarsen in de kerk

Kerken tijdens Coronatijd

Inmiddels is er meer bekend over de landelijke richtlijnen voor kerken. Vanaf 1 juni 2020 mogen er 30 mensen aanwezig zijn bij bijeenkomsten in de kerk. Vanaf 1 juli 2020 wordt dit aantal verhoogd naar 100 mensen. Als wijkgemeente Dubbeldam gaan we nadenken hoe we gebruik kunnen maken van deze versoepeling. Gemeentezang wordt vooralsnog niet toegestaan, omdat het een bron van besmetting lijkt te zijn.

Voordat we als gemeente onze kerkelijke activiteiten – zoals erediensten – kunnen hervatten, moet er een gebruiksplan worden opgesteld. Dit gebruiksplan wordt besproken in de vergadering van de Kleine Kerkenraad van 8 juni. Kort daarna volgt meer informatie.

Update verbouwingsplan

Met trots informeert de kerkenraad u dat het definitieve verbouwingsplan woensdagavond 27 mei door de Algemene Kerkenraad van de Protestante Wijkgemeente Dordrecht Dubbeldam is goedgekeurd. Dit betekent dat er in september gestart wordt met de verbouwing van onze kerk.  

Door de recente ontvangst van een legaat is het mogelijk geworden om terug te gaan naar het oorspronkelijke plan. De keuze om de ruimte onder het orgel te gebruiken voor een toiletgroep en een vergaderzaal is teruggedraaid. Deze ruimte zal in het nieuwe plan flexibel worden ingericht, waarbij de ruimte niet alleen bij de kerkzaal kan worden betrokken, maar middels een flexibele scheidingswand ook als aparte zaal kan worden gebruikt. We kiezen er dus voor om terug te gaan naar ons oude plan met meer vierkante meters nieuwbouw. Dit biedt de gemeente nu en in de toekomst meer mogelijkheden en flexibiliteit. In 1 van de volgende nieuwsbrieven zullen we een duidelijke plattegrond van het definitieve verbouwingsplan opnemen.Mappen verbouwing

We kijken terug op een lang voortraject waarbij veel gemeenteleden betrokken zijn geweest bij de voorbereidingen. Sinds 2017 is er door de projectcommissie, onder voorzitterschap van Frans Pieters, gewerkt aan de plannen. De jaren daarvoor is er echter ook al veel werk verzet. We denken hierbij bijvoorbeeld aan het werk dat in het verleden door de gebouwencommissie is verricht en dat geresulteerd heeft in het basisplan dat in 2012 is opgeleverd. Via deze weg dank aan alle gemeenteleden die in het voortraject hun steentje hebben bijgedragen. Speciale dank gaat uit naar de leden van het bouwteam (Jack de Jong, Gert-Jan Flach, Tom Sanders en Koos de Vlaming) die de afgelopen maanden achter de schermen zeer intensief bezig zijn geweest met de voorbereiding van de definitieve plannen. Verder hebben we in de Algemene Kerkenraad ook onze dank en waardering uitgesproken voor de constructieve opstelling van het College van Kerkrentmeesters. Onder voorzitterschap van Joke van den Bandt- Stel is in korte tijd veel werk verzet. 

Vrijdagochtend 29 mei wordt de overeenkomst met de aannemer ondertekend. Dat betekent dat we een nieuwe fase ingaan. Ook deze fase zal worden begeleid door de leden van de projectcommissie.

Al bijna 4 eeuwen wordt het Woord van God verkondigd in Dubbeldam. Dominee Buijtendijck sprak op 13 oktober 1630 tijdens de eerste kerkdienst in zijn preek over Psalm 84 vers 2: “Hoe lieflijk is uw woning, HEER van de hemelse machten”. Zo klinkt de Psalm in de Nieuwe Bijbelvertaling. Destijds klonk het anders. De Statenvertaling was nog niet verschenen. Maar hoe dan ook, het klinkt nog altijd vertrouwd. Eeuwenlang is er al de mogelijkheid om midden in Dubbeldam in de kerk thuis te mogen komen bij God. De verbouwingsplannen die nu zijn goedgekeurd, maken het mogelijk om onze kerkelijke presentie te continueren. Onze dankbaarheid moeten we daarom bovenal richten tot God. Ik sluit dan ook graag af met een lied waarin dezelfde Psalm centraal staat: “Wat hou ik van Uw huis”. Luister en/of zing mee: https://www.youtube.com/watch?v=jyboxRagvpk 

Vriendelijke groeten namens uw wijkkerkenraad,

Richard de Vlaming

Vlaggen

Voor de kerk zie je sinds vorige week twee vlaggen hangen aan het begin van het kerkplein. Houd moed, heb lief! Een initiatief vanuit een kerk in Heereveen waar we graag aan meedoen. Het is in de diensten ook al een paar keer voorbijgekomen als thema; ‘Houd vol’, het bekende opwekkingslied 798 van Kees Kraayenoord. Als kerk mogen we dat uitstralen dat we moed houden omdat God er is, en Hij niet loslaat.

Vlaggen de Wijnstok

Bericht van Martha:

Van jongs af aan ga ik met Pinksteren vaak naar Opwekking in Biddinghuizen. Op dit festival komen meer dan 10.000 christenen uit het hele land en vanuit verschillende kerkelijke achtergronden samen. Om te bidden voor ons land en om God te loven voor alle zegeningen. Ik vind dat heel inspirerend en ben altijd weer onder de indruk van de onderlinge verbondenheid. Door de verschillende diensten en seminars word je stilgezet. Om je op God te richten en om te reflecteren. Ik laad hierdoor weer op, vind nieuwe inspiratie. Dit jaar gaat Opwekking natuurlijk niet door, ik hoop daarom dit jaar op een andere manier geïnspireerd te raken. 

Van veel verschillende gemeenteleden hoor ik de afgelopen weken dat deze tijd ruimte schept voor reflectie. Naast angst die er soms ook is worden er ook nieuwe manieren gevonden om geïnspireerd te raken. Deze inzichten willen we graag met je delen. Om elkaar te stimuleren en elkaar op nieuwe ideeën te brengen is er daarom vanaf deze week een nieuwe rubriek in de nieuwsbrief: ‘Wat inspireert jou in deze tijd?’. Elke week deelt een ander gemeentelid zijn of haar inspiratie met ons. Op deze manier blijven we verbonden met elkaar, ook als we elkaar even niet zien. Ik wens jullie allemaal een inspirerend Pinksterfeest toe! 

‘Samen één door de Geest, verbonden in liefde, die U aan ons geeft.’ (Breng ons samen, Sela) 

Pinksteren

Een HOOP inspiratie (Aryanne Kolsters)

Ik vind het heerlijk om te schrijven over dingen die me raken en bezighouden, opgevallen zijn of aan het denken gezet hebben. Sinds de lockdown ben ik blogs (online verhalen) gaan schrijven om hoopvol te delen van wat ik gekregen heb. Het is inmiddels een soort levensstijl geworden: inspiratie uit de dagelijkse gebeurtenissen halen. Dus op de vraag van de nieuwsbriefredactie: “Waar haal jij in deze tijden inspiratie vandaan?” zou ik eigenlijk kunnen antwoorden: “Overal!” Toch is dat niet helemaal waar. Want ik kan een willekeurige baksteen nemen ter inspiratie, maar als daar niet “Iemand” overheen blaast, gebeurt er nog niet veel. Het is niet iets wat ik af kan dwingen. Het is hooguit mogelijk me ervoor open te stellen. Bewust ogen, oren en hart wagenwijd openzetten, vol verwachting. En dan komt het. Of niet. Maar àls het komt voel ik dat in mijn lijf, is er een helder moment dat zegt: “Pak dit maar!”

Dat kunnen woorden zijn, of melodieën, soms tot tranen toe. Maar ook onze dochter die opstaat nadat ze gevallen is, of een onverwachte ontmoeting waar je de hele dag nog aan denken moet. Daarna buitelt het vaak nog een tijdje door in mijn hoofd voor het zijn vorm krijgt. Voor mij zit inspiratie in alles wat mijn creatieve vuur vanbinnen aanwakkert. Waardoor ik in beweging wil komen en iets naar buiten wil brengen van de Hoop die in mij leeft. En omdat God een gulle gever is, ontvang ik van Hem, “die vanuit de overvloed van Zijn majesteit ieder tekort van mij aanvult”, een HOOP inspiratie! (Fil. 4:19)

Goede Pinksterdagen namens uw wijkkerkenraad PKN Dubbeldam toegewenst, heb lief en houd moed!

Categorieën
Nieuws

Nieuwsbrief 19 mei

Erediensten De Wijnstok 

De diensten voor de komende periode:

Donderdag 21 mei Voorganger is ds. Peter Barmentlo (Hemelvaartsdag)
Zondag 24 mei  Voorganger is ds. Peter Barmentlo
Zondag 31 mei     Voorganger is ds. Peter Barmentlo
Zondag 7 juni       Voorganger is ds. Peter Barmentlo

Medewerking aan deze diensten wordt verleend door de dominee of kerkelijk werker, de dienstdoende ambtsdrager, de organist en enkele mensen van de gemeenteband.

Deze diensten zijn via de Kerkomroep te beluisteren (https://www.kerkomroep.nl/). Omdat de kans groot is dat deze website ook de komende weken regelmatig overbelast zal zijn, geven wij u de tip om de app Kerkomroep op uw telefoon of tablet te downloaden en via de app te luisteren.

Op onze website www.pkndubbeldam.nl vindt u een link waarmee u de diensten via YouTube kunt volgen. Deze link is pas kort voor de diensten beschikbaar en vindt u aan de linkerzijde van de website (onder de bewegende foto’s).

De liturgie van de diensten van donderdag 21 mei en zondag 24 mei kunt u onder aan dit nieuwsbericht vinden.

Diaconie

We vragen u om uw gebruikelijke collectebijdragen 1 keer per maand over te maken naar centrale diaconie (1ste collecte), de wijkkas van de eigen gemeente (2de collecte) en de ZWO (3de collecte). Collectes overmaken o.v.v. wijkgemeente Dubbeldam. We vragen u dus om meerdere collectes tegelijkertijd over te maken. Dit om het aantal overboekingen te beperken. De penningmeesters en diakenen verdelen het dan over de betreffende doelen. Voor de collectes van mei vragen we u uw bijdragen naar onderstaande rekeningen over te maken onder vermelding van ‘collecte mei’.

NummerCollecte21 mei24 mei31 mei
1e Diaconale collecte:NL28 RABO 0134 9398 40t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Dordrecht -DubbeldamDoel: Diaconaal aandachtcentrumDoel: De HoopDoel:Zending Kerk in Actie
2e Kerkrentmeester collecte   NL80 RABO 0373 7029 49 t.n.v. PWG Dubbeldam te DordrechtDoel: WijkkerkDoel:WijkkerkDoel:Wijkkerk
3e ZWO NL80 INGB 0002 6655 95 t.n.v. ZWO Protestantse wijkgemeente DubbeldamDoel: ZWODoel: ZWODoel: ZWO

Actie Solidariteitskas

Graag vestigen wij uw aandacht op de actie Solidariteitskas die de afgelopen week weer van start is gegaan. Velen van u hebben inmiddels een e-mail of een brief ontvangen met het toezeggingsverzoek. Voor diegenen die een doorlopende machtiging hebben afgegeven, wordt de bijdrage op 15 juni door het kerkkantoor geïncasseerd. Wij hopen dat het solidair zijn u allen aanspreekt en dat u kan en wil bijdragen aan deze actie.

De kerk open!

De kerk is op drie momenten in de week open. De komende tijd iedere maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen, van 10.00 -12.00 uur. Een van de pastors is aanwezig. Je kunt een kopje koffie/thee drinken, even bijpraten, of even in de kerk de stilte zoeken. Je kunt ook in de kerk een kaarsje aansteken. Dit allemaal uiteraard met in achtneming van de 1 1⁄2 meter, en geen groepsvorming. Kom gerust even langs.

Bericht van Peter

Houd moed, heb lief. Dat is een hele kunst in deze dagen! Vooral nu het zo lang duurt allemaal. Ik hoor het van verschillende kanten. Begrijpelijk, we willen allemaal weer terug naar het gewone leven. Gelukkig zijn er goede berichten, komt er steeds weer wat meer ruimte. Ook het bericht dat het de goede kant op gaat met de verbouwingsplannen en dat we waarschijnlijk meer kunnen doen dan we gedacht hadden, is een enorme opsteker! Wat me ook opvalt, is dat veel mensen toch ook de rust opzoeken, wandelen en fietsen in de natuur. Anderen zoeken ook verdieping, je denkt na over je eigen leven. Weer anderen bidden, tot hun eigen verbazing, want dat waren ze niet zo gewend eigenlijk. Het is ook zo verschillend voor iedereen, sommige hebben verdriet, moeten mensen missen door de Corona, anderen zijn juist in de afgelopen tijd tot rust gekomen, een lege agenda, voelen zich weer uitgerust. We zijn op weg naar het Pinksterfeest. Een prachtig lied dat gaat over de Geest en de stilte is lied 691 uit het nieuwe liedboek. Dat wens ik je toe:

In stilte werkt de Geest van God, stuwt voort met vaste krachten,
een wijze moeder die ons hoedt, een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan, doet mensen weer elkaar verstaan, omgeeft ons als een mantel.