Aan het begin van elke dienst steken we de Paaskaars aan. Met deze kaars denken we er aan dat
Jezus bij ons is. Jezus noemde zichzelf het Licht van de wereld.
Op goede vrijdag denken we aan het sterven van Jezus. Dan gaat de paaskaars uit en wordt het
donker in de kerk. Op Paaszondag wordt er elk jaar een nieuwe Paaskaars naar binnen gedragen.
Een teken dat Jezus leeft. Op de kaars staan christelijke symbolen Alpha en Omega (begin en
einde) en een kruis.