Dit is de tafel vooraan in de kerk. Op of bij de tafel staan dingen die een betekenis hebben tijdens de kerkdienst, bijvoorbeeld een kaars en/of bloemen. Soms staat er brood en wijn op, als de mensen in de kerkdienst avondmaal vieren. Tijdens het avondmaal gedenken de mensen dat Jezus voor iedereen is gestorven en weer opgestaan.  Over de tafel ligt vaak een gekleurd kleed. De kleur van het kleed geeft aan welke periode van het kerkelijk jaar het is.