Het liturgisch centrum is het verhoogde gedeelte voor in de kerk. Hier vinden de belangrijkste handelingen plaats. De dominee begint de dienst achter de tafel, de paaskaars staat er, het doopvont, de preekstoel, de bijbel ligt er op de tafel. Het staat natuurlijk iets hoger zodat iedereen het kan zien. De ouderling van dienst doet aan het begin van de dienst de mededelingen achter de tafel.