Er heeft in Dubbeldam dus al een kerk gestaan vanaf 1630. Na inpolderingen op het Eiland van Dordrecht in de 17e eeuw, ontstond een nieuwe kerkelijke gemeente die Dubbeldam vormde. In 1630 werd de kerk van Dubbeldam voltooid. De eerste dominee of predikant heette T. Bocardus die hier stond( zo noem je dat bij predikanten) vanaf 1630 tot 1645.