Dominee is een aanspreektitel voor een predikant. Dominee komt van het latijnse woord dominus: heer. Voor de aanduiding van het ambt wordt echter altijd het woord ‘predikant’ gebruikt. Het woord ‘predikant’ hangt samen met het woord ‘prediken’ (“verkondigen”), dat is afgeleid van het Latijn praedicare(wat zoveel betekent als “openlijk bekendmaken, afroepen”). Om predikant te worden moet je de universitaire studie theologie volgen, en daarna nog een kerkelijke opleiding. Een dominee heeft ook een toga aan, net als een advocaat.