DeĀ consistoriekamerĀ ofĀ consistorieĀ is inĀ protestantse kerkenĀ de ruimte waarin deĀ kerkenraadĀ (de ouderlingen en diakenen) vergadert. In de protestantse kerk is de kerkenraad het hoogste orgaan van de plaatselijke kerk. De ruimte bevindt zich normaal gesproken in het kerkgebouw, of vlak ernaast. Het is ook de ruimte waar predikant en kerkenraad kort voor een kerkdienst even bij elkaar zijn om zo nodig informatie uit te wisselen en hetĀ consistoriegebedĀ uit te spreken.