De consistoriekamer of consistorie is in protestantse kerken de ruimte waarin de kerkenraad (de ouderlingen en diakenen) vergadert. In de protestantse kerk is de kerkenraad het hoogste orgaan van de plaatselijke kerk. De ruimte bevindt zich normaal gesproken in het kerkgebouw, of vlak ernaast. Het is ook de ruimte waar predikant en kerkenraad kort voor een kerkdienst even bij elkaar zijn om zo nodig informatie uit te wisselen en het consistoriegebed uit te spreken.