Ouderengesprekskringen

Bijbelgesprekskring Dubbelmonde

Iedere 2e maandag van de maand met uitzondering van de maanden juli en augustus is er in de AB-ruimte op de 2e etage van Dubbelmonde een Bijbelgesprekskring voor ouderen in en rondom het Zorgcentrum. We beginnen 14.00 uur en eindigen rond 15.30 uur. Ieder jaar wordt er een nieuw thema uitgekozen waar we gedurende het gehele seizoen op ontspannen wijze over in gesprek zijn. De onderlinge ontmoeting staat centraal. De Bijbelgesprekskring wordt beurtelings geleid door de predikant en de kerkelijk werkers van onze wijkgemeente en de beide geestelijk verzorgers van Dubbelmonde.

Bijbelgesprekskring Gravenhorst

Een 4-tal keer per jaar komt de Bijbelgesprekskring voor bewoners in en rondom de Gravenhorst bij elkaar in onze kerk op de donderdagmiddag. We beginnen 14.30 uur en eindigen rond 16.00 uur. Ieder jaar wordt er een nieuw thema uitgekozen waar we gedurende het gehele seizoen op ontspannen wijze over in gesprek zijn. De onderlinge ontmoeting staat centraal. De middagen worden beurtelings geleid door onze predikant en de beide kerkelijk werkers. Via een persoonlijke uitnodiging en via het kerkblad worden de data van de bijeenkomsten gecommuniceerd.

Rouwverwerkingskring

In de regel 1x per jaar (bij voldoende belangstelling) wordt er een Rouwverwerkingskring gestart. Er worden herinneringen gedeeld en aan de hand van verschillende onderwerpen gaan de deelnemers met elkaar in gesprek om zo elkaar te ondersteunen.  Om te peilen of er behoefte is wordt er via het kerkblad Kerk op Dordt een oproep gedaan. Een kring omvat 5 bijeenkomsten. De Rouwverwerkingskring wordt geleid door de beide kerkelijk werkers.