1. Skip to header
  2. Skip to navigation
  3. Skip to content
  4. Skip to footer

Bloemen

Gemeentegroet

Elke zondag wordt er een bloemengroet bezorgd bij een gemeentelid. De bloemen gaan in eerste instantie naar zieken in het ziekenhuis of thuis. U kunt ons helpen door de namen van zieken die u kent aan ons door te geven. Daarvoor kunt u contact opnemen met de predikant of kerkelijk werker. Bij binnenkomst in de kerk wordt u de gelegenheid geboden om een kaart te tekenen voor diegene naar wie de bloemen gaan.


Gebleken is dat men blij is met de bloemen, maar vooral de kaart met al die namen wordt zeer gewaardeerd.

 

Liturgisch bloemschikken

Door het jaar heen zijn er speciale zondagen, zoals in de 40 dagen voor Pasen, Oogstdienst, Herdenking van Overledenen en Kerst, waarbij een aantal vrijwilligsters een liturgische bloemschikking maken. Hierin wordt symbolisch het verhaal en thema van de dienst weergegeven.