1. Skip to header
  2. Skip to navigation
  3. Skip to content
  4. Skip to footer

Vespers

Op woensdag 6 maart is het Aswoensdag en begint de 40-dagentijd. Ook dit jaar willen we iedere avond een vesper houden op de woensdagavond. Het worden echte vesperdiensten in de kerkzaal, voor zover dat mogelijk is. We beginnen iedere avond om half acht. Iedereen is van harte welkom. Op woensdag 6 maart willen we met elkaar de 40-dagentijd aanvangen door met elkaar een sobere maaltijd te gebruiken, die om 18.30 uur begint. Aanmelden voor 5 maart via e-mail: ibrienesse@kpnmail.nl of telefonisch: 6226624.

Ds. Peter Barmentlo