1. Skip to header
  2. Skip to navigation
  3. Skip to content
  4. Skip to footer

Verbouwing De Wijnstok

Enige tijd geleden is de Projectcommissie voor de verbouwing van De Wijnstok benoemd. De opdracht van de commissie is om de kerkenraad te adviseren over de verbouwing van de kerkgebouwen. Binnen de commissie zijn verschillende subcommissies opgericht, die elk een eigen onderdeel uitwerken: Financiën, Ontwerp, Inrichting, Techniek en Communicatie. Er zijn al verschillende vergaderingen geweest van de commissie en de subcommissies. Het is goed om u hiervan op de hoogte te stellen.

Allereerst zijn alle beschikbare financiële middelen, in overleg met de kerkrentmeesters, in kaart gebracht. Dit vormt de basis voor alle verbouwplannen. Verder is gekeken naar de staat van de huidige cv-installatie. Er waren wat problemen gemeld. Na inspectie en reparatie blijkt deze voorlopig nog gebruikt te kunnen worden. Het plan is om deze tijdens de verbouwing te vervangen.

 

Ten slotte is er opnieuw gesproken met de verschillende groepen die van de kerk gebruikmaken. De uitkomsten hiervan worden verwerkt door de commissie. Het is ook mogelijk om als gemeentelid ideeën aan te dragen voor het toekomstige kerkgebouw. Hiervoor organiseren we binnenkort een bijeenkomst na de kerkdienst. Zo willen we de mogelijkheid bieden om wensen voor het toekomstige kerkgebouw kenbaar te maken.

 

In de verkoopovereenkomst van de Maranathakerk is afgesproken dat aan het eind van dit jaar de overdracht zal plaatsvinden. Zodra er meer bekend is over de verkoop en de verbouwing, wordt u verder geïnformeerd.

Voor vragen of opmerkingen over de verbouwing kunt u contact opnemen met de secretaris van de projectcommissie: A.J. (Aat) de Leeuw van Weenen. Schriftelijke reacties kunnen aangeleverd worden via de brievenbus bij de kerk.