1. Skip to header
  2. Skip to navigation
  3. Skip to content
  4. Skip to footer

Scribaat

Na veel jaren van inspanning is het goed en gezond om de werkzaamheden voor de kerk over te dragen aan een nieuwe ambtsdrager. Dit geldt ook voor het scribaat. Dit werk wordt binnen onze gemeente opgepakt door de 1ste scriba Ria Kolsters, werkzaamheden voor moderamen en kleine kerkenraad en de 2de scriba Rien Prins, werkzaamheden voor de wijkkerkenraad. Ria heeft enige tijd geleden te kennen gegeven het scribaat over te willen dragen. Helaas hebben we tot op heden echter nog geen nieuw gemeentelid bereid gevonden om de werkzaamheden over te nemen. Daarom heeft Ria de werkzaamheden de afgelopen maanden gewoon nog opgepakt. Daar zijn we Ria uiteraard heel dankbaar voor. Tegelijkertijd moet er een keer een einddatum worden afgesproken, ook als er nog geen opvolger is. In de kerkenraad hebben we besloten dat Ria na de vakantie stopt met het scribaat. Dit betekent dat de ‘nood’ nu echt hoog is. Daarom doen we een dringend beroep op u om na te denken over namen van gemeenteleden die deze belangrijke taak op zich zouden kunnen nemen. Of wellicht zie je hier voor jezelf een taak. Bij het benaderen van gemeenteleden merken we regelmatig dat men opziet tegen de hoeveelheid werkzaamheden. Daarom goed om te melden dat we zoeken naar mogelijkheden om de verantwoordelijkheden meer te verdelen, het takenpakket ‘lichter’ te maken en aan te laten sluiten bij de talenten van het gemeentelid. Denkt u met ons mee? Namen kunt u telefonisch of per mail doorgeven aan Ria Kolsters, tel. 6163254 of e-mail: riakolsters@hetnet.nl. Ik hoop van harte dat ik u na de zomervakantie kan melden dat we een nieuwe scriba hebben gevonden.

Vriendelijke groeten,

Richard de Vlaming