1. Skip to header
  2. Skip to navigation
  3. Skip to content
  4. Skip to footer

Op Goed Geluk

Drie keer per seizoen organiseren de protestantse wijkgemeenten Dubbeldam, Stadspolders en Sterrenburg een zogenoemde Drieluikavond.

Naar aanleiding van het jaarthema van de Bron ‘Op Goed Geluk’ komt dr. Janneke Stegeman, Theoloog des vaderlands 2017, op maandag 21 januari naar De Bron, Dudok-erf 30, 3315 KA, om met de aanwezigen in gesprek te gaan over het ervaren van geluk en de rol van het geloof daarbij. In een interview zegt zij: ‘Ik denk dat geluk te belangrijk is gemaakt …’

Iedereen is van harte welkom op deze avond, die ongetwijfeld heel boeiend zal worden. De avond begint om 20.00 uur.

Ds. Peter Barmentlo