1. Skip to header
  2. Skip to navigation
  3. Skip to content
  4. Skip to footer

Oogstdienst zondag 4 november

Bent u al een beetje bekomen van de warme zomer? Wij zijn als commissie al weer druk bezig met de voorbereidingen van de oogstdienst. We kijken uit naar de oogstdienst op 4 november. U kunt hier weer een zeer belangrijke aandeel in hebben: met het brengen van fruit, maar uw hulp is ook zeer welkom. Het brengen van fruit, op vrijdagavond 2 november tussen 19.00 en 20.00 en zaterdagmorgen 3 november van 9.00 tot 11.00 uur, dat is voor ons het belangrijkste.

Ook dit jaar willen wij u er op attenderen dat u, als u moeilijk in tijd zit of geen fruit kunt brengen, op zondag 21 en 28 oktober ook een geldbedrag kunt doneren in de stalen busjes aan de wand bij de uitgang. Voor dit geld kopen we ook fruit. We vragen deze zondagen meer dan gebruikelijk is, maar het offerblok is voor de slachtoffers van de tsunami op Sulawesi.

We hopen weer op medewerking van de Damplein-winkeliers, tuinders en misschien van hen die vruchtbomen hadden met goede oogst, als u ons iets zou willen schenken, belt u dan onderstaand telefoonnummer, dan kunnen wij net als voorgaande jaren weer goed gevulde fruitbakjes maken voor onze 80-jarigen en iedereen die ouder is, en voor zieken en degenen die wat extra aandacht nodig hebben. Dit is de opdracht die wij met elkaar krijgen als kerk op Dubbeldam.

U weet inmiddels dat de Dankdagcollecte niet ten goede komt aan het fruit, maar ook een belangrijke collecte is. We hopen deze dag weer op blijde gezichten als we de fruitbakjes met elkaar bezorgen na de dienst. Daar doen we het voor.

Gezamenlijk kijken we uit naar een feestelijke dienst waarin ds. Peter Barmentlo voor zal gaan.

Over de laatste berichtgeving van de Oogstdienst kunt u lezen in het volgende kerkblad.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Oogstdienstcommissie: Riëtte Bunk tel. 6214120 of Thijs en Nel Volker tel. 6163814