1. Skip to header
  2. Skip to navigation
  3. Skip to content
  4. Skip to footer

Onderwijs voor Dalitkinderen in India

Vanaf zondag 18 februari gaat het diaconale project van de 40-dagentijd van start. Dit jaar is gekozen voor het project ‘Onderwijs voor Dalitkinderen in India’. Gemeentelid Tom Kolsters is in 2016 bij dit project van Kerk in Actie geweest. Het project is bedoeld om Dalitkinderen te begeleiden bij het maken van hun huiswerk.

Duizenden kinderen van Dalits worden gediscrimineerd en buitengesloten. Hierdoor blijven hele gezinnen hangen in de armoede waaraan ze zo graag zouden willen ontsnappen. Dalits vallen buiten het Indiase kastenstelsel en worden ook wel kastelozen genoemd. Dalitkinderen worden op school met de nek aangekeken en verwaarloosd. Daardoor stoppen veel kinderen vroegtijdig met school. Ze werken al jong samen met hun ouders als dagloner in de landbouw, de visserij of de steenfabriek. De organisatie Cards wil via de kinderen het onderdrukkende kastesysteem doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten, Bala Bata’s genoemd, biedt Cards huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport. Kinderen krijgen weer zelfvertrouwen en hun schoolprestaties verbeteren. Door liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. 

 

Het offerblok en de zendingsbussen worden tot en met zondag 13 mei gebruikt voor dit diaconale project.