1. Skip to header
  2. Skip to navigation
  3. Skip to content
  4. Skip to footer

Omgaan met de dood

Veel mensen zijn niet bang voor de dood, maar zijn bang voor wat hen in de fase voor de dood te wachten staat. Huisarts Frans Pieters vertelt wat je in de laatste levensfase kunt verwachten, welke rol een huisarts daarin speelt, wat hij/zij voor je kan doen. Ook vragen over voltooid leven zullen ter sprake komen. Woensdag 24 maart, om 15.00 uur in de Rank. Iedereen van harte welkom.