1. Skip to header
  2. Skip to navigation
  3. Skip to content
  4. Skip to footer

'Omgaan met de dood'

Deze winter willen we drie middagen stilstaan bij de vraag: hoe ga je om met de dood? Vanuit drie verschillende invalshoeken bespreken we dit thema. Een arts, een begrafenisondernemer en een predikant zullen hun bijdrage leveren. De middagen beginnen om 15.00 uur, om 14.45 uur is er in de Rank koffie en thee.

De eerste middag, woensdag 22 november, kijken we vanuit de christelijke geloofstraditie naar het thema; hoe er vanuit de christelijke traditie gedacht wordt, maar ook welke rol de predikant/ kerkelijk werker in de laatste levensfase speelt. Ds. Peter Barmentlo zal deze middag voor zijn rekening nemen.