1. Skip to header
  2. Skip to navigation
  3. Skip to content
  4. Skip to footer

Nieuwsbrief 7 mei / Liturgie 10 mei

Erediensten De Wijnstok

Met dank aan Jan Bunk worden de diensten rechtstreeks uitgezonden en zijn deze via een livestream te volgen. 

 

De diensten voor de komende periode:

Zondag 10 mei     

Voorganger is Margot Overduin-Mossel

Zondag 17 mei  

Voorganger is ds. Peter Barmentlo

Donderdag 21 mei 

Voorganger is ds. Peter Barmentlo (Hemelvaartsdag)

Zondag 24 mei  

Voorganger is ds. Peter Barmentlo

Zondag 31 mei     

Voorganger is ds. Peter Barmentlo

Zondag 7 juni       

Voorganger is ds. Peter Barmentlo

                               

Medewerking aan deze diensten wordt verleend door de dominee of kerkelijk werker, de dienstdoende ambtsdrager, de organist en enkele mensen van de gemeenteband.  

 

Deze diensten zijn via de Kerkomroep te beluisteren (https://www.kerkomroep.nl/). Omdat de kans groot is dat deze website ook de komende weken regelmatig overbelast zal zijn, geven wij u de tip om de app Kerkomroep op uw telefoon of tablet te downloaden en via de app te luisteren. 

 

Op deze website vindt u een link waarmee u de diensten via YouTube kunt volgen. Deze link is pas kort voor de diensten beschikbaar en vindt u aan de linkerzijde van de website (onder de bewegende foto’s).  

 

De liturgie van de diensten vindt u hier en is ook onder aan deze nieuwsbrief toegevoegd. 

 

Diaconie 

We vragen u om uw gebruikelijke collectebijdragen 1 keer per maand over te maken naar centrale diaconie (1ste collecte), de wijkkas van de eigen gemeente (2de collecte) en de ZWO (3de collecte). Collectes overmaken o.v.v. wijkgemeente Dubbeldam. We vragen u dus om meerdere collectes tegelijkertijd over te maken. Dit om het aantal overboekingen te beperken. De penningmeesters en diakenen verdelen het dan over de betreffende doelen. Voor de collectes van mei vragen we u uw bijdragen naar onderstaande rekeningen over te maken onder vermelding van 'collecte mei'.

 

Nummer

Collecte

10 mei

17 mei

21 mei

24 mei

31 mei

1e 

Diaconale collecte

NL28 RABO 0134 9398 40

t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Dordrecht -Dubbeldam

Doel:

wijkdoel.

Doel: wijkdoel Thema

vluchtelingen.

Doel: Diaconaal aandachtcentrum.

Doel: De Hoop.

Doel:

Zending Kia.

2e 

Kerkrentmeester collecte   NL80 RABO 0373 7029 49 t.n.v. PWG Dubbeldam te Dordrecht

Doel:

Wijkkerk.

Doel: IKOS.

Doel: wijkkerk

Doel:

Wijkkerk.

Doel:

Wijkkerk.

3e 

ZWO 

NL80 INGB 0002 6655 95 t.n.v. ZWO Protestantse wijkgemeente Dubbeldam.

Doel: ZWO.

Doel: ZWO.

Doel: ZWO

Doel: ZWO.

Doel: ZWO.

 

De kerk open!

De kerk is op drie momenten in de week open. De komende tijd iedere maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen, van 10.00 -12.00 uur. Een van de pastors is aanwezig. Je kunt een kopje koffie/thee drinken, even bijpraten, of even in de kerk de stilte zoeken. Je kunt ook in de kerk een kaarsje aansteken. Dit allemaal uiteraard met in achtneming van de 1 1⁄2 meter, en geen groepsvorming. Kom gerust even langs.

 

Bericht van Martha

Afgelopen dinsdag vierden we dat we al 75 jaar in vrijheid leven. Iets om ontzettend dankbaar voor te zijn, en ook goed om bij stil te staan. Dit jaar voelt het extra bijzonder. Omdat we dit jaar weer een klein beetje voelen hoe het is als bepaalde vrijheden, die we gewend zijn en vanzelfsprekend vinden, er niet meer zijn. In mijn gesprekken met ouderen komt de oorlog en het leven in vrijheid de laatste tijd vaak terug. Ook de programma’s op tv gaan er over. De angst en het thuisblijven in deze tijd doet hen er weer aan denken hoe het al die tijd geleden was. Oud verdriet maar ook dankbaarheid voor de vrijheid komt weer boven. Het was indrukwekkend om de kranslegging op 4 mei op de Dam te zien. Een lege Dam en toch zoveel mensen die op hun eigen plek herdachten wat wij en anderen hebben meegemaakt. Koning Willem Alexander had een mooie toespraak. Hierin haalde hij Jules Schelvis aan die ontzettend veel leed heeft meegemaakt in de oorlog, en zelfs als gevangene in Sobibor en andere kampen heeft gezeten. Ik wil het einde van de toespraak hier graag herhalen: ‘Oorlog werkt generaties lang door. Nu, 75 jaar na onze bevrijding, zit de oorlog nog steeds in ons. Het minste wat we kunnen doen is: niet wegkijken. Niet goedpraten. Niet uitwissen. Niet apart zetten. Niet ‘normaal’ maken wat niet normaal is. En: onze vrije, democratische rechtsstaat koesteren en verdedigen. Want alleen die biedt bescherming tegen willekeur en waanzin. Jules Schelvis doorstond de hel en wist toch als vrij mens weer iets van het leven te maken. Veel meer dan dat. “Ik heb vertrouwen in de mensheid gehouden”, zei hij. Als hij het kon, kunnen wij het ook. Wij kunnen het, wij doen het samen. In vrijheid.’

 

Gemeentegids

Nu er geen wekelijkse kerkdiensten zijn willen we toch graag de nieuwe gemeentegids aan u uitreiken!

Op donderdagavond 14 mei tussen 19.00 en 20.00 is er weer mogelijkheid om deze op  te halen in de kerk. Wij hopen op een hoge opkomst, dit scheelt veel rondbrengwerk. Hans en Dinie

 

Speciaal omzien naar elkaar op Hemelvaartsdag.

Onder de vlag van Licht voor Dordt organiseert de stichting Present in samenwerking met Missie Dordt op donderdag 21 mei 2020 (Hemelvaartsdag) een coronaproof actiedag – een dag van omzien naar elkaar en dienstbaar zijn aan de stad. Meedoen is eenvoudig:

 

  1. Je kan jezelf aanmelden met een zelf bedacht initiatief (mail: Wiebe van Horssen (Missie Dordt) coordinator@missiedordt.nl)
  2. Je kan aansluiten bij bestaande acties die via de website van Missie Dordt (https://www.dordtse-evangelisatie.nl/werkgroepen/missiedordt/) worden voorgesteld

  

Beste gemeenteleden,

Zondag jl. is de heer Leen den Hartog overleden. Hij woonde al een tijd gescheiden van zijn vrouw, in het Parkhuis. Veel Dubbeldamse gemeenteleden zullen meneer Den Hartog kennen uit de kerk, van koor of met zijn stroopwafelacties voor het goede doel. Hun kleindochter Eline zoekt naar mogelijkheden om haar oma extra veel steun uit de gemeente te laten ervaren, nu er geen overvolle afscheidsdienst of condoleance zal zijn vanwege de corona-maatregelen. Wilt u alstublieft ook een kaart sturen? Het gebaar zal zeker zeer gewaardeerd worden! Het adres vindt u terug in de papieren nieuwsbrief

 

Dit is vandaag

Deze nieuwsbrief sluiten we af met een mooie liedtekst. De tekst van dit lied staat op de kaart die bij de roos wordt uitgedeeld bij het Stiltecentrum van Licht op Dordt bij het Albert Schweitzer Ziekenhuis.

 

Dit is vandaag,

het is alles wat je hebt.

Morgen komt later en gisteren is alweer weg.

 

Dit is vandaag,

met z’n vreugde en zijn pijn en je hoeft maar een ding te doen.

Dat is: er zijn.

Als je om je heen kijkt,

maar je ziet niet wat je hoopt.

En als het lijkt of je al tijden

zonder toekomst verder loopt.

 

Bedenk dan, als je zicht verliest:

je loopt in Iemands zicht.

De Aanwezige verlaat je niet,

Want de hemel gaat nooit dicht.

 

Luister naar dit lied van Kinga Ban via: https://www.youtube.com/watch?v=ELVMYipj0_E

 

Liturgie Eredienst 10 mei 2020 om 10:00 uur

 

Voorganger:                        Margot Overduin-Mossel

Ambtsdrager van dienst:    R de Vlaming

Organist:                             Johan den Hoed

                                            Medewerking van de gemeenteband

 

Orgelspel: Toccata F-dur – Dietrich Buxtehude

 

Voorbereiden 

 

Welkom en mededelingen 

We steken de Paaskaars aan 

Stil gebed 

Votum en groet 

 

Inleiding 

 

Lied: Psalm 118:1 (Psalmen van nu)

 

10 Woorden

‘Heb de Here lief – opwekking Kids 230

 

Gebed om de Heilige Geest 

 

Schriftlezing: 1 Petrus 2:1-10

 

Orgelspel ‘Verset (opus 19) – Alexandre Guilmant 

 

Lied: Psalm 118: 8 en 10 (psalmen van nu)

 

Overdenking 

Lied: Ik bouw op Jezus – opwekking 785 (alle verzen)

 

Delen 

Gebeden- stil gebed- Onze Vader 

 

Mededelingen uit de diaconie  

 

Gaan 

Slotlied Gebed om zegen – Sela

 

Opdracht en zegen

 

Lied 708: 1 en 6