1. Skip to header
  2. Skip to navigation
  3. Skip to content
  4. Skip to footer

Nieuwsbrief 7 april / Liturgie stille week

Erediensten De Wijnstok

Met dank aan Jan Bunk worden de diensten rechtstreeks uitgezonden en zijn via een livestream te volgen. 

 

Voor de komende periode betekent dit: 

Witte Donderdag 

9 april  19:30 

Voorganger is ds. Peter Barmentlo. 

                

 

                

De gemeente wordt van harte uitgenodigd om thuis brood en wijn klaar 

                

 

 

                

te zetten zodat ook vanuit huis het Heilig Avondmaal kan worden mee gevierd.

Goede Vrijdag 

 

10 april 19:30 

Voorganger is Martha Huizinga.

Stille Zaterdag 

 

11 april 21:30

Voorganger is Margot Overduin-Mossel.

1e Paasdag

 

12 april  10:00

Voorganger is ds. Peter Barmentlo.

 

Medewerking aan deze diensten wordt verleend door de dominee of kerkelijk werker, de dienstdoende ambtsdrager, de organist en enkele mensen van de gemeenteband.  

 

Deze diensten zijn via de Kerkomroep te beluisteren (https://www.kerkomroep.nl/). Omdat de kans groot is dat deze website ook de komende weken regelmatig overbelast zal zijn, geven wij u de tip om de app Kerkomroep op uw telefoon of tablet te downloaden en via de app te luisteren. 

 

Op onze website www.pkndubbeldam.nl vindt u een link waarmee u de diensten via YouTube kunt volgen. Deze link is pas kort voor de diensten beschikbaar en vindt u aan de linkerzijde van de website (onder de bewegende foto’s).  

 

De liturgie van de diensten van 9 t/m 12 april staat onder aan dit nieuwsbericht.

 

Diaconie 

We vragen u om uw gebruikelijke collectebijdragen 1 keer per maand over te maken naar centrale diaconie (1ste collecte), de wijkkas van de eigen gemeente (2de collecte) en de ZWO (3de collecte). We vragen u dus om meerdere collectes tegelijkertijd over te maken. Dit om het aantal overboekingen te beperken. De penningmeesters en diakenen verdelen het dan over de betreffende doelen. Voor de collectes van 9 en 12 april vragen we u uw bijdragen naar onderstaande rekeningen over te maken onder vermelding van 'collecte april'.

 

Nummer  Collecte  9 april    12 april
 1e Diaconale collecte

NL28 RABO 0134 9398 40 t.n.v.

Diaconie Prot. Gem. Dordrecht - Dubbeldam   

Doel: Nationale stichting ter bevordering

van vrolijkheid.

Doel: Baia Sprie
 2e Kerkrentmeester collecte

NL80 RABO 0373 7029 49 t.n.v. PWG

Dubbeldam te Dordrecht

Doel: Wijkkas.   Doel: Wijkkas.
3e  ZWO

NL80 INGB 0002 6655 95 t.n.v. ZWO

Protestantse wijkgemeente

Dubbeldam.

Doel: ZWO.    Doel: ZWO.

 

Grote kerkenraad 15 april as gaat niet door.

Zoals jullie wellicht hebben gehoord of gelezen, werkt de kerkenraad sinds 2019 in een nieuwe opzet. Onderdeel van deze opzet is dat er twee keer per jaar een bijeenkomst voor de “grote kerkenraad” wordt georganiseerd. Deze bijeenkomsten kennen een samenstelling van alle ambtsdragers alsmede een brede vertegenwoordiging vanuit de gemeente. De grote kerkenraad die voor 15 april staat gepland gaat niet door. Zodra de situatie dit toelaat zullen we een nieuwe datum prikken.

 

Berichten van Peter

De groeten van Jezus

Het eerste woord dat we Jezus na de opstanding horen zeggen, is shalom. In Matteüs 28:9 lezen we: ‘Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Zij liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast, en bewezen hem eer.’ Shalom. Het is zo gewoon, en tegelijk zo bemoedigend: vrede.  Er is heel wat gebeurd in de afgelopen dagen, en toch komt Jezus hen tegemoet, en kijkt hen aan, en groet hen:  vrede voor jullie. Ik stel me er zo bij voor dat Jezus toen hij hen zag, al direct zijn hand opstak. En wanneer de leerlingen dat zien, komen ze naar hem toelopen.  Wat kan een simpele groet je al goed doen. 

In deze dagen kan een eenvoudig kaartje je al goed doen: hoe gaat het met je? De groeten van … Het kan natuurlijk ook een appje zijn, een mailtje, een telefoontje. Wat heerlijk om iets te horen, om iemands stem weer te horen. Zo vertrouwd. We zitten allemaal een beetje opgesloten in ons huis, in ons leven, de een nog iets meer dan de ander. We beseffen hoe belangrijk sociale contacten zijn, dat we sociale wezens zijn als mens. We hebben elkaar nodig, nu we het missen, voelen we het des temeer. De kerkdienst op zondag, dat je elkaar niet meer ontmoet, niet meer ziet, dat voel je. 

Wat is het daarom belangrijk elkaar te blijven groeten, elkaar te blijven bellen, kaartjes te sturen. Contact te maken, en te houden. Ook op straat, we groeten ook vreemden in deze dagen. We hebben elkaar nodig, we zitten hier samen in, en een hartelijk woord kunnen we allemaal gebruiken. Goede morgen, goede middag! Vergeet vooral dat woordje goed ervoor niet. We wensen elkaar het goede toe. In het groeten komt iets mee van; we zijn gezien, gekend, en bemind.

Jezus groet zijn leerlingen vlakbij het graf. Plaats van de dood en van iemand voorgoed loslaten. Zo’n groet op deze plek is bevrijdend. We zijn gezien, wij zijn gekend en bemind door de levende Heer zelf. Jezus, Hij leeft. Die en die hebben hem gezien, je krijgt de groeten van Hem. Laten we elkaar in deze dagen de hartelijke groeten overbrengen, want de Heer is opgestaan en wenst ons vrede toe. 

 

De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen. Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. Zo komt Hij steeds met stille overmacht en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

 

Het licht doorgeven

Op stille zaterdag vieren we in de kerk het feest van het licht. Het was de bedoeling om het licht van huis naar huis aan elkaar door te geven. Er zijn heel wat aanmeldingen binnengekomen, maar onze wijk is ook heel groot, en om nu mensen een halve kilometer met een kaars te laten lopen, dan gaat te ver… Daarom de vraag om zelf thuis een kaars aan te steken en voor het raam te zetten, wanneer we het licht uitdelen in de kerk. We zullen het ook dit jaar weer zingen: ‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft’. We mogen geloven dat de Heer is opgestaan en het licht in ons leven gebracht heeft. 

 

Houseparty

Ik ben pas op een ‘houseparty’ geweest. Het was ontzettend leuk. Ja, het is niet wat u erbij denkt. Geen drugs, of xtc, het was een overleg met Margot en Martha. Margot mocht een paar weken niet in Dordrecht komen vanwege Corona. Maar met de app ‘houseparty’ kun je elkaar niet alleen spreken, maar ook zien. En zo konden we toch even de belangrijkste zaken met elkaar overleggen. Ook heel handig wanneer je met verschillende mensen elkaar even wilt spreken. We proberen via de telefoon in contact te blijven met jullie, en merken dat mensen dat waarderen, om zo met elkaar verbonden te blijven.  

 

Liedkeuze

We horen veel positieve reacties op de online-diensten. Goed om te horen. Niet iedereen lukt het om het via internet te vinden. De dienst begint ook echt om 10.00 uur, en daarom kan het zijn dat je 5 minuten daarvoor nog niets ziet, of een leeg scherm. Dan kun je het beste dus even wachten. Wat de liedkeuze betreft: we zijn heel blij dat de gemeenteband bereid is om iedere dienst haar medewerking te verlenen. Dat betekent dat we ook een beetje rekening moeten houden met de liedkeuze. De gemeenteband was al druk in voorbereiding van 'Jezus strijd', die helaas ook niet doorging. Maar de liederen worden nu dus gebruikt in de komende diensten.

  

 

Jeugdwerk:

Aanstaande zaterdagavond is er om 19:30 voor de jongeren vanaf 10 jaar een online paaschallenge. We doen dan met elkaar leuke spelletjes en opdrachten rondom het thema: ‘Wees niet bang’. De jongeren volgen Jezus in de laatste dagen van zijn leven. Jezus zegt een aantal keer 'Wees niet bang'. Juist in deze tijd en rond Pasen is het mooi om zo samen te ontdekken wat Jezus met deze woorden bedoelt.  Als je mee wilt doen kun je je opgeven bij: Martha Huizinga

  

Berichten van onze zendingswerkers

Lieve mensen in Dordrecht-Dubbeldam,

 

Voor iedereen is deze Pasen anders, niet naar de kerk maar thuis een dienst mee maken. Niet samen 'U zij de Glorie zingen' maar alleen of met een paar mensen in je eigen omgeving. Ook voor ons is deze Pasen anders dan gedacht, we zijn niet in Zambia maar in Nederland. Allemaal voelen we ons deze dagen wel eens verward of alleen, en daar kiezen we niet zelf voor. Jezus koos er wel voor zijn weg alleen te gaan, zelfs tot in de dood, en dat om ons leven te geven. Dankzij Jezus hebben verwarring, eenzaamheid en dood niet het laatste woord want Hij is echt waar opgestaan! Dat vieren we!

 

 We wensen u allemaal goede Paasdagen!

 

Thijs en Marike Blok

 

Na ons verlof in Nederland zijn wij gelukkig net op tijd teruggekomen in Hongarije om niet in quarantaine te hoeven. Maar ondanks dat kunnen we niet veel meer doen dan verplicht thuis te zitten. Eszter krijgt thuis les, maar kan nu ineens het programma van de hele klas volgen omdat iedereen nu thuis les krijgt. Marco probeert studies op het internet te zetten, voor het eerst ook met zelfgemaakte video's. Verder telefoneert hij nu met predikanten in plaats van langs te gaan. En Janneke is naast het werk aan een nieuwe hobby begonnen: schilderen met olieverf. Maar te midden van alle trieste berichten bereiden wij ons voor op het feest van de opstanding. Jezus heeft de dood overwonnen! 

 

We wensen iedereen gezegende Paasdagen toe,

 

Marco, Janneke en Eszter

 

Verder  willen u attenderen op de volgende dienst: Grote Kerk Dordrecht, woensdag 8 april 2020 19.00

Avondgebed, stille week. De vooravond van de 75e sterfdag van Dietrich Bonhoeffer. Deze dienst is niet bij te wonen, maar alleen via Youtube of Kerkomroep te beluisteren. 

 

De liturgie komt nog op de website https://www.grotekerk-dordrecht.nl/grote-kerk-gemeente/ 

 

Voorgangers: ds. A.S.J. Smilde en mw. ds. M.E. Boogaard

 

Deze kerkdienst is te volgen:

-  met beeld via het YouTube-kanaal: http://bit.ly/GKDordrechtYT 

-  of via de kerkomroep (download de app 'kerkomroep' op uw tablet of telefoon, of stem af op https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10024)

 

Liturgie

De liturgien voor alle erediensten in de stille week zijn hier te donwloaden