1. Skip to header
  2. Skip to navigation
  3. Skip to content
  4. Skip to footer

Nieuwsbrief 3 april / Liturgie 5 april

Erediensten De Wijnstok

Met dank aan Jan Bunk worden de diensten rechtstreeks uitgezonden en zijn via een livestream te volgen. Voor de komende periode betekent dit:

 

- Zondag 5 april 10.00 Voorganger is ds. Peter Barmentlo.

- Witte Donderdag 9 april 19:30 Voorganger is ds. Peter Barmentlo.

- Goede Vrijdag 10 april 19:30 Voorganger is Martha Huizinga.

- Stille Zaterdag 11 april 21:30 Voorganger is Margot Overduin-Mossel.

- 1e Paasdag 12 april 10:00 Voorganger is ds. Peter Barmentlo.

 

Medewerking aan deze diensten wordt verleend door de dominee of kerkelijk werker, de dienstdoende ambtsdrager, de organist en enkele mensen van de gemeenteband.

 

Deze diensten zijn via de Kerkomroep te beluisteren (https://www.kerkomroep.nl/). Omdat de kans groot is dat deze website ook de komende weken regelmatig overbelast zal zijn, geven wij u de tip om de app Kerkomroep op uw telefoon of tablet te downloaden en via de app te luisteren.

 

Op onze website www.pkndubbeldam.nl vindt u een link waarmee u de diensten via YouTube kunt volgen. Deze link is pas kort voor de diensten beschikbaar en vindt u aan de linkerzijde van de website (onder de bewegende foto’s).De liturgie van 5 april wordt separaat met deze nieuwsbrief meegezonden. Ook wordt de liturgie op de website van de kerk geplaatst. De liturgie van de diensten van 9 t/m 12 april wordt begin volgende week verstuurd.

 

Diaconie

We vragen u om uw gebruikelijke collectebijdragen 1 keer per maand over te maken naar centrale diaconie (1ste collecte), de wijkkas van de eigen gemeente (2de collecte) en de ZWO (3de collecte). We vragen u dus om meerdere collectes tegelijkertijd over te maken. Dit om het aantal overboekingen te beperken. De penningmeesters en diakenen verdelen het dan over de betreffende doelen. Voor de collectes van 5, 9 en 12 april vragen we u uw bijdragen naar onderstaande rekeningen over te maken onder vermelding van 'collecte april'.

 

Nummer  Collecte 5 april   9 april    12 april
 1e Diaconale collecte

NL28 RABO 0134 9398 40 t.n.v.

Diaconie Prot. Gem. Dordrecht - Dubbeldam   

Doel: Mercy ships   

Doel: Nationale stichting ter bevordering

van vrolijkheid.

Doel: Baia Sprie
 2e Kerkrentmeester collecte

NL80 RABO 0373 7029 49 t.n.v. PWG

Dubbeldam te Dordrecht

Doel: Wijkkas. Doel: Wijkkas.   Doel: Wijkkas.
3e  ZWO

NL80 INGB 0002 6655 95 t.n.v. ZWO

Protestantse wijkgemeente

Dubbeldam.

Doel: ZWO. Doel: ZWO.    Doel: ZWO.

  

Klokken van Hoop

Iedere woensdagavond in april wordt van 19:00 tot 19:15 uur de klok geluid als teken van hoop en solidariteit voor alle mensen en ook als signaal dat we respect hebben voor alle hulpverleners. Tijdens het luiden van de klokken kan thuis een kaars worden ontstoken als symbool van Licht voor Dordt. Tevens wordt iedere zondagochtend om 11:00 uur de klok geluid. We willen u vragen om op dit tijdstip thuis het Onze Vader te bidden.

 

Bericht van Peter, Kerkdiensten in de stille week

Het zal allemaal heel anders zijn, dan we gewend zijn. En toch zijn er gewoon diensten in de stille week zoals we die kennen. Op witte donderdag vieren we het avondmaal. U kunt dat thuis meemaken, door zelf brood en wijn(druivensap) klaar te zetten: dan vieren we in de kerk, en thuis sámen het avondmaal. Deze dienst zal in het teken staan van de instelling van het Paasfeest uit Exodus 12. Peter Barmentlo zal voorgaan. Arie Keesmaat is ouderling van dienst. Op Goede vrijdag zal er een vesper zijn, waarin het passieverhaal gelezen wordt uit Johannes. Martha Huizinga zal deze dienst leiden. Mirjam Flach is ambtsdrager van dienst.

Op stille zaterdag vieren we het feest van het licht. Margot Overduin zal in deze dienst voorgaan. Ilse Kloot is ambtsdrager van dienst. U kunt thuis ook meedoen, door het licht naar een ander gemeentelid te brengen( zie hieronder), of door natuurlijk gewoon zelf thuis een kaars aan te steken. Ook zal er een doopgedachtenis plaatsvinden: we mogen allemaal terugdenken aan onze eigen doop. Met Christus gestorven en opgestaan! In deze dienst zal ook de nieuwe paaskaars binnengebracht worden. Op zondagmorgen vieren we het Paasfeest.

 

We mogen het in de kerk en thuis weer tegen elkaar zeggen: de Heer is waarlijk opgestaan! We maken de bevrijding mee van het volk Israël in de woestijn, en de doortocht door de Rode zee. Er is altijd hoop, dat is de verontrustende boodschap van Pasen. Peter Barmentlo gaat voor, Richard is ouderling van dienst. Bij alle diensten wordt medewerking verleend door onze organist Johan den Hoedt, en de gemeenteband. Veel liederen uit ‘Jezus strijd’ zullen in de diensten terugkomen. U kunt de diensten allemaal live meemaken, zie daarvoor de website, en anders kerkomroep.nl. Toch goede paasdagen toegewenst!

 

Bericht van Margot

Naast alle zorgen die het Coronavirus met zich mee brengt gebeuren er ook veel mooie dingen. Er wordt in deze tijd onverwacht en ongedacht veel meer met elkaar meegeleefd op zoveel verschillende manieren. Vanuit de media kwam het bericht dat een hoteleigenaar in Amsterdam die eveneens een hotel bezat in Den Haag en in deze tijd geen enkele klant kon verwelkomen zijn hotelkamers openstelde voor het opvangen van tientallen daklozen. Een 45-jarige Amsterdammer die doordeweeks in een loods werkzaam was bracht in het weekend maaltijden rond bij alleenstaande kwetsbaren en ouderen. ‘Weet je, zo zei hij, het is eigenlijk jammer dat nu pas het goede in ons naar boven komt’. Prachtige initiatieven die ik ook bij ons in Dubbeldam zie gebeuren.

 

Kleinkinderen die van achter het glas naar oma (maar het kan natuurlijk ook opa zijn) zwaaiden en een dankbare ontroerde grootouder achterliet. Een mevrouw die een tijdje terug een afspraak had gemaakt om met iemand een kopje koffie te drinken een pakje afgaf met zelfgebakken lekkers. Opnieuw een glimlach bij de ontvanger.

En dan nog iemand die een bemoedigend gedicht vond en dat spontaan bij iemand in de brievenbus stopte. Zo kan ik nog wel even doorgaan met mooie dingen die gebeuren.

 

Al die initiatieven zijn niet georganiseerd en gebeuren zo maar! Al zijn er ook georganiseerde initiatieven zoals een hulplijn die ingeschakeld kan worden als er een boodschap moet worden gedaan. Wat goed dat we in deze moeilijke tijd zorg hebben voor elkaar. Blijf dat vooral doen! Het wordt zo gewaardeerd. Wij mogen geloven dat er een God is die zorgt voor ons.

 

Hieronder vindt u een Petrusgebed wat hier goed bij aansluit:

Goede God, U hebt ons aan elkaar gegeven om elkaar te troosten en te bemoedigen, om te steunen en te dragen, om met

elkaar te delen van onze rijkdom. Geef dat wij dit in deze onzekere tijden niet vergeten. Dat wij ontdekken mogen hoeveel wij

voor elkaar kunnen betekenen. Tegelijkertijd bidden wij: help ons om elkaar vast te houden om elkaar te helpen en er te zijn

voor elkaar. Dat we ons niet tegen elkaar laten uitspelen, dat we niet ons eigenbelang, de hebzucht de boventoon gaat voeren.

Dat wij niet vergeten dat we alleen met elkaar deze wereldwijde crisis aankunnen. Dat wij weten, dat U bij ons bent, ons draagt,

in goede tijden en in tijden van tegenspoed. Amen.

 

Doorgeven van het licht

We vieren in de paasnacht dat het duister het licht niet heeft kunnen tegenhouden. Op stille zaterdag is het gebruikelijk om het licht aan elkaar door te geven in de kerk. Dit keer kan dat niet in de kerk, maar toch willen we het licht aan elkaar doorgeven. Dat willen we doen op zaterdag 11 april, vanaf 21.00 uur. Wat is de bedoeling? We zamelen alle adressen in, zetten een route uit, en je brengt van jouw huis een brandende kaars naar het adres dat je doorgekregen hebt (het adres dat niet al te ver is). Je gaat pas op weg wanneer je zelf een brandende kaars ontvangen hebt. Je hebt dus 1 kaars nodig, die je bij een ander brengt. Wil je meedoen, geef dit dan uiterlijk woendag 8 april door aan dominee Peter Barmentlo via emailadres: pbarmentlo@gmail.com. Zet je naam en adres in de mail. Ook gemeenteleden die het licht thuis willen ontvangen, maar niet in staat zijn om het licht zelf door te geven, kunnen zich uiteraard aanmelden.

 

Selfies

De komende weken kunnen we helaas als gemeente niet bij elkaar komen. Toch voelen we ons ook in deze tijd verbonden met elkaar. Om deze verbondenheid te laten zien, hing er de afgelopen zondagen al een aantal selfies van gemeenteleden in de kerk. Zo zijn we toch op zondag bij elkaar. We nodigen iedereen uit om een selfie in te sturen. Samen maken al deze gezichten onze gemeente. Samen verbonden, ook in tijden van corona. Je kunt meedoen door je selfie te appen of te mailen naar Martha Huizinga (huizinga.mf@gmail.com)

 

Liturgie Eredienst 5 april 2020

Palmpasen

 

Voorganger:  ds. Peter Barmentlo
Ambtsdrager van dienst:  J.C. Grootenboer-Veldhuijzen
Organist:

Johan den Hoedt

Medewerking van de gemeenteband


Voorbereiden

 

Welkom en mededelingen

We steken de paaskaars aan

Stil gebed

Votum en groet

 

lied: ‘Juich, Hosanna’ van Sela,

Horen

Gebed om de heilige Geest

filmpje palmpaastakken + kinderlied

 

1e Schriftlezing: Exodus 10:21-11:10 en Lucas 19:37-44

Orgelspel: improvisatie op NLB 558 vers 2

 

Heer, om uw zachtmoedigheid,

vorst die op een ezel rijdt

en om Sions onwil schreit,

Kyrie eleison.

 

overdenking

Lied: het psalmproject ‘Met al mijn kracht’ psalm 119

Delen

Gebeden - stil gebed - Onze Vader

Mededeling van de diakonie

Collectedoelen

1e collecte: Mercy Ships

2e collecte: Wijkkas

3e collecte: Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking