1. Skip to header
  2. Skip to navigation
  3. Skip to content
  4. Skip to footer

Nieuwsbrief 30 april / Liturgie 3 mei

Erediensten De Wijnstok

Met dank aan Jan Bunk worden de diensten rechtstreeks uitgezonden en zijn via een livestream te volgen.

 

De diensten voor de komende periode:

Zondag 3 mei       Voorganger is ds. Peter Barmentlo

Zondag 10 mei    Voorganger is Margot Overduin-Mossel.

 

Medewerking aan deze diensten wordt verleend door de dominee of kerkelijk werker, de dienstdoende ambtsdrager, de organist en enkele mensen van de gemeenteband.

 

Deze diensten zijn via de Kerkomroep te beluisteren (https://www.kerkomroep.nl/). Omdat de kans groot is dat deze website ook de komende weken regelmatig overbelast zal zijn, geven wij u de tip om de app Kerkomroep op uw telefoon of tablet te downloaden en via de app te luisteren.

 

Op onze website www.pkndubbeldam.nl vindt u een link waarmee u de diensten via YouTube kunt volgen. Deze link is pas kort voor de diensten beschikbaar en vindt u aan de linkerzijde van de website (onder de bewegende foto’s).

 

De liturgie van de aanstaande dienst is hier te vinden. Ook wordt de liturgie onder aan dit nieuwsbericht geplaatst kerk geplaatst.

 

Diaconie

We vragen u om uw gebruikelijke collectebijdragen 1 keer per maand over te maken naar centrale diaconie (1ste collecte), de wijkkas van de eigen gemeente (2de collecte) en de ZWO (3de collecte). Collectes overmaken o.v.v. wijkgemeente Dubbeldam.

We vragen u dus om meerdere collectes tegelijkertijd over te maken. Dit om het aantal overboekingen te beperken. De penningmeesters en diakenen verdelen het dan over de betreffende doelen. Voor de collectes van mei vragen we u uw bijdragen naar onderstaande rekeningen over te maken onder vermelding van 'collecte mei'.

 

Nummer  Collecte 3 mei 10 mei   17 mei 24 mei 31 mei
 1e Diaconale collecte

NL28 RABO 0134 9398 40 t.n.v.

Diaconie Prot. Gem. Dordrecht - Dubbeldam   

Doel: Schuldhulpmaatje

Doel: wijkdoel.

Doel: wijkdoel Thema vluchtelingen. Doel: De Hoop Doel: Zending Kia. 
 2e Kerkrentmeester collecte

NL80 RABO 0373 7029 49 t.n.v. PWG

Dubbeldam te Dordrecht

Doel: Wijkkas. Doel: Wijkkerk.   Doel: IKOS.  Doel: Wijkkerk.  Doel: Wijkkerk.
3e  ZWO

NL80 INGB 0002 6655 95 t.n.v. ZWO

Protestantse wijkgemeente

Dubbeldam.

Doel: ZWO. Doel: ZWO.    Doel: ZWO. Doel: ZWO.  Doel: ZWO.

 

De kerk open!

De kerk is op drie momenten in de week open. De komende tijd iedere maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen, van 10.00 -12.00 uur. Een van de pastors is aanwezig. Je kunt een kopje koffie/thee drinken, even bijpraten, of even in de kerk de stilte zoeken. Je kunt ook in de kerk een kaarsje aansteken.

Dit allemaal uiteraard met in achtneming van de 1 1⁄2 meter, en geen groepsvorming. Kom gerust even langs.

 

Persoonlijk Peter

Het duurt wel lang allemaal, vind je niet? Je wilt er graag weer op uit, iets gezelligs doen. De rijen bij de IKEA spreken boekdelen. Maar we moeten nog even volhouden is de boodschap. Ik merk wel dat je meer boeken leest, meer tijd hebt om boeken te lezen. Ik ben daarom alvast begonnen met de boeken die deze zomer in juli in de kerkdiensten centraal zullen staan. Het eerste boek is van Jane Gardam, een Engelse schrijfster, in haar land bekend en beroemd, in Europa iets minder. Ze is al in de 90, maar dat weerhoudt haar er niet van om boeken te schrijven. In 2004 schreef ze ‘Een onberispelijke man’. Dit is een deel uit een serie van drie, waarbij ze iedere keer vanuit een andere hoofdpersoon hetzelfde verhaal vertelt. Het gaat over een Engelse rechter, Eddie Feathers, die in Hong Kong veel succes heeft gehad, terugkeert naar Engeland, en terugkijkt op zijn leven.

 

Achter het blinkende succes van zijn carriere schuilt een donkere kant, die de rechter ook lang voor zichzelf wegstopte, maar die, nu hij met pensioen is, zich met volle kracht laat gelden. Boek 2 is het verhaal vanuit het perspectief van zijn vrouw Betty, het derde deel over zijn aartsvijand rechter Veenering. In de dienst zal het eerste deel centraal staan. Het tweede boek is geen roman, maar een verhaal over een huis, ’t Hoge Nest’ genaamd, dat een journaliste, Roxanne van Iperen, gekocht heeft. Bij de verbouwing ontdekt ze allerlei schuilplekken. Het is een huis met een geschiedenis. Het is een onderduikplek geweest voor een joodse familie. Het verhaal is ook bijzonder omdat het vertelt van twee jonge joodse vrouwen die in verzet komen tegen Hitler. Het derde boek is van Jeroen Smit, die bekend is geworden van zijn boek over ABN-Amro directeur Rijkman Groenink; ‘de Prooi’.

Het boek dat we in de dienst bespreken is ‘het grote gevecht’, en dat gaat over het eenzame gelijk van Paul Polman, de CEO van Unilever van 2008-2018, die ervoor pleit dat bedrijven ook een maatschappelijke functie hebben, en zich ook over de grote vraagstukken van deze tijd, zoals het veranderende klimaat, moeten ontfermen. Een prikkelend en inspirerend boek over een man die oog heeft voor de toekomst! Dus als je wat weinig te doen hebt de komende weken… veel plezier!

 

Op 4 en 5 mei staan we samen stil bij 75 jaar vrijheid

Dit jaar maken we 4 en 5 mei thuis mee. We staan alleen, maar toch samen, stil bij beide dagen. En iedereen kan van huis uit meedoen; hang de vlag uit, speel mee, zing mee, neem stilte in acht, kijk tv en spreek over vrijheid. Op de volgende site vindt u een aantal suggesties voor 4 en 5 mei thuis: www.4en5mei.nl

 

Gedicht “Durf te durven”

Durf te praten

Voor hen die de stem niet hadden

Stille helden waren

 

Durf te geloven

In vrijheid

En samen

 

Durf te hopen

Voor hen die de hoop nooit opgaven

Voor de toekomst

 

Durf jij twee minuten stil te zijn?

Dan durf ik te luisteren

 

-Lieve Metzlar, 16 jaar, Leiden

 

Liturgie Eredienst 3 mei 2020

om 10:00 uur

 

Voorganger:                       ds. Peter Barmentlo

Ambtsdrager van dienst: I.A.M van Wingerden

Organist:                            Johan den Hoedt

Medewerking van de gemeenteband

 

Voorbereiden

Welkom en mededelingen

Kaars aansteken

Stil gebed

Votum en groet (uitgesproken)

inleiding

Loflied: NLB 84a

 

Horen

Gebed om de heilige Geest

1e Schriftlezing: Exodus 17:8-16

orgelspel

Overdenking

Lied: ‘Houd vol’, opwekking 798

 

Delen

Gebeden - stil gebed - Onze Vader

Mededeling diaconie

 

Gaan

Slotlied: NLB 871

Opdracht en Zegen

lied: NLB 708:1,6 Het Wilhelmus