1. Skip to header
  2. Skip to navigation
  3. Skip to content
  4. Skip to footer

Nieuwsbrief 23 april / Liturgie 26 april

Erediensten De Wijnstok

Met dank aan Jan Bunk worden de diensten rechtstreeks uitgezonden en zijn via een livestream te volgen. 

 

De diensten voor de komende periode:

Zondag 26 april:Voorganger is Martha Huizinga.

Zondag 3 mei:Voorganger is ds. Peter Barmentlo

Zondag 10 mei:Voorganger is Margot Overduin-Mossel.

                               

Medewerking aan deze diensten wordt verleend door de dominee of kerkelijk werker, de dienstdoende ambtsdrager, de organist en enkele mensen van de gemeenteband.  

 

Deze diensten zijn via de Kerkomroep te beluisteren (https://www.kerkomroep.nl/). Omdat de kans groot is dat deze website ook de komende weken regelmatig overbelast zal zijn, geven wij u de tip om de app Kerkomroep op uw telefoon of tablet te downloaden en via de app te luisteren. 

 

Op onze website www.pkndubbeldam.nl vindt u een link waarmee u de diensten via YouTube kunt volgen. Deze link is pas kort voor de diensten beschikbaar en vindt u aan de linkerzijde van de website (onder de bewegende foto’s).  

 

De liturgie van de diensten kunt u hier vinden en wordt onder aan deze nieuwsbrief geplaatst. 

 

Diaconie 

We vragen u om uw gebruikelijke collectebijdragen 1 keer per maand over te maken naar centrale diaconie (1ste collecte), de wijkkas van de eigen gemeente (2de collecte) en de ZWO (3de collecte). Collectes overmaken o.v.v. wijkgemeente Dubbeldam. We vragen u dus om meerdere collectes tegelijkertijd over te maken. Dit om het aantal overboekingen te beperken. De penningmeesters en diakenen verdelen het dan over de betreffende doelen. Voor de collectes van 26 april vragen we u uw bijdragen naar onderstaande rekeningen over te maken onder vermelding van 'collecte april'.

 

Nummer

Collecte

26 april

1e 

Diaconale collecte:

NL28 RABO 0134 9398 40 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Dordrecht -Dubbeldam

Doel: Kledingbank

2e 

Kerkrentmeester collecte  

NL80 RABO 0373 7029 49 t.n.v. PWG Dubbeldam te Dordrecht

Doel: Wijkkerk.

3e 

ZWO 

NL80 INGB 0002 6655 95 t.n.v. ZWO

Protestantse wijkgemeente Dubbeldam.

Doel: ZWO.

 

Bericht van Margot

Wat missen we de kerk! De afgelopen weken kon je niet zomaar op een doordeweekse dag de kerk binnenlopen voor een praatje, bijna al het vrijwilligerswerk ligt stil (al wordt er nog altijd veel gedaan voor anderen) en wat niet te denken van de zondagse kerkdiensten. We missen het, meer dan we misschien wel dachten. Via Whatsapp komen er bijna dagelijks Corona gerelateerde berichten of gedichten binnen en zo ook deze wat aangeeft wat een lege kerk met je doet. 

 

Al een tijdje ben ik niet op bezoek geweest op zondagochtend mis ik jou het allermeest. Het luiden van de klokken op die morgen lokten mij weg van doordeweekse zorgen.

 

Gezeten in de bank met oud en jongeren samen een zonnestraal piepte plagend door je ramen het orgel speelde, eensgezind konden we dan zingen, danken en bidden voor ontvangen zegeningen.

 

Als jij geen plek meer bent om veilig in te zijn geen doop en geen tafel meer met brood en wijn waar moet ik dan heen om te schuilen om eventjes de hectiek voor rust te ruilen?

 

En al klinkt Goddank de preek nog via internet op een andere manier woord en gebed toch mis ik mijn plaats onder jouw dak enorm en ook de mensen waarmee ik een gemeente vorm.

 

Het is ongelooflijk dat ik weg moet blijven

Je was een voorrecht zeg ik zonder overdrijven Het is net alsof ik nu een beetje rouw nooit geloofd dat ik jou zo missen zou!

 

 -Annets Alfabet-

 

We kijken uit naar het moment waarop het weer kan!

 

Vrijwilliger bij het Stiltecentrum Albert Schweitzer Ziekenhuis; iets voor jou?

Begin april is voor het ziekenhuis een stiltecentrum geopend. Het stiltecentrum is iedere werkdag geopend van 10.00-20.00 uur en in het weekend van 10.00-18.00 uur. De gehele dag zijn er vrijwilligers aanwezig om –op gepaste afstand- met mensen te praten, een luisterend oor te bieden, te bidden of een zegen uit te spreken. Iedere dag worden er rozen afgegeven die als bemoediging worden meegegeven. Voor mei worden vrijwilligers gezocht. Wellicht iets voor jou? Om een beeld te krijgen van het vrijwilligerswerk bij het stiltecentrum geef ik hieronder graag een kort beeld van mijn ervaringen als vrijwilliger.  

 

Op de donderdagen open ik het stiltecentrum ’s ochtends en sta ik als vrijwilliger opgesteld voor de laatste shift van 18.00-20.00 uur. Het is bijzonder om te ervaren dat kerkmuren met zo’n initiatief opeens wegvallen. De vrijwilligers komen uit heel verschillende kerken in de Drechtsteden en de Alblasserwaard, van behoudend tot evangelisch. Met z’n tweeën sta je bij het centrum en deel je rozen uit. Vaak alleen met een korte begroeting en bemoediging, maar regelmatig ook met uitgebreidere gesprekken. En al lijkt dat in het begin best spannend, in de praktijk valt het heel erg mee. De mensen die langs komen, geven allemaal terug dat ze het initiatief erg waarderen. Het is bijzonder te merken dat mensen het fijn vinden om hun hart even te luchten. Zo sprak ik vorige week een mevrouw die na vijf weken voor het eerst weer op bezoek was geweest bij haar man die herstellende was van Corona. Of een christelijke zorgverlener waarmee een kort gebed werd uitgesproken. Ook was er een man die kwam zeggen dat hij het initiatief zo mooi vond dat hij een donatie kwam afgeven. 

 

Voor de maand mei is de organisatie dus nog op zoek naar vrijwilligers. Aanmelden kan bij één van de coördinatoren (zie onderaan dit bericht). Na goedkeuring wordt een vrijwilligersinstructie inclusief een link naar het online rooster toegestuurd, waarin je zelf de datum en tijd kunt aangeven. Licht voor Dordt neemt alle RIVM maatregelen nauwlettend in acht. Vanzelfsprekend mogen vrijwilligers niet tot één van de risicogroepen behoren en geen verkoudheidsklachten hebben.

 

Van harte aanbevolen om je als vrijwilliger aan te melden!

 

Vriendelijke groeten,

Richard de Vlaming

 

Coördinatoren Stiltecentrum Licht voor Dordt (locatie ASZ):

Wiebe van Horssen

Erik Jan Aantjes

                

De kerk open!

Vanaf woensdag 29 april is de kerk op drie momenten in de week open. Nu de kerkdiensten voorlopig alleen online te volgen zijn, leek het ons een goed idee om de kerk open te stellen. De komende tijd iedere maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen, van 10.00 -12.00 uur. Een van de pastors is aanwezig. Je kunt een kopje koffie/thee drinken, even bijpraten, of even in de kerk de stilte zoeken. Dit uiteraard met in achtneming van de 1 ½ meter, en geen groepsvorming. Kom gerust even langs.

 

Liturgie Eredienst 26 april 2020 om 10:00 uur

 

Voorganger:                      Martha Huizinga

Ambtsdrager van dienst:  I. Prins-Barends

Organist:                            Johan den Hoedt

Medewerking van de gemeenteband

 

Voorbereiden


Welkom en mededelingen

 

We steken de paaskaars aan

 

Stil gebed

 

Votum en groet

 

Inleiding

 

Lied: opwekking 717 ‘Stil mijn ziel wees stil’

 

Horen:

 

Gebed om de Heilige Geest

 

1ste schriftlezing: Jesaja 43: 1-12

 

Orgelspel 

 

2de schriftlezing: Johannes 21:1-14

 

Lied: NLB 835: ‘Jezus ga ons voor’ Overdenking

 

Lied: ‘Mijn toevlucht’ Psalm 91 van Sela

 

Delen

 

Gebeden- stil gebed- Onze Vader

 

Mededelingen uit de diaconie 

 

Gaan

 

Slotlied: NLB 416 ‘Ga met God’

 

Opdracht en zegen