1. Skip to header
  2. Skip to navigation
  3. Skip to content
  4. Skip to footer

Nieuwsbrief 17 maart

Voedselbank

Veel ouderen zijn vrijwilliger bij de Voedselbank maar in verband met het coronavirus kunnen zij hun taak niet uitvoeren. De voedselbank is daarom op zoek naar ‘jonge’ vrijwilligers. Voelt u/jij zich geroepen dan kunt u contact opnemen met info@voedselbankdordrecht.nl.

 

Maatregelen tegen verspreiding

De effecten van het corona virus treffen ook ons gemeente-zijn. Om verspreiding van het corona virus tegen te gaan, worden de volgende maatregelen genomen:

 

EO initieert wekelijkse tv-kerkdienst in verband met coronavirus

De komende weken zendt de EO iedere zondagmorgen om 9.20 uur een televisie-kerkdienst uit op NPO 2. Aanleiding voor de speciale tv-diensten zijn de maatregelen rond het coronavirus. “We willen mensen in de gelegenheid stellen om samen een kerkdienst te beleven”, vertelt EO-directeur Arjan Lock. “Ook nu het door maatregelen wellicht niet mogelijk is om live bij een dienst aanwezig te zijn.”

 

Erediensten De Wijnstok

Op zondag 22, 29 maart en 5 april vindt er geen publieke dienst in De Wijnstok plaats. Wel houden we op deze dagen om 10.00 uur een korte dienst in De Wijnstok waarbij de dominee, de dienstdoende ambtsdragers en de organist aanwezig zijn, wellicht aangevuld met een beperkt aantal muzikanten. Deze diensten zijn via de Kerkomroep te beluisteren (https://www.kerkomroep.nl/). Omdat de kans groot is dat deze website de komende zondagen ook overbelast zal zijn, geven wij u de tip om de app Kerkomroep op uw telefoon of tablet te downloaden en via de app te luisteren. Verder proberen we de komende week te kijken of we de kerkdienst via een livestream uit kunnen zenden. De liturgie van onze eredienst wordt iedere week op vrijdag per email verspreid en op de website van de kerk geplaatst.

 

Activiteiten

Alle activiteiten zijn afgelast tot en met maandag 6 april.

 

Woensdag 18 maart: Dag van Nationaal Gebed

De Raad van Kerken in Nederland (waarin de Protestantse Kerk vertegenwoordigd is) neemt samen met de ChristenUnie, EO, Groot Nieuws Radio en MissieNederland het initiatief tot een Dag van Nationaal Gebed voor ons land in deze onzekere tijd van de coronacrisis. “Gebed helpt om onze ongerustheid aan God over te geven. Dit doen we graag met zoveel mogelijk christenen in het hele land, niet door fysieke samenkomsten maar door een ‘virtuele’ gebedsbeweging via internet en sociale media,” is de oproep van de organisatie.

 

Meer informatie? Zie https://portal.eo.nl/samengeloven/nationaal-gebed/programma-dag-van-nationaal-gebed

 

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,

stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.

Door golven heen, door storm en nacht

leidt mij uw hand, U blijft nabij.

Uw vrede diep, uw liefde groot

verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.

Mijn vaste rots, mijn fundament,

U bent de grond waarop ik sta.

(Lied 939:1)

 

Gebedsgroep De Wijnstok

Binnen De Wijnstok wordt wekelijks gebeden voor onze eigen wijkgemeente, de kerk dichtbij, God, elkaar en de wereld, en alles wat ons beroert en bezighoudt. Ook in deze tijd van crisis wordt er gebeden. Heeft u gebedspunten dan kunt u deze via email doorgeven: gebed@pkndubbeldam.nl

 

Zaterdag 21 maart: Licht voor Dordt

Op zaterdag 21 maart luiden de Dordtse kerklokken als teken van hoop en solidariteit. Negen kerken van Dordrecht, waaronder de Grote kerk als symbool van de stad, luiden zaterdagavond om 8 uur vijf minuten de klokken. Ook de klokken van De Wijnstok zullen deze avond luiden. Aan alle inwoners wordt gevraagd om zaterdagavond van 8 tot 9 uur een kaars voor het raam te zetten of een kaarsen-lantaarn buiten. “We beschouwen dit als tekenen van hoop en solidariteit in deze moeilijke tijd voor alle Dordtenaren, voor onze veelkleurige stad en voor ons land en wereld”. Doet u ook mee?!

 

Licht voor Dordt

Op initiatief van HipHelpt, Present, Dordtse Helden, Schuldhulpmaatje, Missie Dordt en Platform Dordtse Kerken is er een kaart ontwikkeld om alleenstaanden en ouderen een hart onder de riem te steken. Deze kaarten worden de komende week door onze bezoekmedewerkers verspreid.

 

Gemeenteweekend

Zoals bekend gaat het gemeenteweekend van 20 – 22 maart niet door. De locatie “De Hoof” heeft het aanbod gedaan om het weekend te verzetten naar 23 – 25 oktober. Dit is het laatste weekend van de herfstvakantie. Dat aanbod is geaccepteerd. We hopen van harte dat je weer meegaat. Op “De Hoof” hebben we een

andere accommodatie toegewezen gekregen. We gaan naar Hoeve Nolleken (in plaats van Ter Hofstad). De faciliteiten en de indeling van de kamers zijn iets anders maar ook dit is een prachtige accommodatie. Neem gerust vast een kijkje: http://www.dehoof.nl/nl/spiritueel/accommodaties/hoeve-nolleken.

Heb je nog vragen, neem gerust contact op met één van ons:

 

- Marijke Koppelaar

- Ria Kolsters

- Inge Verhoef 

- Per mail gemeenteweekend@pkndubbeldam.nl