1. Skip to header
  2. Skip to navigation
  3. Skip to content
  4. Skip to footer

Nieuwsbrief 16 april / Liturgie 19 april

Erediensten De Wijnstok

Met dank aan Jan Bunk worden de diensten rechtstreeks uitgezonden en zijn via een livestream te volgen. 

 

De diensten voor de komende periode:

Zondag 19 aprilVoorganger is ds. Peter Barmentlo

Zondag 26 aprilVoorganger is Martha Huizinga

Zondag 3 mei   Voorganger is ds. Peter Barmentlo

Zondag 10 meiVoorganger is Margot Overduin-Mossel.

                               

Medewerking aan deze diensten wordt verleend door de dominee of kerkelijk werker, de dienstdoende ambtsdrager, de organist en enkele mensen van de gemeenteband.  

 

Deze diensten zijn via de Kerkomroep te beluisteren (https://www.kerkomroep.nl/). Omdat de kans groot is dat deze website ook de komende weken regelmatig overbelast zal zijn, geven wij u de tip om de app Kerkomroep op uw telefoon of tablet te downloaden en via de app te luisteren. 

 

Op onze website www.pkndubbeldam.nl vindt u een link waarmee u de diensten via YouTube kunt volgen. Deze link is pas kort voor de diensten beschikbaar en vindt u aan de linkerzijde van de website (onder de bewegende foto’s).  

 

De liturgie van de diensten wordt separaat met de nieuwsbrief meegezonden. Ook is deze hier te openen en onder aan dit nieuwsbericht terug te vinden. 

 

Diaconie 

We vragen u om uw gebruikelijke collectebijdragen 1 keer per maand over te maken naar centrale diaconie (1ste collecte), de wijkkas van de eigen gemeente (2de collecte) en de ZWO (3de collecte). Collectes overmaken o.v.v. wijkgemeente Dubbeldam. We vragen u dus om meerdere collectes tegelijkertijd over te maken. Dit om het aantal overboekingen te beperken. De penningmeesters en diakenen verdelen het dan over de betreffende doelen. Voor de collectes van 19 en 26 april vragen we u uw bijdragen naar onderstaande rekeningen over te maken onder vermelding van 'collecte april'.

 

Nummer

Collecte

19 april 2020

26 april

1e 

Diaconale collecte:

NL28 RABO 0134 9398 40 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Dordrecht -Dubbeldam

Doel: KIA partners en projecten.

Doel: Kledingbank

2e 

Kerkrentmeester collecte  

NL80 RABO 0373 7029 49 t.n.v. PWG Dubbeldam te Dordrecht

Doel: Jeugdwerk wijk.

Doel: Wijkkerk.

3e 

ZWO 

NL80 INGB 0002 6655 95 t.n.v. ZWO

Protestantse wijkgemeente Dubbeldam.

Doel: ZWO.

Doel: ZWO.

 

 

Bericht Martha:

Het is nu alweer 4 weken geleden sinds we voor het eerst werden opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven. Wat is er in de tussentijd veel veranderd, in ons leven, in onze gewoontes. We leven opeens in een anderhalve-meter-maatschappij. Om mij heen merk ik dat het afstand houden veel mensen begint op te breken. Ik merk dat zelf ook. Als ik bijvoorbeeld mijn ouders zie, vind ik het erg moeilijk om hen geen knuffel te kunnen geven. Het voelt zo afstandelijk.

 

Liefdevolle aanrakingen zijn belangrijk en hebben een helend effect. Daarom worden baby’s zodra zij geboren zijn, direct op de huid van de moeder gelegd. Dit bevordert de binding en de baby voelt zich geborgen. Maar ook een vriendschappelijke arm om je schouder of een ferme handdruk: het werkt verbindend. Niet vreemd dat je in deze tijd regelmatig hoort dat mensen het fysiek contact enorm missen. Hier is ook een woord voor: ‘huidhonger’. 

 

De afgelopen tijd denk ik vaak aan de mensen, ook in onze gemeente, die het door de maatregel om afstand te houden extra moeilijk hebben. Zo zijn er alleenstaanden die bijna niemand meer zien. Ook zijn er verschillende gemeenteleden die niet bij hun geliefden kunnen zijn omdat ze ziek zijn. Of zij moeten nu afstand houden van hun echtgenoot, omdat één van hen opgenomen is in een verpleeghuis of in een revalidatiecentrum. Terwijl ze hun partner zo graag zouden willen troosten.

 

Wat kun je je dan machteloos voelen en verlaten. Afgelopen week, op goede vrijdag, stonden we stil bij de verlatenheid die Jezus ervoer, vlak voor zijn sterven. Dat hij zich zelfs van God verlaten voelde. Misschien voelen wij ons ook wel eens heel alleen. Het mooie is dat juist door Pasen, door de opstanding van Jezus, we dichtbij God mogen komen. Hij wil ons nabij zijn. Zoals we bij het uitgaan van de kerk regelmatig zingen: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar, in bange tijden, over jou zijn vleugels spreiden.’ Een mooie bemoediging, wij kunnen bij God schuilen. ‘Tot wij weer elkaar ontmoeten, in zijn naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.’ 

 

Laten we ook in de komende tijd aan elkaar denken, voor elkaar bidden en naar elkaar omzien.

 

Selfies

In de afgelopen weken hebben velen van u een selfie ingeleverd, waarvoor hartelijk bedankt. Mooi om deze manier zichtbaar verbonden met elkaar te zijn.

 

 

Gemeentegids

De gemeentegids is klaar en gedrukt door het RAD. Omdat het waarschijnlijk nog even duurt dat we elkaar in de kerk gaan zien hebben we twee momenten gekozen dat u de gemeentegids in de kerk kan komen afhalen: 1) Op maandag 20 april van 16:00 tot 16:30 en 2) Op woensdag 22 april van 19:00 tot 19:30.

 

Bij het afhalen graag de spelregels i.v.m. Corona in acht nemen.

 

 

 

Liturgie Eredienst 19 april 2020

Kana zondag om 10:00 uur

 

Voorganger:                        ds. Peter Barmentlo

Ambtsdrager van dienst:  R. Prins

Organist:                             Johan den Hoedt

Medewerking van de gemeenteband

 

 

Voorbereiden

Welkom en mededelingen

Paarskaars aansteken

Stil gebed

Votum en groet ( uitgesproken) inleiding

Lied: ‘Zoekend naar licht hier in het donker’, lied op de melodie van NLB 1005

 

Samenvatting van de tien woorden:

Jezus antwoordde: "Gij zult de Heer, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Alles wat verder in de Wet en de Profeten geschreven staat, hangt van deze twee geboden af. Matteüs 22 lied: ‘Ik wil jou van harte dienen’, hemelhoog 395

 

Horen

Gebed om de heilige Geest

Schriftlezing: Exodus 15:22-27 en Johannes 15:1-8 orgelspel

Preek

Lied: psalm 86 van het psalmproject

 

Delen

Gebeden - stil gebed - Onze Vader

Mededeling diaconie

Inzameling van de gaven 

1e collecte: kerk in actie - partners en projecten

2e collecte: Jeugdwerk wijk

3e collecte: Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

 

Gaan

Slotlied: NLB 838:1,2

Opdracht en Zegen