1. Skip to header
  2. Skip to navigation
  3. Skip to content
  4. Skip to footer

Nieuwsbrief 14 mei / Liturgie 17 mei

Erediensten De Wijnstok 

De diensten voor de komende periode:

Zondag 17 mei  

Voorganger is ds. Peter Barmentlo

Donderdag 21 mei 

Voorganger is ds. Peter Barmentlo (Hemelvaartsdag)

Zondag 24 mei  

Voorganger is ds. Peter Barmentlo

Zondag 31 mei     

Voorganger is ds. Peter Barmentlo

Zondag 7 juni       

Voorganger is ds. Peter Barmentlo

                               

Medewerking aan deze diensten wordt verleend door de dominee of kerkelijk werker, de dienstdoende ambtsdrager, de organist en enkele mensen van de gemeenteband.

 

Deze diensten zijn via de Kerkomroep te beluisteren (https://www.kerkomroep.nl/). Omdat de kans groot is dat deze website ook de komende weken regelmatig overbelast zal zijn, geven wij u de tip om de app Kerkomroep op uw telefoon of tablet te downloaden en via de app te luisteren.

 

Op onze website www.pkndubbeldam.nl vindt u een link waarmee u de diensten via YouTube kunt volgen. Deze link is pas kort voor de diensten beschikbaar en vindt u aan de linkerzijde van de website (onder de bewegende foto’s).

 

De liturgie van de dienst van 17 mei vindt u hier. Deze is ook onder aan dit nieuwsbericht te vinden.

 

Opbrengsten collectes over maart en april

 

Nummer

Collecte (Afgeronde bedragen)

Maart

April

1e 

Diaconale collecte 

€675

€1025

2e 

Kerkrentmeester collecte

€518

€1035

3e 

ZWO 

€725

€1044

 

Diaconie

We vragen u om uw gebruikelijke collectebijdragen 1 keer per maand over te maken naar centrale diaconie (1ste collecte), de wijkkas van de eigen gemeente (2de collecte) en de ZWO (3de collecte). Collectes overmaken o.v.v. wijkgemeente Dubbeldam. We vragen u dus om meerdere collectes tegelijkertijd over te maken. Dit om het aantal overboekingen te beperken. De penningmeesters en diakenen verdelen het dan over de betreffende doelen. Voor de collectes van mei vragen we u uw bijdragen naar onderstaande rekeningen over te maken onder vermelding van 'collecte mei'.

 

Nummer

Collecte

17 mei

21 mei

24 mei

31 mei

1e 

Diaconale collecte

NL28 RABO 0134 9398 40

t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Dordrecht -Dubbeldam

Doel: wijkdoel Thema

vluchtelingen.

Doel: Diaconaal aandachtcentrum.

Doel: De Hoop.

Doel:

Zending Kia.

2e 

Kerkrentmeester collecte   NL80 RABO 0373 7029 49 t.n.v. PWG Dubbeldam te Dordrecht

Doel: IKOS.

Doel: wijkkerk

Doel:

Wijkkerk.

Doel:

Wijkkerk.

3e 

ZWO 

NL80 INGB 0002 6655 95 t.n.v. ZWO Protestantse wijkgemeente Dubbeldam.

Doel: ZWO.

Doel: ZWO

Doel: ZWO.

Doel: ZWO.


 

De kerk open!

De kerk is op drie momenten in de week open. De komende tijd iedere maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen, van 10.00 -12.00 uur. Een van de pastors is aanwezig. Je kunt een kopje koffie/thee drinken, even bijpraten, of even in de kerk de stilte zoeken. Je kunt ook in de kerk een kaarsje aansteken. Dit allemaal uiteraard met in achtneming van de 1 1⁄2 meter, en geen groepsvorming. Kom gerust even langs.

 

Afscheidsdienst Alet Veldhuijzen

Op zondag 10 mei, op moederdag, is Alet Veldhuijzen, in het bijzijn van haar gezin overleden. Alet was al meer dan een jaar ziek, en moest aan het begin van dit jaar ook de behandeling stoppen, omdat het te zwaar werd. Het is een moeilijke en bewogen tijd geweest voor Govert en Alet. De afscheidsdienst vindt plaats op maandag 18 mei om 14.00 uur in De Wijnstok en is live te volgen via de livestream van onze kerk. Ds. Evert Westrik zal de dienst leiden. We wensen Govert en zijn gezin veel sterkte toe in deze dagen!

 

Bericht van Margot

Er wordt wat afgewandeld in Coronatijd nu alle sportscholen dicht zijn; echtparen, vriendinnen, vrienden, buurvrouwen en mannen zie je in tweetallen al wandelend door de straten, parken en natuurgebieden gaan. Ook ik wandel heel wat af, ook af en toe met een groepje dames van een kerk. Dit initiatief was er al eerder en wanneer je kunt is er 2 keer in de week gelegenheid om een uurtje mee te stappen. We weten dat lopen gezond is voor lijf en leden, maar met dit wandelgroepje combineren we het praten over alledaagse dingen met de wat serieuzere onderwerpen. We verzamelen bij het kerkplein en gaan in twee of drietallen op weg. Natuurlijk houden we ons in deze tijd aan de 1,5 meter afstand. De looproute is steeds anders en vaak nieuw voor mij. Zo heb ik onlangs genoten van een heuse paradijselijke plek bij de Kornse molen bij Dussen waar een oranjetipje (een wit met oranje vlinder) zich niet liet fotograferen, veel te beweeglijk. Bij zo’n verlaten plekje (een weiland of natuurgebied) stonden we stil en gingen we in gesprek over de vragen die we via de app ontvingen. We dachten na over wat het voor ons betekent om stilgezet te worden en hoe we onze agenda vulden? En of God meer ruimte kreeg….Geen gemakkelijke vragen, al is het goed om kritisch te zijn als het gaat om je geloofsleven. Al wandelend waren we bezig met lichaam en geest en voel je je thuisgekomen lichamelijk en geestelijk opgefrist. Waar wandelen al niet goed voor is!!!

 

Vlaggen

Voor de kerk zie je sinds donderdag twee vlaggen hangen aan het begin van het kerkplein. Houd moed, heb lief! Een initiatief vanuit een kerk in Heereveen waar we graag aan meedoen. Het is in de diensten ook al een paar keer voorbijgekomen als thema; ‘Houd vol’, het bekende opwekkingslied 798 van Kees Kraayenoord. Als kerk mogen we dat uitstralen dat we moed houden omdat God er is, en Hij niet loslaat.

 

Bijbelquiz

Zondagmorgen zal er na de kerkdienst een pubquiz zijn: de pub bijbelquiz. Misschien ben je al bekend met wat een pubquiz is, maar wellicht ook niet. Laat je verrassen! Doe je mee? Een kwartier na de dienst beginnen we met de quiz. Je kunt inloggen, zodat je met je mobiel ook verbonden bent met de kerk. Daarover aan het eind van de dienst meer. Alvast veel plezier toegewenst!

 

Liturgie Eredienst 17 mei 2020

om 10:00 uur


Voorganger: ds. Peter Barmentlo

Ambtsdrager van dienst: J.C. Grootenboer-Veldhuijzen

Organist: Johan den Hoedt

Medewerking van de gemeenteband

 

Inleidend orgelspel Acclamations - J.Langlais

Voorbereiden

Welkom en mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Inleiding

lied: kyrie van Sela

woord van bemoediging

lied: NLB 362

Horen

Gebed om de heilige Geest

Kinderlied: Hoe kwam Mozes door de rode zee?

Met de kinderen

1e Schriftlezing: Exodus 16:1-20

Preek

Orgelspel Largo e spiccato - J.S.Bach

 

Lied: NLB 221

 

Delen

Gebeden - stil gebed - Onze Vader

Inzameling van de gaven

1e collecte: Wijkdoel vluchtelingen

2e collecte: Ikos

3e collecte: Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

 

Gaan

Slotlied: NLB 653:1,2,4

Opdracht en Zegen