1. Skip to header
  2. Skip to navigation
  3. Skip to content
  4. Skip to footer

Namens de projectcommissie

Op de achtergrond wordt hard gewerkt aan de voorbereiding voor de verbouw van de Wijnstok. In de subcommissies is vergaderd over financiën, het ontwerp, de inrichting en alle techniek van de te realiseren ruimtes. Ook heeft de architect de schetsen voor de verbouwing verder uitgewerkt. Deze zijn inmiddels goedgekeurd door de commissie Welstand van de gemeente Dordrecht. De eerste schets moest worden herzien vanwege enkele kritiekpunten vanuit Welstand. Ook de gestegen bouwkosten spelen een rol in de aanpassingen aan de schets. In het ontwerp wordt zoveel als mogelijk recht gedaan aan alle wensen vanuit de gebruikers en aan de feedback van de gemeenteleden. We verwachten dat we u kort na de zomervakantie het definitieve ontwerp kunnen presenteren.

 

Ook verwelkomen we een nieuwe voorzitter Logistiek: Marc Verschure. Nu alle plannen voor de verbouwing steeds concreter worden, voelt de projectcommissie de verantwoordelijkheid om het gebruik van de kerkruimten goed te coördineren. Tijdens de verbouw zullen verschillende ruimtes tijdelijk niet gebruikt kunnen worden. De commissie Logistiek is o.a. verantwoordelijk voor het organiseren van vervangende ruimtes, zodat de gemeente en de gebruikers van de kerk zo min mogelijk last ondervinden van de verbouwing.

 

De opdracht van de projectcommissie is om de kerkenraad te adviseren over de verbouw van het kerkgebouw. We bestaan uit de volgende subcommissies: Ontwerp, Inrichting, Techniek, Logistiek, Financiën en Communicatie. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de secretaris van de projectcommissie: A.J. de Leeuw van Weenen, leeuwvos@upcmail.nl.