1. Skip to header
  2. Skip to navigation
  3. Skip to content
  4. Skip to footer

Liturgie voor kerkomroep vesperdienst 15 maart

Vesperdienst op zondag 15 maart,

waarin Gerrit Verheij bevestigd wordt als ouderling 

 

Stilte  

De paaskaars wordt aangestoken

 

Bemoediging:

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: onze ogen zijn gevestigd op u, o God,

     want U bent onze bevrijder.

     Zie naar ons om met Uw liefdevolle blik,

     blijf ons aankijken als wij verdiept zijn in onszelf.

A: Houd ons in het oog als wij onze eigen wegen gaan

     Onze ogen zijn gevestigd op U, o God,

     AMEN

 

Drempelgebed:

V:HEER, onze God, vergeef ons al wat wij misdeden en laat ons weer in vrede leven.

A: AMEN

 

Psalmgebed

Zingen:           psalm 95:1

Lezen:            psalm 95:3-5

Zingen:           psalm 95:3

 

Gebed om openheid:

U wacht op ons

totdat wij opengaan voor u

wij wachten op uw woord

dat ons ontvankelijk maakt.

Stem ons af op uw stem,

op uw stilte.

Kom ons met uw zoon tegemoet

Jezus, het woord van uw vrede. Amen.

 

Schriftlezing: Filippenzen 1:27-2:11 

 

Stilte

 

Zingen:           NLB 575: 1,6

 

Bevestiging ambtsdrager:

Presentatie

Inleiding op de bevestiging

Gebed

 

Bevestiging

Handoplegging en zegen

Vraag aan de gemeente

 

Zingen:           NLB 975:1,3

 

Gebeden - stil gebed - Onze Vader

 

zingen:           NLB 416:1,2,4

 

Zegen