1. Skip to header
  2. Skip to navigation
  3. Skip to content
  4. Skip to footer

Kerstviering ouderen

Namens de Diaconie wordt u van harte uitgenodigd om de Kerstviering voor ouderen bij te wonen op donderdag 19 december in de Kerkzaal, Dubbelsteynlaan West 70, 3319 EM. Iedereen vanaf tachtig jaar heeft een uitnodiging ontvangen, maar weet u ook welkom als u jonger bent. Wij hopen dat u net als voorgaande jaren, of voor de eerste keer, gehoor geeft aan de uitnodiging om samen opnieuw de geboorte van het Kerstkind te vieren, met elkaar te zingen, te luisteren naar muziek en om elkaar te ontmoeten. U wordt verwacht tussen 14.30 uur en 15.00 uur. Rond 17.00 uur willen we met elkaar afsluiten. U kunt zich opgeven bij mevr. Nel Volker, ook wanneer u onverhoopt geen uitnodiging heeft ontvangen. Wij hopen u te ontmoeten.