1. Skip to header
  2. Skip to navigation
  3. Skip to content
  4. Skip to footer

Groeikringen

Ook het komende seizoen bestaat weer de mogelijkheid om aan een groeikring deel te nemen. Het thema is: 'Dit is Mijn Lichaam', de kracht van de geloofsgemeenschap in een individualistische samenleving.

 

Een jaar lang staan de groeigroepen stil bij de heilzame werking van de geloofsgemeenschap op ons leven. Door het geloof worden wij als broers en zussen tot één lichaam gemaakt. We zijn leden van één gezin. Je bent niet alleen. Juist door deelname aan een groeigroep kun je dat intens beleven. Daarom is bezinning en praktiseren van geloofsgemeenschap heilzaam voor je ziel en voor je functioneren in kerk en samenleving.

 

Dit is Mijn lichaam: verbondenheid tegenover verdeeldheid. In onze maatschappij staan mensen steeds meer tegenover elkaar. Met beroep op nationaliteit, ras of kleur worden mensen tegen elkaar uitgespeeld. Wat is het belangrijk om er telkens bij stil te staan dat Jezus Christus wereldwijd werkt door Zijn Geest. Dat Zijn lichaam wereldwijd is en dat er door Zijn Geest een diepe verbondenheid is, ondanks alle verschillen in nationaliteit, ras of kleur. We zijn met elkaar verbonden door Hem in liefde. Dat doorbreekt denken waarbij mensen tegenover elkaar komen staan.

 

Dit is Mijn Lichaam: de uitdaging om elkaar te dienen en te waarderen in het Lichaam. In een lichaam heeft alles elkaar nodig. Zo mogen wij elkaar dienen in het lichaam van Christus. Ieder met zijn unieke persoonlijkheid, passie en gave. Dat waarderen van elkaar en ook ervaren in de GGG en de plaatselijke geloofsgemeenschap is telkens een uitdaging en een verrijking voor je leven.

 

Dit is Mijn Lichaam: de werken van Jezus doen in deze wereld. Als lichaam van Christus mogen wij Zijn werken voortzetten. Wij zijn Zijn handen en voeten. Wij zijn Zijn mond, wij mogen Zijn oren zijn. Wij mogen samen de gaven van de Geest laten functioneren tot heil van Christus. Zo vertegenwoordigen wij Hem, als lichaam van Christus, hier op aarde, opdat het Vaderhart van God door ons heen steeds meer openbaar mag worden.

 

Voor meer informatie en deelname aan een kring kunt u contact opnemen met ds. Peter Barmentlo of met Marinus Verhoef.

 

Marinus Verhoef