1. Skip to header
  2. Skip to navigation
  3. Skip to content
  4. Skip to footer

Geen dienst in de wijnstok op 15 maart

Erediensten:
Zondagmorgen 15 maart is er geen publieke dienst in De Wijnstok.
09.30 uur Op NPO 2 wordt een korte meditatie uitgezonden verzorgd door ds. René de Reuver.
10.00 uur Kerkomroep. Een vesper verzorgd door Peter Barmentlo. Tijdens deze vesper wordt Gerrit
Verheij in het bijzijn van de kerkenraad en zijn vrouw Janny bevestigd. Luister hiervoor naar
de kerkomroep. Zie hiervoor de website: https://www.kerkomroep.nl/

Wat kan wel?
Gemeenteleden kunnen thuis in klein verband natuurlijk bij elkaar komen. Zo kan gezamenlijk de dienst te
worden bekeken of beluisterd om zo ook met elkaar gemeente te zijn. Dit initiatief laten we aan de
gemeenteleden zelf.
 
Pastorale zorg :
Pastorale zorg zullen we in lijn met de landelijke adviezen beperken. Uiteraard kunt u telefonisch contact
opnemen met onze pastores