Missionair

Als gemeente proberen we in alles wat we doen, dichtbij God, bij elkaar en de wereld te zijn. We zijn een missionaire gemeente, die over haar eigen kerkmuren heen kijkt en betrokken is op de wereld om zich heen. Het geloof is de bron waaruit we putten en waarin we elkaar en anderen laten delen. De verantwoordelijkheid van de gemeente betreft zowel haar missionaire opdracht in eigen omgeving als de missionaire opdracht elders in de wereld.

De kerkgroep Missionair onderhoudt de contacten met de volgende groepen, commissies en kringen:

Lichtjestocht

De lichtjestocht is een jaarlijks terugkerend event georganiseerd door onze wijkgemeente. Het stelt mensen uit de wijk of van verder, jong of oud, christen of zoekende in de gelegenheid het kerstverhaal te beleven door mee te lopen met deze bijzondere wandeling. Tijdens deze tocht loopt u met een groep onder leiding van een herder langs scènes van het kerstverhaal. De lichtjestocht wil mensen laten weten dat de geboorte van het Koningskind nog steeds actueel is en wat dat betekent. Kom en beleef het mee!

Missie Dordt en De Wijnstok

De stichting Missie Dordt is een interkerkelijke organisatie voor missionair werk op het eiland van Dordrecht. Met gebundelde krachten spannen we ons in om goed nieuws te zijn voor de stad. Veel Dordtse kerken waar onder De Wijnstok zijn lid van Missie Dordt en ondersteunen financieel deze stichting.  De Missionaire Werkgroep van De Wijnstok haakt dan ook aan bij missionaire initiatieven die passen bij de eigen identiteit van onze gemeente. Te denken valt aan het samen met een of meer andere kerken geven van cursussen (bijv. marriage courses en Alpha cursussen), het vertonen van films en het organiseren van vakantiebijbelweken.

Speelgoed- en kinderkledingbeurs De Wijnstok

Elk jaar in maart wordt er een tweedehands speelgoed- en kinderkledingbeurs gehouden. Iedereen krijgt de kans om speelgoed en kinderkleding te verkopen.  60% van de opbrengst is voor de verkoper en 40% gaat naar het goede doel.  Met hulp van veel vrijwilligers kunnen we deze beurs jaarlijks organiseren.

Wandelclub

Een ontmoeting, stilte, een gesprek, frisse lucht, ontspanning.  Wat u maar wilt. Op woensdag in de even weken wordt er gewandeld. Om 19.30 uur starten we vanaf het kerkplein voor een wandeling van een uur.

Op weg naar meer

Eenmaal per maand komt een aantal vrouwen bij elkaar. Wij spreken met elkaar over de Bijbelse waarden in ons leven. Wat heeft God ons te zeggen op plaatsen waar wij gesteld zijn? Dit doen wij aan de hand van een stukje dat we van tevoren gelezen hebben. Dat kan zijn iets uit de Bijbel of uit een boekje. Als u behoefte hebt, samen over het geloof te praten en de tweede woensdagochtend van de maand hier tijd voor hebt, kom dan eens luisteren. We komen bij elkaar bij één van de deelnemers. De koffie staat om 9:15 uur klaar!