Leeskringen

Augustinuskring
Tijdens de bijeenkomsten van de Augustinuskring wordt een (stuk uit een) gelezen boek besproken. Dit seizoen is dat het boek van Karen Armstrong ‘De kwestie God’.

Een van de leden bereidt dit voor en presenteert een aantal gespreksvragen of stellingen naar aanleiding van het gelezen gedeelte. De kring komt 6 à 7 keer per jaar bij elkaar en bestaat uit maximaal 15 leden.

Leesgroep Stad van God
De leesgroep ‘De Stad van God’ is een leesgroepje van maximaal 8 leden dat één maal per vier weken samenkomt om het belangrijkste werk van kerkvader Aurelius Augustinus (354-430 na Chr.) ‘De Stad van God’ te lezen. Iedere bijeenkomst lezen we met elkaar verder vanaf het punt waar we de voorgaande keer gebleven zijn. Waar nodig proberen we met elkaar de betekenis van de tekst te vinden.

Contactpersoon: Simone van Mourik