Kerkdienst

Eredienst

Iedere zondagmorgen is er om 10.00 uur een kerkdienst. Door de huidige corona maatregelen kunnen we met maximaal 30 mensen samenkomen. U dient zich vooraf aan te melden via pkndubbeldam.nl/aanmelden

Zie onderaan de pagina het preekrooster.

Live-uitzending

Uiteraard kunt u de dienst thuis meekijken via YouTube en beluisteren via kerkomroep.nl. Hier vindt u de live uitzending en de laatste opnamen van de dienst.

Voorbede

Het is mogelijk om een verzoek tot voorbede te doen. Achter in de kerk vindt u op de lessenaar naast de meeleeftafel een schrift waarin u de voorbede kunt noteren. Is de voorbede persoonlijk? Stem dan vooraf wel met deze persoon af of hij/zij met naam genoemd mag worden in de kerkdienst. Een voorbede kan ook anoniem gedaan worden.

Kinder- en Jeugdkerk

Voor de kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool is er tijdens de kerkdienst Kinderkerk. Daarnaast is er 1 keer per maand Jeugdkerk voor jongeren van 12 t/m 16 jaar.

Preekrooster

zondag 25 april 2021: 10:00 uur
voorganger : mevr. ds. A. Haasnoot, Rijnsburg
thema : eredienst
Collectedoelen : 1e Wycliffe Bijbelvertalers 2e Wijkkerk  3e ZWO
zondag 2 mei 2021: 10:00 uur
voorganger : ds. C.G.Graafland, Gouda
thema : eredienst
Collectedoelen : 1e Schuldhulpmaatje Drechtsteden 2e Wijkkas  3e ZWO
zondag 9 mei 2021: 10:00 uur
voorganger : ds. P. Barmentlo
thema : eredienst
Collectedoelen : 1e Wijkdoel thema vluchtelingenzorg 2e Wijkkerk  3e ZWO
donderdag 13 mei 2021: 10:00 uur
voorganger : Wilhelminakerk, nog niet bekend
thema : Hemelvaartsdag
Collectedoelen : 1e onbekend 2e   3e
zondag 16 mei 2021: 10:00 uur
voorganger : ds. P. Barmentlo
thema : Heilige Doop
Collectedoelen : 1e Diaconie algemene/wijk doeleinden 2e IKOS  3e ZWO
zondag 23 mei 2021: 10:00 uur
voorganger : ds. P. Barmentlo
thema : Pinksteren/geloofsbelijdenis
Collectedoelen : 1e Zendingcollecte KIA 2e Wijkkerk  3e ZWO