Kerkdienst

Eredienst

Iedere zondagmorgen is er om 10.00 uur een kerkdienst. Je hoeft zich daarvoor niet aan te melden. Het is ook mogelijk om de dienst thuis bij te wonen via de livestream.

Live-uitzending

Uiteraard kunt u de dienst thuis meekijken via YouTube en beluisteren via kerkomroep.nl. Hier vindt u de live uitzending en de laatste opnamen van de dienst.

Voorbede

Het is mogelijk om een verzoek tot voorbede te doen. Achter in de kerk vindt u op de lessenaar naast de meeleeftafel een schrift waarin u de voorbede kunt noteren. Is de voorbede persoonlijk? Stem dan vooraf wel met deze persoon af of hij/zij met naam genoemd mag worden in de kerkdienst. Een voorbede kan ook anoniem gedaan worden.

Kinder- en Jeugdkerk

Voor de kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool is er tijdens de kerkdienst Kinderkerk. Daarnaast is er 1 keer per maand Jeugdkerk voor jongeren van 12 t/m 16 jaar.

Preekrooster

zondag 26 maart 2023: 10:00 uur
voorganger : ds. P. Barmentlo
thema : Eredienst
Collectedoelen : 1e A Rocha 2e Wijkkerk  3e ZWO
zondag 2 april 2023: 10:00 uur
voorganger : ds. P. Barmentlo
thema : Palmzondag
Collectedoelen : 1e Diaconie algemene/wijk doeleinden 2e Wijkkas  3e ZWO
donderdag 6 april 2023: 19:30 uur
voorganger : ds. P. Barmentlo
thema : Witte Donderdag / H.A.
Collectedoelen : 1e Kerk In Actie bestrijding armoede en werkeloosheid in Moldavie 2e Wijkkerk  3e ZWO
vrijdag 7 april 2023: 19:30 uur
voorganger : mevr. M. Huizinga
thema : Goede Vrijdag
Collectedoelen : 1e _ 2e _  3e _
zaterdag 8 april 2023: 21:30 uur
voorganger : mevr. M. B. Overduin-Mossel
thema : Stille Zaterdag
Collectedoelen : 1e _ 2e _  3e _
zondag 9 april 2023: 10:00 uur
voorganger : ds. P. Barmentlo
thema : Pasen
Collectedoelen : 1e Kerk In Actie bestrijding armoede en werkeloosheid in Moldavie 2e Jeugdwerk wijk  3e ZWO