Kerkdienst

Eredienst

Iedere zondagmorgen is er om 10.00 uur een kerkdienst. U hoeft zich daarvoor niet aan te melden. Het is ook mogelijk om de dienst thuis bij te wonen via de livestream.

Live-uitzending

Uiteraard kunt u de dienst thuis meekijken via YouTube en beluisteren via kerkomroep.nl. Hier vindt u de live uitzending en de laatste opnamen van de dienst.

Voorbede

Het is mogelijk om een verzoek tot voorbede te doen. Achter in de kerk vindt u op de lessenaar naast de meeleeftafel een schrift waarin u de voorbede kunt noteren. Is de voorbede persoonlijk? Stem dan vooraf wel met deze persoon af of hij/zij met naam genoemd mag worden in de kerkdienst. Een voorbede kan ook anoniem gedaan worden.

Kinder- en Jeugdkerk

Voor de kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool is er tijdens de kerkdienst Kinderkerk. Daarnaast is er 1 keer per maand Jeugdkerk voor jongeren van 12 t/m 16 jaar.

Preekrooster

zondag 24 september 2023: 10:00 uur
voorganger : ds. S. Kafoe, Zwijndrecht
thema : Eredienst
Collectedoelen : 1e Justitiepastoraat Stichting Epafras 2e Wijkkerk  3e ZWO
zondag 1 oktober 2023: 10:00 uur
voorganger : ds. J.H. Menkveld, Giessenburg
thema : Israëlzondag
Collectedoelen : 1e Kerk en Israel 2e Wijkkas  3e ZWO
zondag 8 oktober 2023: 10:00 uur
voorganger : ds. N.A. van der Leer
thema : Eredienst
Collectedoelen : 1e Ondersteuning Justitiepastoraat P.I. Dordrecht 2e Wijkkerk  3e ZWO
zondag 15 oktober 2023: 10:00 uur
voorganger : ds. K.D. Goverts, Dordrecht
thema : Heilig avondmaal
Collectedoelen : 1e Sti. Diaconaal Aandachtscentrum 2e Jeugd PKN  3e ZWO
zondag 22 oktober 2023: 10:00 uur
voorganger : ds. C.G. Graafland, Gouda
thema : Eredienst
Collectedoelen : 1e KIA Werelddiaconaat, toerusting vrouwen Papoea in Indonesië 2e Wijkkerk  3e ZWO
zondag 29 oktober 2023: 10:00 uur
voorganger : ds. W.G. de Wit, IJsselstein
thema : Eredienst
Collectedoelen : 1e Sti. Ontmoeting Dak- en thuislozen 2e Wijkkerk  3e ZWO