Kerkdienst

Eredienst

Iedere zondagmorgen is er om 10.00 uur een kerkdienst. Door de huidige corona maatregelen kunnen we met maximaal 30 mensen samenkomen. U dient zich vooraf aan te melden via pkndubbeldam.nl/aanmelden

Zie onderaan de pagina het preekrooster.

Live-uitzending

Uiteraard kunt u de dienst thuis meekijken via YouTube en beluisteren via kerkomroep.nl. Hier vindt u de live uitzending en de laatste opnamen van de dienst.

Voorbede

Het is mogelijk om een verzoek tot voorbede te doen. Achter in de kerk vindt u op de lessenaar naast de meeleeftafel een schrift waarin u de voorbede kunt noteren. Is de voorbede persoonlijk? Stem dan vooraf wel met deze persoon af of hij/zij met naam genoemd mag worden in de kerkdienst. Een voorbede kan ook anoniem gedaan worden.

Kinder- en Jeugdkerk

Voor de kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool is er tijdens de kerkdienst Kinderkerk. Daarnaast is er 1 keer per maand Jeugdkerk voor jongeren van 12 t/m 16 jaar.

Preekrooster

zondag 31 oktober 2021: 10:00 uur
voorganger : mevr. ds. T. van Montfoort, Utrecht
thema : eredienst
Collectedoelen : 1e Ondersteuning Justitiepastoraat P.I. Dordrecht 2e Wijkkerk  3e ZWO
zondag 7 november 2021: 10:00 uur
voorganger : ds. P. Barmentlo
thema : Oogstdienst
Collectedoelen : 1e Najaarszendingscollecte KIA 2e dankdagcollecte  3e ZWO
zondag 14 november 2021: 10:00 uur
voorganger : Jacorien Littooij
thema : Jeugddienst
Collectedoelen : 1e diaconale landelijke afdracht 2e IKOS  3e ZWO
zondag 21 november 2021: 10:00 uur
voorganger : ds. P. Barmentlo, mevr. M. Huizinga, mevr. M.B. Overduin-Mossel
thema : Voleinding / herdenking overledenen
Collectedoelen : 1e st.omzo: vluchtelingenwerk 2e Wijkkas  3e ZWO
zondag 28 november 2021: 10:00 uur
voorganger : ds. P.L. de Jong, Rotterdam
thema : 1e Advent
Collectedoelen : 1e Diaconaal aandachtcentrum 2e Wijkkerk  3e ZWO
zondag 5 december 2021: 10:00 uur
voorganger : ds. P. Barmentlo
thema : Heilige Doop
Collectedoelen : 1e Stichting Chris en Voorkom jeugdzorg Dordrecht 2e Wijkkas  3e ZWO