Kerkdienst

Eredienst

Iedere zondagmorgen is er om 10.00 uur een kerkdienst. Door de huidige corona maatregelen kunnen we met maximaal 30 mensen samenkomen. U dient zich vooraf aan te melden via pkndubbeldam.nl/aanmelden

Zie onderaan de pagina het preekrooster.

Live-uitzending

Uiteraard kunt u de dienst thuis meekijken via YouTube en beluisteren via kerkomroep.nl. Hier vindt u de live uitzending en de laatste opnamen van de dienst.

Voorbede

Het is mogelijk om een verzoek tot voorbede te doen. Achter in de kerk vindt u op de lessenaar naast de meeleeftafel een schrift waarin u de voorbede kunt noteren. Is de voorbede persoonlijk? Stem dan vooraf wel met deze persoon af of hij/zij met naam genoemd mag worden in de kerkdienst. Een voorbede kan ook anoniem gedaan worden.

Kinder- en Jeugdkerk

Voor de kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool is er tijdens de kerkdienst Kinderkerk. Daarnaast is er 1 keer per maand Jeugdkerk voor jongeren van 12 t/m 16 jaar.

Preekrooster

zondag 1 augustus 2021: 10:00 uur
voorganger : mevr. ds. A.J.T. Bouwman, Papendrecht
thema : eredienst
Collectedoelen : 1e Diaconie algemene/wijk doeleinden 2e Wijkkas  3e ZWO
zondag 8 augustus 2021: 10:00 uur
voorganger : ds. L.J. Oosterom, Sleeuwijk
thema : eredienst
Collectedoelen : 1e St.sociaal fonds kerken 2e Wijkkerk  3e ZWO
zondag 15 augustus 2021: 10:00 uur
voorganger : ds. W.G. de Wit, Barendrecht
thema : eredienst
Collectedoelen : 1e Zomerzendingcollecte KIA 2e Wijkkerk  3e ZWO
zondag 22 augustus 2021: 10:00 uur
voorganger : ds. P. Barmentlo
thema : Heilig avondmaal
Collectedoelen : 1e zwo zendelingen (avondmaalscollecte) 2e Wijkkerk  3e ZWO
zondag 29 augustus 2021: 10:00 uur
voorganger : ds. C.G. Kant, Nijkerk
thema : eredienst
Collectedoelen : 1e diac ouderenzorg 2e Jeugdwerk wijk  3e ZWO
zondag 5 september 2021: 10:00 uur
voorganger : ds. N. van der Leer
thema : eredienst
Collectedoelen : 1e st. ontmoeting dak en thuislozen 2e Wijkkas  3e ZWO