Kerk en Israel

De bijeenkomsten van deze kring worden iedere eerste maandagmorgen van de maand, van oktober tot en met april, m.u.v. januari gehouden van 10 tot 12 uur. De bijeenkomsten vinden plaats in het voorjaar in de Wijnstok en in het najaar in de Andreaskerk. De koffie staat voor u klaar om 9.45 uur.

Tijdens de bijeenkomsten worden onderwerpen besproken die te maken hebben met het thema “Kerk en Israel”. Aan de orde komen het Bijbelse spreken aangaande Israel, de actuele situatie in het Midden-Oosten, Joodse feesten en gebruiken, rabbijnse theologie, enz. De onderwerpen worden ingeleid door verschillende sprekers die daarvoor worden uitgenodigd. Er is ruimschoots gelegenheid voor discussie.

De leiding van de kring berust bij dhr Johan de Korte van de Andreaskerk en mevr. Tea Oostenrijk-Baron van de Wijnstok.