Kind en jeugd

Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God. Dat is ons verlangen. De kerkgroep Kind & Jeugd is ontstaan uit de voormalige jeugdraad en zet zich in voor kinderen, jongeren en hun ouders en ziet toe op de kind- en jeugdactiviteiten binnen de gemeente. Alle activiteiten hebben hun eigen leiding.

De kerkgroep Kind & Jeugd onderhoudt de contacten met diverse groepen, zoals de kinderkerk, jeugdkerk, Yadah(+), Seven+ en Walk-inn.

De kerkgroep Kind & Jeugd bestaat uit de volgende leden:

  • Evelien Felix (voorzitter)
  • Minca Lievisse Adriaanse (secretaresse)
  • Frans Stokman (penningmeester)
  • Inge Prins (jeugdouderling)
  • Tom Kolsters (jeugddiaken)
  • Martha Huizinga (jeugdwerker)
  • Jan van der Veer

Oud papier actie (OPA)

Dit is een groep vrijwilligers die elke 1e woensdagavond van de maand door weer en wind oud papier ophaalt onder leiding van HVC. De opbrengsten zijn voor het jeugdwerk in onze gemeente. De OPA-groep heeft een stabiele kern van lopers, maar soms valt er iemand weg en is uitbreiding gewenst.