Groeikringen

In een kerk met meer dan 200 bezoekers kun je elkaar niet allemaal kennen. Daardoor dreigen mensen ‘uit het zicht te raken’. Iemand wordt ziek en niemand weet dat. Er zijn problemen maar wie heeft het in de gaten? De ervaring van de afgelopen jaren in Dubbeldam, maar ook op vele andere plaatsen heeft geleerd dat grote gemeenten vaak worden opgebouwd via groeikringen.

Wat is de groeikring?
Een groeikring is een kring die één avond in de drie weken op een huisadres van een gemeentelid samenkomt om met elkaar Gods woord te lezen en het geloof en alledaagse dingen met elkaar te delen. Op zo’n kring ontmoeten oud en jong elkaar, anders gezegd: het is een ‘gemeentebrede’ kring. De verschillende groeikringen wisselen elk jaar van samenstelling. Zodoende leert men steeds weer andere gemeenteleden kennen. Door met elkaar in gesprek te gaan, leren we meer over Gods woord en elkaar. De ervaring van veel deelnemers is dat dit leidt tot een verdere verdieping van het persoonlijk geloof en een grotere betrokkenheid bij onze Protestantse Wijkgemeente Dubbeldam.

Ook dit seizoen bestaat er weer de mogelijkheid aan een huiskring deel te nemen. Er zijn meerdere kringen die bij elkaar komen op of de dinsdag of op de woensdag. Om de drie weken komen we bij elkaar van 19.45 uur tot 21.45 uur.

Bent u enthousiast geworden en wilt u meedoen of hebt u vragen, neem dan contact op met de coördinator van de huiskringen, Marinus Verhoef: tel. 616 36 49; mail marinus.verhoef@hetnet.nl.

Leiding huiskringen