Giften

Financiële acties (Kerkbalans, Solidariteitsklas, Oogst/Maatsch. Zegeningen, Eindejaarscollecte):

NL83 RABO 0373 7025 07 t.n.v. CvK Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam inz. Kerkbalans, acties, enz.

Giften:

NL42 RABO 0373 7024 69 t.n.v. CvK Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam inz. Giften (eventueel o.v.v. de wijkgemeente waarvoor uw gift bestemd is).

ZWO:

NL80 INGB 0002665595 t.n.v. de penningmeester ZWO protestantse wijkgemeente Dordrecht-Dubbeldam. 

Contactpersoon: Marjolein van Wingerden, e-mail: zwo@pkndubbeldam.nl.

 

College van Diakenen 

Postbus 9104, 3301 AC Dordrecht, KvK-nr.: 76399664

Giften: NL28 RABO 0134 9398 40 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Dordrecht-Dubbeldam o.v.v. de betreffende wijk of ‘diaconie algemeen’.

 

Collectebonnen (te gebruiken voor de Wilhelminakerk-Petruskapel, Ontmoetingskerk, De Wijnstok en De Bron):

Bestellen kan via NL42 RABO 0373 7025 66 t.n.v. CvK Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam inz. Collectebonnen (onder vermelding van gewenste waarde/kleur, aantal, bezorgadres).

Er zijn kaarten van: 

€10,- (bonnen van €0,50; Oranje);

€15,- (bonnen van €0,75; Geel);

€25,- (bonnen van €1,25; Paars).

Per kaart krijgt u 20 bonnen.

Wijkkas:

NL80 RABO 0373 7029 49 t.n.v. PWG Dubbeldam te Dordrecht