Giften

Via iDeal geven is ook mogelijk. Dit kan door de QR-code te scannen met je telefoon, door op de knop te drukken of de link handmatig in te voeren in je webbrowser op je laptop of telefoon.

Financiële acties (Kerkbalans, Solidariteitskas, Oogstcollecte/maatschappelijke zegeningen, Eindejaarscollecte):

NL83 RABO 0373 7025 07 t.n.v. CvK Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam met vermelding naam actie.

Giften:

NL42 RABO 0373 7024 69 t.n.v. CvK Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam. Wenst u dat de gift wordt aangewend voor een specifiek doel geeft u dit dan duidelijk bij de omschrijving aan. 

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking:

NL14 RABO 0373 7452 65 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Dordrecht-Dubbeldam inz. ZWO.

Contactpersoon: Marjolein van Wingerden, e-mail: diaconie@pkndubbeldam.nl.

College van Diakenen 

Postbus 9104, 3301 AC Dordrecht, KvK-nr.: 76399664

NL28 RABO 0134 9398 40 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Dordrecht-Dubbeldam o.v.v. PKN Dubbeldam of ‘diaconie algemeen’.

Collectebonnen:

U kunt collectebonnen bestellen. De collectebonnen kunt u gebruiken voor de collectes bij de Wijnstok, de Wilhelminakerk-Petruskapel, de Ontmoetingskerk en de Bron.

Er zijn verschillende kleuren collectebonnen: 

Oranje bonnen: €10,- (1 kaart met 20 bonnen van €0,50);

Gele bonnen: €15,- (1 kaart met 20 bonnen van €0,75);

Paarse bonnen: €25,- (1 kaart met 20 bonnen van €1,25).

U bestelt uw collectebonnen door geld over te maken naar onderstaand rekeningnummer. Daarna worden de collectebonnen bij u thuis bezorgd. 

Rekeningnummer voor het bestellen van collectebonnen:  

NL42 RABO 0373 7025 66 t.n.v. CvK Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam inzake collectebonnen (onder vermelding van kleur collectekaart, aantal kaarten, postcode + huisnummer).

 
 
 

Wijkkas:

NL80 RABO 0373 7029 49 t.n.v. PKN Dubbeldam te Dordrecht