Giften

Financiële acties (Kerkbalans, Solidariteitskas, Oogstcollecte/maatschappelijke zegeningen, Eindejaarscollecte):

NL83 RABO 0373 7025 07 t.n.v. CvK Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam met vermelding naam actie.

Giften:

NL42 RABO 0373 7024 69 t.n.v. CvK Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam. Wenst u dat de gift wordt aangewend voor een specifiek doel geeft u dit dan duidelijk bij de omschrijving aan. 

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking:

NL14 RABO 0373 7452 65 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Dordrecht-Dubbeldam inz. ZWO.

Contactpersoon: Marjolein van Wingerden, e-mail: diaconie@pkndubbeldam.nl.

College van Diakenen 

Postbus 9104, 3301 AC Dordrecht, KvK-nr.: 76399664

NL28 RABO 0134 9398 40 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Dordrecht-Dubbeldam o.v.v. PKN Dubbeldam of ‘diaconie algemeen’.

Collectebonnen:

U kunt collectebonnen bestellen. De collectebonnen kunt u gebruiken voor de collectes bij de Wijnstok, de Wilhelminakerk-Petruskapel, de Ontmoetingskerk en de Bron.

Er zijn verschillende kleuren collectebonnen: 

Oranje bonnen: €10,- (1 kaart met 20 bonnen van €0,50);

Gele bonnen: €15,- (1 kaart met 20 bonnen van €0,75);

Paarse bonnen: €25,- (1 kaart met 20 bonnen van €1,25).

U bestelt uw collectebonnen door geld over te maken naar onderstaand rekeningnummer. Daarna worden de collectebonnen bij u thuis bezorgd. 

Rekeningnummer voor het bestellen van collectebonnen:  

NL42 RABO 0373 7025 66 t.n.v. CvK Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam inzake collectebonnen (onder vermelding van kleur collectekaart, aantal kaarten, postcode + huisnummer).

 
 
 

Wijkkas:

NL80 RABO 0373 7029 49 t.n.v. PKN Dubbeldam te Dordrecht