Gebedsbijeenkomsten

Om de veertien dagen wordt er op woensdagavond van 19.15 – 19.45 uur een gebedsbijeenkomst gehouden in de consistorie van het gebouw van de Protestantse Wijkgemeente Dubbeldam. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er gebeden voor onze eigen wijkgemeente, de kerk dichtbij, God, elkaar en de wereld, en alles wat ons beroert en bezighoudt. 

“Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden”

“Jezus verzekert ons: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook
is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden” dat is hierbij ons houvast. Op grond hiervan mogen wij rekenen op gebedsverhoring naar Gods beloften en naar Gods Wil. Gezamenlijk gebed is krachtiger dan individueel gebed en een effectief wapen in de geestelijke strijd. Deze bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk en u kunt naar keuze eenmalig dan wel structureel met ons meebidden. U kunt ook thuis op hetzelfde vaste tijdstip met ons meebidden. Hoewel dit uiteraard geen voorwaarde is, zou het fijn zijn als u ons dan laat weten dat u met ons mee bidt, dat maakt het, dat wij ons met elkaar verbonden weten, sterker.

Gebedspunten doorgeven

Ook kunt u gebedspunten doorgeven. Dit kan schriftelijk ,maar ook telefonisch. Bij voorkeur dan via de predikant of kerkelijk werker, die er voor zorg dragen dat uw verzoek bij de gebedsgroep komt. Tenslotte is het mogelijk om uw gebedspunten door te mailen naar het hiervoor bestemde e-mailadres: gebed@pkndubbeldam.nl.

Contactpersoon: Leo Belder (078-6163061)