Diaconaat

Mensen in achterstandsituaties; mensen in de knel komen we al lang niet meer alléén in de kerk tegen. Het zijn ook echt niet alléén ouderen of jongeren.

‘Want de kerk is pas kerk als zij er is voor anderen’. (D. Bonhoeffer)

De diaconie wil vanuit haar visie de betrokkenheid bij en de aandacht voor elkaar (verder) stimuleren. Als gemeente willen wij daarom mensen in de knel een helpende hand bieden. Niet alleen op financieel gebied, maar ook door inzet, daadkracht en gebed.

Zo willen wij onze aandacht richten op een menswaardig leven voor mensen binnen en buiten onze gemeente, dichtbij en veraf.

Moderamen wijkdiaconie:

Voorzitter: mw. I. Kloot-Post
Scriba: vacature
Administrateur: dhr. E.W. Jonkers

Email: diaconie@pkndubbeldam.nl

Giften t.b.v. de diaconie van onze wijkgemeente zijn van harte welkom. Deze kunnen worden overgemaakt naar:

Diaconie Protestantse Gemeente Dordrecht-Dubbeldam

rekeningnummer: NL 28 RABO 0134939840

onder vermelding van: Diaconie wijkgemeente Dubbeldam

Informatie over ANBI en de fiscale aftrekbaarheid van giften vind u op: http://www.pkn-dordrecht.nl/hoe-kunt-u-ons-steunen/.

Het diaconaal project

Elk jaar aan het begin van de vastentijd staat het offerblok bij de uitgang van de kerk. Dertien weken lang is de opbrengst daarvan bestemd voor het diaconaal project. In samenwerking met de ZWO-commissie wordt het doel elk jaar bepaald. In 2019 is gekozen voor het project ‘Een dierbaar cadeau’ van Stichting Red een kind.

De voedselbank

Sinds 2015 is de maand juni de maand voor de Voedselbank binnen onze kerk. Alle wijkgemeenten van de PGDD zamelen in voor de Voedselbank. In Dubbeldam doen we dat d.m.v. een sponsoractie. U kunt een heel pakket sponsoren, maar ook een half of een kwart pakket.

Informatie vindt u in het kerkblad, of in de informatiebrief die u in juni bij het uitgang van de dienst uitgereikt krijgt.

Het vakantiebureau

” www.hetvakantiebureau.nl ” verzorgt vakantieweken voor iedereen voor wie het – om welke reden dan ook- niet (meer) zo eenvoudig is om op vakantie te gaan. Op verschillende locaties, alle gelegen in een prachtige omgeving zijn er mogelijkheden voor de gasten om te genieten van de natuur, de gezellige sfeer, de gastvrijheid, de verschillende activiteiten, en de zorg van de vrijwilligers die iedere dag voor de gasten beschikbaar zijn.

Voor Dordrecht is de contactpersoon: Wim Bakker tel. 078-6162331
U kunt meer informatie in deze brochure (PDF) lezen.
De website van dit doel is www.hetvakantiebureau.nl