Contact

Kerkgebouw 
De Wijnstok
Dubbelsteynlaan West 70
3319 EM Dordrecht
06-29 91 64 09

Predikant
Ds. Peter Barmentlo
078-6454339
E-mail: pbarmentlo@gmail.com

Verantwoordelijk voor pastorale zorg: 25-80 jarigen

Bereikbaar: maandagmiddag, dinsdag t/m vrijdag

Pastoraal team: Predikant & Kerkelijk werkers

Als pastores zijn wij er voor u wanneer u behoefte heeft aan een (pastoraal) gesprek, bij ziekte of bij een overlijden.

Bent u lid van onze gemeente dan zijn uw pastores uw eerste aanspreekpunt. Ook zijn er geestelijk verzorgers in het Parkhuis en Dubbelmonde.

Kerkelijk werker 
Margot Overduin-Mossel
06- 18 19 68 66
E-mail: m.overduin2@kpnplanet.nl 

Verantwoordelijk voor pastorale zorg: > 80 jaar in het gebied ten noorden van de Dubbelsteynlaan/Rechte Zandweg.

Bereikbaar: ma, di en do. Hiervan wordt afgeweken indien nodig.

Kerkelijk werker/Jeugdwerker

Martha Huizinga
Mobiel tel. 06-51 71 94 50

E-mail: huizinga.mf@gmail.com

Verantwoordelijk voor pastorale zorg: 0-25-en > 80 jaar in het gebied ten zuiden, westen en oosten van de Dubbelsteynlaan/ Rechte Zandweg.

Bereikbaar: di (thuiswerkdag), wo, do en vr. Hiervan wordt afgeweken indien nodig.

Koster 

Anneke van der Griendt-Feenstra
E-mail: koster@pkndubbeldam.nl
Telefoon: 06-29 91 64 09

Organist 

Johan den Hoedt
www.johandenhoedt-musicus.nl

Kerkkantoor: 

U kunt bij het centraal kerkkantoor terecht voor het doorgeven van verhuizingen, geboorten en overlijden, bij verandering  van de ene kerk naar de andere, vragen over financiële zaken, het kerkblad, enz.

Adres:

De Ontmoetingskerk, Slangenburg 3, 3328 DN Dordrecht

Openingstijden:

maandag en dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur

Postadres:

Centraal Kerkkantoor, Postbus 9104, 3301 AC Dordrecht

Contact: 

078-6160007

Kerkkantoor@pkn-dordrecht-dubbeldam.nl

 

Mutaties kunt u ook doorgeven aan onze wijkledenadministrateur Riëtte Bunk, 078-6214120, E-mail: riette@drechtnet.nl.