Contact

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

KerkgebouwĀ 
De Wijnstok
Dubbelsteynlaan West 70
3319 EM Dordrecht
06-29 91 64 09

Predikant

Vacant

Pastoraal team: Predikant & Kerkelijk werkers

Als pastores zijn wij er voor u wanneer u behoefte heeft aan een (pastoraal) gesprek, bij ziekte of bij een overlijden.

Bent u lid van onze gemeente dan zijn uw pastores uw eerste aanspreekpunt. Ook zijn er geestelijk verzorgers in het Parkhuis en Dubbelmonde.

Kerkelijk werkerĀ 
Margot Overduin-Mossel
06- 18 19 68 66
E-mail:Ā m.overduin2@kpnplanet.nlĀ 

Verantwoordelijk voor pastorale zorg: > 80 jaar in het gebied ten noorden van de Dubbelsteynlaan/Rechte Zandweg.

Bereikbaar: ma, di en do. Hiervan wordt afgeweken indien nodig.

Kerkelijk werker/Jeugdwerker

Vacant

KosterĀ 

Anneke van der Griendt-Feenstra
E-mail:Ā koster@pkndubbeldam.nl
Telefoon: 06-29 91 64 09

OrganistĀ 

Johan den Hoedt
www.johandenhoedt-musicus.nl

Arie de Korte
arie@dekorte.biz

Kerkkantoor:Ā 

U kunt bij het centraal kerkkantoor terecht voor het doorgeven van verhuizingen, geboorten en overlijden, bij veranderingĀ  van de ene kerk naar de andere, vragen over financiĆ«le zaken, het kerkblad, enz.

Adres:

De Ontmoetingskerk, Slangenburg 3, 3328 DN Dordrecht

Openingstijden:

maandag en dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur

Postadres:

Centraal Kerkkantoor, Postbus 9104, 3301 AC Dordrecht

Contact:Ā 

078-6160007

Kerkkantoor@pkn-dordrecht-dubbeldam.nl

Mutaties kunt u ook doorgeven aan onze wijkledenadministrateur Riƫtte Bunk, 078-6214120, E-mail:
leden@pkndubbeldam.nl.