Contact

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Kerkgebouw 
De Wijnstok
Dubbelsteynlaan West 70
3319 EM Dordrecht
06-29 91 64 09

Predikant

Vacant

 
 

 

 

Pastoraal team: Predikant & Kerkelijk werkers

Als pastores zijn wij er voor u wanneer u behoefte heeft aan een (pastoraal) gesprek, bij ziekte of bij een overlijden.

Bent u lid van onze gemeente dan zijn uw pastores uw eerste aanspreekpunt. Ook zijn er geestelijk verzorgers in het Parkhuis en Dubbelmonde.

Kerkelijk werker 
Margot Overduin-Mossel
06- 18 19 68 66
E-mail: m.overduin2@kpnplanet.nl 

Verantwoordelijk voor pastorale zorg: > 80 jaar in het gebied ten noorden van de Dubbelsteynlaan/Rechte Zandweg.

Bereikbaar: ma, di en do. Hiervan wordt afgeweken indien nodig.

Kerkelijk werker

Martha Huizinga
Mobiel tel. 06-51 71 94 50

E-mail: huizinga.mf@gmail.com

Verantwoordelijk voor pastorale zorg: 0-25-en > 80 jaar in het gebied ten zuiden, westen en oosten van de Dubbelsteynlaan/ Rechte Zandweg.

Bereikbaar: di (thuiswerkdag), wo, do en vr. Hiervan wordt afgeweken indien nodig.

 
 

 

 

Koster 

Anneke van der Griendt-Feenstra
E-mail: koster@pkndubbeldam.nl
Telefoon: 06-29 91 64 09

Organist 

Johan den Hoedt
www.johandenhoedt-musicus.nl

Arie de Korte
arie@dekorte.biz

Kerkkantoor: 

U kunt bij het centraal kerkkantoor terecht voor het doorgeven van verhuizingen, geboorten en overlijden, bij verandering¬† van de ene kerk naar de andere, vragen over financi√ęle zaken, het kerkblad, enz.

Adres:

De Ontmoetingskerk, Slangenburg 3, 3328 DN Dordrecht

Openingstijden:

maandag en dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur

Postadres:

Centraal Kerkkantoor, Postbus 9104, 3301 AC Dordrecht

Contact: 

078-6160007

Kerkkantoor@pkn-dordrecht-dubbeldam.nl

Mutaties kunt u ook doorgeven aan onze wijkledenadministrateur Ri√ętte Bunk, 078-6214120, E-mail:
leden@pkndubbeldam.nl.