Categorie√ęn
Nieuws Verbouwing

Klusdag 9 oktober

Zaterdag 9 oktober organiseren we de laatste klusdag van de verbouwing! Kom je ons nog één keer helpen om alles in en rond de kerk zo goed mogelijk af te ronden? We gaan hekwerk plaatsen, straatwerk aanbrengen bij de parkeerplaats en naast de pastorie, kasten afwerken, rommel opruimen in de kelder en rommel wegbrengen naar de stort. Je hulp wordt zeer gewaardeerd. Ben jij erbij? Meld je aan bij Jonneke Grootenboer via onderstaande knop. We starten rond 9 uur. Tot dan! 

Categorie√ęn
Nieuws Verbouwing

Klusdag 24 juli

24 juli vindt er opnieuw een klusdag plaats rond de kerk. Deze keer zullen we met name het buitenterrein rond De Rank verder gaan opknappen, met hulp van All Groen. Maar ook binnen moeten nog wat zaken opgehangen worden. Heb je tijd om te helpen? Meld je aan bij Jonneke Grootenboer via onderstaande knop. We starten rond 9 uur. Je hulp wordt zeer op prijs gesteld!

Categorie√ęn
Nieuws Verbouwing

Nieuws uit de kerkenraad

Woensdag 21 april vond de offici√ęle oplevering plaats van de verbouwde kerk en de nieuwbouw. Na een lang voortraject (de eerste plannen werden al in 2012 gemaakt) werd vorig jaar groen licht gegeven voor de realisatie van de plannen. Wat is er het afgelopen jaar veel werk verzet! De kerk en De Rank werden leeggeruimd en alle spullen werden opgeslagen in drie grote containers op het kerkplein. Onze zondagse diensten werden verplaatst naar De Oude School waar slechts een beperkt aantal gemeenteleden de dienst kon bijwonen. Door Corona waren we inmiddels gewend om de diensten ook thuis online te volgen. Zo bleven we met elkaar verbonden. Nieuwe wegen werden gevonden om toch contact met elkaar te houden, waaronder bijvoorbeeld de introductie van de digitale nieuwsbrief, de vernieuwde website en de vlogs en blogs.‚ÄĮ¬†¬†

De Rank werd gesloopt en het oude Jeugdhonk werd afgevoerd. Het orgel werd ingepakt en de grote kroonluchter werd gedemonteerd. Daarna startte de verbouwing van de kerk en de nieuwbouw aan de kerk. De bouwactiviteiten werden uitgevoerd door aannemingsbedrijf Van den Ende uit Bergambacht. Om kosten te besparen werd een deel van de werkzaamheden door gemeenteleden opgepakt. Het waren intensieve maanden voor de leden van de project- en bouwcommissie. Nu de offici√ęle oplevering achter ons ligt, betekent dit niet dat alle werkzaamheden achter ons liggen. De komende maanden worden de kerk en de zalen verder ingericht. Daarnaast wordt de bestrating rondom het gebouw aangepakt.‚ÄĮ¬†¬†

Om alles tijdens de bouw in goede banen te leiden, was er het afgelopen jaar veel overleg en afstemming nodig. Als kerkenraad spreken we via deze weg alvast onze dank en waardering uit voor iedereen die zijn/haar steentje heeft bijgedragen. Helaas hebben we nog altijd te maken met corona. Dit maakt dat het nog niet mogelijk is om de oplevering met elkaar te vieren. We hopen dat de week rondom het startweekend onze offici√ęle openingsweek zal zijn. De startdienst zal daarbij een officieel tintje krijgen. We kijken er naar uit om dan hopelijk weer als gemeente samen te kunnen komen en God te loven en te danken voor het prachtige resultaat: een opgefriste kerkzaal, een groot nieuw bijgebouw met multifunctionele zalen en niet te vergeten de hal voor Rommeldam.¬†

Vriendelijke groeten namens uw kerkenraad,

Richard de Vlaming

Categorie√ęn
Nieuws Verbouwing

De nieuwbouw is opgeleverd!

Op woensdag 21 april vond de oplevering van de nieuwbouw plaats. Dit betekent dat alle grote bouwwerkzaamheden zijn afgerond. Een moment waarnaar we lang hebben uitgezien! De oplevering gebeurde door ondertekening van een proces verbaal. Tijdens deze formele overdracht waren de leden van het bouwteam, de voorzitter van onze wijkgemeente, de aannemer en de architect aanwezig. Op later moment komt er nog een feestelijke overdacht.

In mei komt het bouwteam voor het laatst samen. De projectcommissie is naar verwachting nog tot de zomer actief in de afronding van de verbouwing. Het beheer van het gebouw zal hierna aan de kerkrentmeesters worden overgedragen. De komende maand wordt het buitenterrein rond de kerk opgeknapt door All Groen.

De afgelopen periode hebben diverse vrijwilligers zelfwerkzaamheden uitgevoerd rond de kerk. Twee containers die op het terrein stonden, zijn leeggehaald. De zaterdag daarna zijn de spullen uitgepakt en in de betreffende ruimtes ondergebracht. Ook zijn er klussen uitgevoerd in de Maranathazaal en op het buitenterrein. We willen iedereen die heeft meegeholpen hartelijk bedanken voor zijn/haar inzet!

Namens de projectcommissie,
Wim Korving

Categorie√ęn
Nieuws Verbouwing

Uitslag zaalbenaming Nieuwbouw

De kerkenraad heeft de gemeente gevraagd om namen aan te leveren voor drie zalen van de nieuwbouw. Aan deze oproep is goed gehoor gegeven. Alle inzendingen zijn ge√Įnventariseerd en verwerkt in een rapport. Op basis daarvan is de kerkenraad tot een besluit gekomen. De winnende namen voor de zalen zijn: Tuinzaal, Hoekzaal en Onder het Orgel-zaal.¬†

Als toelichting noemt de kerkenraad: bij de keuze voor de zaalbenaming hebben we meegewogen hoe vaak bepaalde naamsuggesties voorkwamen. Verder hebben we bij de naamkeuze gelet op eenduidigheid, functie en ligging van de zaal en geschiktheid in gebruik. Op basis daarvan zijn we tot dit besluit gekomen. 

Categorie√ęn
Nieuws Verbouwing

Interview Nieuwbouw in Wijkmagazine Dordt Centraal

Eveline van de Lagemaat, journalist bij Dordt Centraal, scheef voor het wijkmagazine van Dubbeldam-Stadspolders een mooi artikel over de verbouwing van onze kerk. Het magazine lag voor Pasen al bij iedereen in Dubbeldam en Stadspolders op de mat. Maar het artikel is nu ook online in te zien.

Categorie√ęn
Nieuws Verbouwing

Uw mening over potenti√ęle kerkstoelen

Als onderdeel van de renovatie van onze kerk, worden ook de stoelen in de kerkzaal vervangen. Uiteraard willen wij dat niet zonder inspraak van de gemeente doen. Daarom organiseren we 5 weken lang een proefopstelling waarin alle potenti√ęle stoelen uitgeprobeerd kunnen worden.¬†Elk gemeentelid¬†mag¬†de stoelen beoordelen op vorm,¬†style¬†en zitgemak.¬†¬†

Tijdens 5 zaterdagen en zondagen in mei kunnen de stoelen worden getest. Op zaterdag tussen 10:00 en 11:00 uur, op zondag voor en na de diensten. Het is ook mogelijk om een teststoel tijdens de kerkdienst uit te proberen, zodat u de stoel wat langer kunt ervaren. Elk gemeentelid kan één stembiljet inleveren. We zijn benieuwd naar uw mening! 

Namens de projectcommissie, 

Dirk Frans 

Categorie√ęn
Nieuws Verbouwing

Virtuele rondleiding door de nieuwbouw V3

De verbouwing van onze kerk verloopt voorspoedig. De oplevering komt steeds dichterbij en inmiddels zijn bijna alle werkzaamheden door de aannemer en de installatiebedrijven afgerond. In deze derde virtuele rondleiding krijgt u een inkijkje in onze vernieuwde kerk en geeft Jack de Jong toelichting op de werkzaamheden. 

De virtuele rondleiding V3 is hier te zien:  

Categorie√ęn
Nieuws Verbouwing

Vrijwilligers gezocht!

Voor komende zaterdag 17 april, zoeken we vrijwilligers die willen helpen bij zelfwerkzaamheden rond onze nieuwe kerk. Kom jij helpen met het uitvoeren van verschillende klussen? 

Op 17 april gaan we verschillende materialen die in de containers op het terrein staan opgeslagen naar binnen verhuizen, naar specifieke ruimtes in de nieuwbouw. Wellicht gaan we ook wat werkzaamheden aan de buitenruimte oppakken. We zorgen ervoor dat dit in gescheiden stromen gebeurt en in kleine teams, waardoor de klussen verantwoord kunnen worden uitgevoerd.  

Op zaterdag 24 april is er opnieuw een klusdag. We gaan dan binnen de spullen uitpakken en op de juiste plaats inruimen. We zullen die dag ook specifieke klussen uitvoeren, zoals de aankleding van de Maranathazaal. 

Door sommige werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren, kunnen we besparen op de bouwkosten. Dankzij alle hulp van vele vrijwilligers kunnen we onze kerk steeds verder gereed maken voor het gebruik door ons als gemeente. Je hulp wordt zeer op prijs gesteld!  

Jonneke Grootenboer zorgt voor de coördinatie. Opgeven kan via een mailtje naar jonnekegrootenboer@hotmail.com. 

Categorie√ęn
Nieuws Verbouwing

Update verbouwing

Aanzicht nieuwbouw 11 maart 2021

Zondag 7 maart vond de eerste kerkdienst plaats in onze vernieuwde kerkzaal, met medewerking van de gemeenteband. De jongeren waren de eerste groep die de dienst weer live kon bijwonen. Een hoopvol begin van een nieuwe periode als kerk, nu het einde van de verbouwing in zicht komt en we toeleven naar het moment dat we weer met meer mensen de diensten kunnen bezoeken.

De bouw van de kerk gaat voorspoedig en verloopt volgens planning. De komende periode staat in het teken van de afbouw door de installateurs. De verwachting is dat de oplevering door de aannemer medio april plaatsvindt. Hierna zullen bijvoorbeeld de keuken en de toiletten nog geplaatst worden.

De Rommeldamhal wordt binnenkort ook toegankelijk, net als de hoofdingang van de kerk. Het terrein rond de kerk zal weer in oorspronkelijke staat worden hersteld. De bedoeling is om dit later nog verder te verfraaien.

Na de oplevering zal het kerkgebouw in eigen beheer ingericht gaan worden. Hiervoor doen we, als het mogelijk is, tegen die tijd graag weer een beroep op de inzet van gemeenteleden. De eerste gebruikers (huurders) zullen we vanaf mei weer in onze kerk verwelkomen.

We zien er naar uit om straks ons nieuwe gebouw volledig in gebruik te nemen. Uiteraard is het nu nog lastig te overzien wanneer dat mogelijk is. Na de oplevering van de kerk willen we een fysieke rondleiding organiseren, uiteraard met inachtneming van de dan geldende regels. Zo bieden we alle gemeenteleden de mogelijkheid om de nieuwe kerk met eigen ogen te bekijken.

Binnenkort geven we u via een nieuwe virtuele rondleiding weer een inkijkje in de vorderingen van de nieuwbouw.