Categorieën
Nieuws

Actie Kerkbalans

De actie Kerkbalans gaat weer beginnen. Van zaterdag 13 januari 2024 tot en met vrijdag 26 januari 2024 gaan de lopers weer op pad om de brieven te brengen en ze weer op te halen.

Op 15 januari worden de e-mails verstuurd naar de gemeenteleden, die hun email daarvoor hebben aangemeld. Kijkt u ook in de spam-box, als u niets ontvangen heeft?

We hopen op een vruchtbare actie met het motto: Geef vandaag voor de kerk van morgen!

Categorieën
Nieuws

Vacature interim Pastor Dordrecht (28 uur)

De Protestantse wijkgemeente Dubbeldam, De Wijnstok, heeft een interim vacature van 12 maanden voor een pastor.

Sinds september 2023 is De Wijnstok zonder predikant. De leden van de beroepingscommissie zijn benoemd en zijn inmiddels aan de slag met de voorbereidingen voor het beroepingswerk.

Om de continuïteit van het jongerenwerk te waarborgen start per 1 januari een adviseur jongerenwerk van Kerkpunt. Hij zal de Jeugdraad begeleiden om de visie van het jeugdwerk te herijken. Het streven is dat er voor de zomervakantie van 2024 er een nieuw beleidsplan voor het jeugdwerk wordt opgeleverd.

Wat het pastoraat betreft is onze gemeente gezegend met een hechte gemeenschapszin. Gemeenteleden zien echt om naar elkaar. Daarnaast vindt ook veel pastoraat plaats door gemeenteleden die daar een gave voor en ervaring mee hebben. Het pastoraat wordt gecoördineerd vanuit de commissie “Omzien naar Elkaar”. De interim pastor staat er niet alleen voor. De pastor kan een beroep doen op een netwerk van gemeenteleden die inzetbaar is voor specifieke behoeften.

Om de continuïteit van het pastoraat in het algemeen, en vooral het crisispastoraat te kunnen waarborgen, zijn we op zoek naar een pastor die ons tijdelijk kan ondersteunen. De ingangsdatum is idealiter 1 januari 2024, maar uiterlijk 20 januari.

Categorieën
Nieuws

Hoe gaat het met de app?

Maar liefst 264 leden hebben de weg naar onze gemeente app inmiddels gevonden! Er worden al volop berichten geplaatst en geliked. Ook weten steeds meer mensen de weg naar het ‘Geef gedeelte’ te vinden.

Veel gemeenteleden geven aan hoe fijn het is dat je onder het kopje ‘Gemeente’ gezichten bij namen kunt vinden. Al deze dingen dragen bij aan verbinding tussen ons als gemeenteleden. Er zijn uiteraard ook zaken die nog beter kunnen. Daar wordt door zowel Donkey Mobile als door de webredactie continue aan gewerkt. Zo is er een oplossing gevonden voor betrokkenen bij de kerk die niet als gemeentelid staan geregistreerd. Dit zijn zgn.: Vrienden van de Wijnstok. Voorbeelden hiervan zijn bijv. een niet-gedoopte die meerderjarig is geworden of iemand die de kerk heeft verlaten maar die wellicht voorzichtig weer een stap terug wil doen. Deze “vrienden van de Wijnstok” worden geregistreerd in de ledenadministratie. Wil je jezelf ook registeren als vriend? Mail dan naar leden@pkndubbeldam.nl

Categorieën
Nieuws

Het gemeenteweekend komt eraan

Van 12 tot en met 14 april 2024 gaan we met de gemeente op Gemeenteweekend in De Hoof in Someren. Een weekend vol ontmoeting en verbinding, een gezellig en gevarieerd programma en de beroemde bonte avond. Wij zorgen voor:

 • Een prachtige locatie met een mooie zaal, een eigen sporthal en veel buitenruimte
 • Goed geïsoleerde kleine slaapkamers (voornamelijk 4-6 persoons)
 • Een gevarieerd programma voor elke leeftijdsgroep 
 • Maaltijden, drinken en versnaperingen

Dit wil je toch niet missen?? Gelukkig hoeft dat ook niet, want de inschrijving is geopend. 

Tot en met 29 oktober zullen we ook na de dienst in de hal staan voor vragen en aanmeldingen. Namens de gemeenteweekendcommissie: Erwin, Joanne, Marijke, Marieke, Trudi, Ria en Nelleke

 

Categorieën
Nieuws

Op reis met de GZB naar Malawi!

Van 18 t/m 30 september hoop ik mee te gaan met een door de GZB (Gereformeerde Zendings Bond) georganiseerde reis naar Malawi, het warme hart van Afrika. Via deze vrouwenreis krijg ik een inkijkje in zending onder vrouwen in Malawi. We trekken op met lokale zendingswerkers en mensen van de lokale kerk. Samen met hen ontmoeten we vrouwen uit de Lomwe- en Yao-stammen. Veel van hen zijn nog niet zo lang christen én dat valt niet altijd mee als de meeste mensen in je omgeving moslim zijn. Juist daarom is het voor hen fijn om andere christenen te ontmoeten, om samen te bidden, en… te zingen. We gaan naar de lokale kerk, houden samen Bijbelstudie en mogen elkaar bemoedigen in het geloof. 

Eerder maakte ik al een GZB-vrouwenreis mee naar Albanië. Dit was een onvergetelijke ervaring. Ik heb vanaf 2005 al vele reizen gemaakt, via Stichting Open Doors, om wereldwijd vrouwen te bemoedigen, hen te troosten en vooral hen pastoraal nabij te zijn. Vrouwen hebben mijn hart geraakt en daarom heb ik me de laatste tien jaar vooral verdiept in het rouw- en traumapastoraat. 

Heel blij ben ik met de samenwerking met de diaconie, de gesprekken met Ilse Kloot en Ilona van Wingerden, die mij goede raad geven hoe ik u als gemeente bij deze reis kan betrekken. 

Van elke deelnemer wordt naast het bedrag voor de reis, die de deelnemers zelf bekostigen een sponsoropbrengst van €500,00 per persoon gevraagd. Deze sponsorbijdrage komt ten goede aan VITA, zending onder vrouwen wereldwijd. Mocht u hieraan een bijdrage willen doen, zijn uw giften bijzonder welkom op het rekeningnummer van de diaconie: NL28 RABO 0134 9398 40 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Dordrecht-Dubbeldam o.v.v. Malawi reis Diet de Lang. 

Na de reis deel ik u graag iets mee van mijn ervaringen. Bid u mee dat deze reis mag bijdragen aan meer verbondenheid aan de wereldwijde kerk? 

Hartelijke groeten van Diet de Lang-Verhagen, pastorale ouderling.

Categorieën
Nieuws

Startweekend 2023 “Ga je mee?”

2 en 3 september is het zover, het startweekend. We hebben met elkaar weer een mooi programma bedacht. Hier kun je meer lezen en je opgeven voor de verschillende activiteiten.

…. Spelletjes doen:
Op zaterdagmiddag 2 september in de Merwelanden. Vanaf 15:00 uur is hier een gezellige middag voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd (en hun ouders).

… Fietsen:
Om 15:00 uur start er een fietstocht vanaf het kerkplein, zowel geschikt voor de gewone fiets als de e-bike. Bij de kerk krijgt u een routebeschrijving mee.

… Eten:
Om half 6 verzamelen we weer bij de kerk waar een heerlijk Chinees buffet incl. vegetarische gerechten en een Italiaans toetje op ons staan te wachten. Uiteraard is er voor de kinderen weer een springkussen.

Kosten voor deze maaltijd bedragen € 12,50 en € 7,50 voor kinderen tot 12 jaar.

… Quizzen:
Na de maaltijd kunt u meedoen aan de kerk(pub)quiz.

… Chillen:
Na de maaltijd is er voor de jongeren (12+) een kampvuur en een leuk programma in het jeugdhonk.

… Vieren:
Zondagochtend vieren wij de startzondag met een mooie dienst om 10:00 uur in de kerk, in de dienst zal Maarten Blom voorgaan.

… Koffie drinken:
Na de dienst is er zoals altijd koffie, thee en limonade. Vandaag aangevuld met allerlei lekkere zoete en hartige hapjes.

… Helpen:
Voor het startweekend kunnen we nog wat hulp gebruiken zoals bij het eten, maar ook zoeken we nog bakkers om iets lekkers te bakken voor na de dienst op zondagochtend. Wilt u hierbij helpen dan kunt u zich bij 1 van ons opgeven na de dienst van zondag 13, 20 of 27 augustus, of dit kenbaar maken via de mail: startweekenddubbeldam@gmail.com.

… Uitnodigen:
U bent uiteraard van harte uitgenodigd voor dit startweekend, net zoals buren, familie, vrienden en kennissen. Nodig hen ook uit, met de vraag: Ga (je) mee…?

Aanmelden voor de verschillende activiteiten kan vanaf zondag 13 augustus in de kerk of via de link op de website van onze gemeente. Groeten, de startweekendcommissie

Annemieke Boogert, Martha Huizinga, Martin Ossewaarde, Jeanette de Vlaming en Ilona van Wingerden

Categorieën
Nieuws

Afscheidsavond Peter en Maria

Op 25 augustus is de afscheidsavond van Peter en Maria. We gaan er met elkaar een leuke avond van maken. Daarvoor hebben we je hulp nodig!

 • Heb je ideeën voor invulling van de avond, graag doorgeven aan Marijke Koppelaar (marijkekoppelaar@upcmail.nl) of Nelleke Bras (nellekeaukje@gmail.com).
 • Heb je leuke of bijzondere foto’s van Peter en/of Maria die we mogen gebruiken, graag sturen naar één van bovengenoemde emailadressen.
 • We willen Peter en Maria een glossy meegeven. Hiervoor kun je een kleine bijdrage aanleveren door bijvoorbeeld een leuke herinnering te schrijven of een leuke foto met verhaaltje aan te leveren. Marijke en Nelleke zullen dit verzamelen en er een geheel van maken. We zien de stukjes graag tegemoet.
 • En als laatste willen we een mooi cadeau als gemeente aanbieden. Hiervoor kun je geld overmaken op NL80RABO0373702949 t.n.v. PWG Dubbeldam te Dordrecht, graag onder vermelding van ‘Afscheid Peter’.
Categorieën
Nieuws

Hoop voor de Aarde

Op zondag 9 juli besprak ds. Peter Barmentlo het boek “Hoop voor de Aarde” van klimaatwetenschapper Katharine Hayhoe in relatie tot de Bijbel (Rom.8: 18-25 en 1 Petrus 3:13-17). Kernboodschap was dat wij samen het goede moeten doen voor de schepping en de medemens, dichtbij en ver weg. Ook al weten we niet precies of we het klimaatprobleem oplossen, onze hoop ligt ergens anders: in de Schepper en Redder God die trouw blijft.

Na afloop praatten we in de Maranathazaal door over 3 vragen. Eén over onze gevoelens bij de klimaatcrisis; Twee over wat wij meer dan het gewone doen en wat anderen daarvan zien; Drie Wat we nodig hebben om met anderen over de klimaatcrisis te praten. Deelnemers zeiden soms bang te zijn, bezorgd voor hun kinderen, verward en machteloos, omdat het probleem zo groot en ingewikkeld is. Veel mensen doen de kleine dingen die inmiddels gewoon geworden zijn. Ze weten onvoldoende om verder gaande keuzes te maken. Deelnemers uitten een behoefte aan betrouwbare informatie (positief en kritisch) en aan doorgaande dialoog, bijv. in de vorm van een gespreksgroep. De Groene Kerkgroep gaat hier na de zomer mee verder.

Categorieën
Nieuws

Op de foto

Jullie hebben inmiddels al het nodige kunnen lezen over de app die we na de zomervakantie gaan gebruiken. In de app is ook een adresgids. Daar horen mooie profielfoto’s bij. We bieden iedereen de mogelijkheid om hier een foto van zichzelf voor te laten maken. Dat doen we na de kerkdiensten op 2, 9 en 16 juli. Maak hier vooral gebruik van! Herkenbaar zijn, bevordert onze onderlinge communicatie! 

Categorieën
Nieuws

Verslag gemeenteavond

Zo’n 60 gemeenteleden hebben de gemeenteavond op 31 mei bijgewoond. De voorzitter van de kerkenraad Richard de Vlaming begon met een terugblik naar 2013 toen onze gemeente vacant was. De Maranathakerk en de Wijnstok waren net gefuseerd. De discussie over het zegenen van andere levensverbintenissen was net afgerond. Beide processen waren gevoelig. Ds. Peter Barmentlo werd aangesteld en een paar jaar later werd de Wijnstok grondig verbouwd.

Toen kwam Corona met alle gevolgen voor ons als individuen en voor de gemeente. Tussen 2013 en 2023 daalde het aantal ingeschreven leden met zo’n 30 %. Tegelijkertijd zijn de zondagsdiensten onverminderd in trek en goed bezet. Ook het aantal kinderen dat zondags komt, 20 of meer, zou veel PKN-gemeenten jaloers kunnen maken… Ook de inkomsten van de kerk zijn op peil gebleven. Al met al heel veel om dankbaar voor te zijn! 

Peter deelde een samenvatting van de enquête Nieuw Kerkelijk Peil. Die is door 135 mensen ingevuld. Het meest waarderen de deelnemers de hedendaagse stijl van vieren en muziek (45%), de preken en onderwijs in de Bijbel (36%), de sociale activiteiten om nieuwe mensen te ontmoeten (34%) en de zorg voor de samenleving en de nadruk op sociale rechtvaardigheid (31%). De deelnemers hebben vier punten geïdentificeerd waar ze meer aandacht voor willen. Het hoogste scoorde het verlangen te bouwen aan een sterk gevoel van verbondenheid (39%), zorgen dat nieuwe mensen betrokken worden (37%), erediensten en andere activiteiten die geloofs-ondersteunend zijn (31%) en aandacht voor kinderen en jongeren (30%).  

Daarna leidde ouderling Dirk Frans een hele gezellige, leerzame en interactieve serie groepsgesprekken over deze vier aandachtpunten. De deelnemers bespraken wat ze inhoudelijk precies voor ogen hadden bij deze onderwerpen en wat er praktisch aan gedaan kan worden. Een samenvatting daarvan is te vinden in de nieuwsupdate van de kerk op onze website  

Tot slot legde Richard namens de kerkenraad uit hoe de uitkomsten van deze gemeenteavond gebruikt zullen worden in het beroepingsproces van onze aanstaande herder. Voor meer informatie over de start van dit proces zie het betreffende artikel in deze rubriek.

 

Samenvatting Terugkoppeling enquête 

1 Introductie

Via de enquête Nieuw Kerkelijk Peil hebben de 135 deelnemers o.a. vier aandachtspunten geïdentificeerd, zie hieronder:

Op de gemeenteavond van 31 mei hebben de 60 deelnemers in kleine groepen gesproken over deze aandachtpunten. Ze hebben dit gedaan aan de hand van een inhoudelijke vraag en een vraag of hoe we praktisch meer aandacht aan die onderwerpen kunnen besteden.  

In dit verslag vatten we samen1 wat de deelnemers zoal deelden. Deze informatie kan gebruikt worden om het beleidsplan van de gemeente voor 2023-2027 aan te passen.

 

2 VERBONDENHEID (Bouwen aan een sterk gevoel van verbondenheid) 

2.1 Wat bedoelen we met een nog “sterker gevoel van verbondenheid”, is dat vooral als Dubbeldammers, of vooral sociaal als Dordtenaren of vooral verbondenheid in geloof? 

 • Verbondenheid is in geloof, onder elkaar, door om te zien naar elkaar. 
 • Verbondenheid houdt ook in naar buiten gericht blijven, o.a. door samenwerking binnen de PGDD.
 • Verbondenheid tonen we o.a. door de begroeting door het welkom team op zondag, door gevraagd te worden voor dingen, als we gemist worden (en er naar ons welzijn gevraagd wordt) en door contacten buiten de dienst. 

2.2 Hoe kunnen we bouwen aan een nog sterker gevoel van verbondenheid? 

 • Verbondenheid versterken we door oprechte/diepgaande ontmoeting in kleinere verbanden/groepen. 
 • Verbondenheid houdt ook in kennismaken tussen generaties, de “kloof” tussen hen overbruggen. 
 • Door de jeugd bij allerlei activiteiten te betrekken.
 • Door een gemeenteweekend, buitendiensten en groothuisbezoeken.
 • Door samen te musiceren en te zingen, door persoonlijke gesprekken en door bij elkaar thuis op bezoek te gaan. 
 • Verbondenheid vereist ook goede communicatie. 

 

3 NIEUWE MENSEN (Zorgen dat nieuwe mensen betrokken worden) 

3.1 Wat typeert de nieuwe mensen die zich de laatste 5-10 jaar bij onze gemeente aansloten? 

 • De “aanwas” van onze gemeente is divers, en betreft jonge gezinnen en pensionado’s. 
 • De nieuwkomers komen o.a. doordat ze verhuizen naar de wijk Dubbeldam (aantrekkelijk). 
 • De nieuwkomers voelen zich gauw thuis in de gemeente die zij ervaren als actief, betrokken en verwelkomend. 
 • Ze voelen zich aangesproken door de muziek en de (vele) sociale activiteiten.
 • Nieuwe mensen laten zien dat zij bereid zijn om ook zelf actief aan de slag te gaan in de gemeente.  

3.2 Hoe kunnen we zorgen dat nieuwe mensen zich nog sneller thuis voelen en betrokken worden? 

 • Nieuwe mensen voelen zich sneller thuis als we hen groeten (welkom team en individueel), aanspreken en (oprechte) belangstelling voor hen tonen. 
 • Anderzijds moeten we nieuwe mensen ook de ruimte geven, dus niet meteen met z’n allen bovenop hen zitten want dat wordt als opdringerig/benauwend ervaren. 
 • Nieuwkomers kunnen we uitnodigen voor bijzondere activiteiten en bij ons thuis.
 • We kunnen kennismakingsbijeenkomsten organiseren, een flyer van de kerkelijke activiteiten maken en de nieuwe gemeente App gebruiken om hen op de hoogte te stellen.
 • In dit alles moeten we rekening houden met het feit dat sommige nieuwe mensen jong en anderen ouder zijn. 

4 GELOOFS-ONDERSTEUNEND (Erediensten (en andere activiteiten) die geloofs-ondersteunend zijn) 

4.1 Wat zou jou helpen om te groeien in je geloof en leven als christen? 

 • We groeien in ons geloof door de kerkdiensten met herkenbare preken die praktisch zijn en diepgang hebben, door huis en andere kringen, themavonden, inter-generatieve ontmoetingen, door de onderlinge betrokkenheid bij ingrijpende gebeurtenissen en door bijzondere geloofsmomenten. 
 • We groeien ook door de muziek, de geloofsbeleving die het verstand te boven gaat, door kennis te vergaren en onze geloofservaring te delen, door respectvolle nieuwsgierigheid en door kwetsbaar te zijn en met elkaar in gesprek te gaan en elkaar zo te leren kennen. 

4.2 Hoe kunnen we de erediensten, en andere kerkelijke activiteiten nog meer geloof-ondersteunend maken? 

 • Door een liturgie met meer bekende (inspirerende) en minder onbekende liederen, herkenbare, actuele preken met diepgang, door getuigenissen van gemeenteleden. 
 • Door thema-avonden, filmavonden, boekentips/diensten, avonddiensten en andere activiteiten speciaal voor jongeren (Bløf).
 • Door activiteiten waarbij er meer interactie komt tussen de generaties.
 • Door de gebedskring, preekbespreking en door interactie met jongere gemeenteleden met meer ervaren gemeenteleden die een soort “mentor” voor hen zijn.
 • Door sociale activiteiten zoals voetballen. 

5 KINDEREN EN JONGEREN  

5.1 Wat maakt onze gemeente op dit moment aantrekkelijk voor gezinnen met kinderen? 

 • Omdat er (relatief) veel gezinnen met kinderen zijn, en er voor hen ruimte is om mee te doen, ook tijdens en na de kerkdiensten (spelen), is de gemeente aantrekkelijk voor andere gezinnen. 
 • Onze gemeente is laagdrempelig, gezinnen worden “gezien”, er is aandacht voor hen en er zijn veel (buiten) kerkelijke activiteiten waar zij bij betrokken worden.  

5.2 Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de kerk aantrekkelijk en relevant wordt en blijft voor tieners? 

 • We moeten aansluiten bij de behoeften van tieners, de interactie tussen hen stimuleren (groepsbinding), hen actief laten participeren in activiteiten zonder krampachtig te worden.
 • We moeten inspelen op hun dagelijkse werkelijkheid en hun digitale wereld, via sociale media.
 • We kunnen proberen samen te werken met middelbare scholen.