Categorieën
Nieuws

Stilte in de kerkdienst

Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. 

Aanbid Hem met eerbied en ontzag, en kniel nu voor Hem neer. 
 

Ooit ging een collega voor in een gemeente en stelde na de preek voor om enige tijd stil te zijn. Na de dienst zei een ouderling in de consistorie dat hij dat het hoogtepunt van de dienst had gevonden. Stilte is belangrijk in een kerkdienst. Om aan het begin van de dienst even los te komen van alles wat ons bezighoudt, de onrust in onszelf, willen we graag aan het begin van de dienst wat langer stil zijn dan we nu gewend zijn. En dat geldt ook voor de stilte vóór het Onze Vader. Stil zijn is niet gemakkelijk, je moet het leren. Maar het kan zo goed zijn. Even tot ons door laten dringen dat God tegenwoordig is, in verwachting van wat God ons deze morgen geeft. We wachten op God, en wat Hij in ons leven wil doen. En ook dat we in stilte kunnen zeggen wat we op ons hart hebben, wat we misschien met niemand anders kunnen delen.

Categorieën
Nieuws

Afscheid en jubileum

Op 9 januari 2023 was het 40 jaar geleden dat onze oud-predikant ds. Evert Westrik bevestigd werd als predikant in Beerzerveld. Op zondag 15 januari is dit in Boskoop in een feestelijke dienst gevierd. Sommige van ons waren erbij. We willen vanaf deze plaats Evert ook van harte feliciteren met deze mijlpaal! 

Nico van der Leer heeft afscheid genomen als predikant geestelijk verzorger van Dubbelmonde. Jarenlang is Nico als geestelijk verzorger op allerlei gebied werkzaam geweest in Crabbenhoven. We willen hem hartelijk bedanken voor al zijn werk. In de dienst van 12 februari waarin Nico ook voorgaat, willen daar aandacht aan besteden. 

Categorieën
Nieuws

Keukentafelgesprekken

Bij ons thuis vroeger vonden de meeste gesprekken plaats aan de keukentafel. Zomaar een gesprek van mens tot mens. Het jaarthema is ‘Aan tafel’. Dan denk je al snel aan eten, maar je kunt dus ook aan goede gesprekken denken. We hebben een programma ontwikkeld om aan tafel elkaar te ontmoeten, in gesprek met elkaar te komen over wat geloof voor ons betekent en de rol van de bijbel daarin.  

De eerste avond is op donderdag 9 maart, bij Ineke Schouten, de tweede avond op maandag 13 maart, bij Jan en Elly Post, de derde avond op dinsdag 21 maart, bij Lien Brand en Bernard van Driel.

Je kunt je voor één van deze avonden aanmelden bij Ria Kolsters via de knop hieronder. Wees er snel bij, er is plaats voor hooguit 8 à 10 mensen. Ik hoop op goede gesprekken rond de ‘keukentafel’!

Categorieën
Nieuws

Kliederkerk: Spoorzoeken

Zondag 29 januari is er weer een nieuwe Kliederkerk in de Beatrixschool in Dubbeldam (let op: op de eerder gedeelde flyer staat 22 januari, maar deze datum is gewijzigd).
Deze keer is het thema van het verhaal en de spellen SPOORZOEKEN en we eten gezellig samen pannenkoeken (er worden naast gewone pannenkoeken ook lactosevrije pannenkoeken gebakken).

Komen jullie weer met ons samen ontdekken, samen vieren en samen eten?
Neem ook je vriendjes, vriendinnetjes, buurjongens, buurmeisjes, opa’s en oma’s gezellig mee: iedereen is welkom!
Deel ook gerust de flyer 🙂.

Tot dan!
En zijn er nog vragen? Stuur ons dan even een mailtje op kliederkerk@missiedordt.nl

Categorieën
Nieuws

Actie Kerkbalans

De vlag wappert weer! Actie Kerkbalans is begonnen! De actie wordt gehouden van 14 tot en met 28 januari 2023. Komende week gaan er vele lopers langs de deuren en de week daarna wordt uw antwoord opgehaald. Op 19 januari kunnen de gemeenteleden wiens emailadres bekend is, de mail van het kerkkantoor verwachten. Wil je ook je spambox in de gaten houden? Om al het werk in stand te houden in onze gemeente is jouw gift hard nodig!

Categorieën
Nieuws

Terugkoppeling enquête

Eind vorig jaar hebben we je gevraagd om de vragenlijst van Nieuw Kerkelijk Peil in te vullen. Ruim 100 gemeenteleden hebben de vragenlijst ingevuld. Dank daarvoor! Door een wisseling in contactpersonen bij de Protestantse Theologische Universiteit, loopt de verwerking van de vragenlijsten helaas vertraging op. Zodra de uitkomsten binnen zijn, zullen we je hier uiteraard snel over informeren! We hopen dat dit in februari zal zijn.

Categorieën
Nieuws

Lekker Vega?!

Wil jij ook eens een dagje (of meer 😊) zonder vlees maar weet je niet altijd goed hoe je een lekkere vegetarische maaltijd kunt bereiden? Kom dan 15 februari naar de inspiratie-avond over vegetarisch eten. Ik vertel je over mijn eigen zoektocht en laat zien hoe je op een verantwoorde manier je vlees kunt vervangen. Maar ik hoop je vooral ideeën mee te geven waarmee je thuis aan de slag kunt. ‘T is fijn als je je opgeeft zodat ik weet hoeveel stoelen we ongeveer moeten klaarzetten. De avond begint om 20 uur en we zitten in de Maranathazaal. Wie weet tot ziens! 

Alice van der Hoek

Categorieën
Nieuws

De Levenshuis Basics

Wil jij ontdekken hoe je zingeving, werk en privé kunt verbinden? Wil jij keuzes maken vanuit jouw fundament? In het persoonlijk ontwikkelprogramma ‘De Levenshuis Basics’ gaat Het Levenshuis Dordt samen met jou en deze vragen aan de slag. Het Levenshuis Dordt slaat met passie en bezieling een brug tussen het meest gelezen boek ter wereld (de Bijbel) en de meest actuele inzichten vanuit de psychologie van persoonlijke ontwikkeling. Het ontwikkelprogramma start op dinsdag 31 januari en duurt vier avonden. Dus ben jij op zoek naar een uitdagende manier om meer sturing te geven aan je leven? Zoek je een programma dat de thema’s geloof en persoonlijke ontwikkeling aanpakt ‘met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand en vanuit al je kracht’? Dan is het persoonlijk ontwikkelprogramma ‘De Levenshuis basics’ iets voor jou!

Categorieën
Nieuws

Nieuwe ‘blijde rijders’ gezocht!

Ans Peels (deze maand 90 jaar) heeft sinds ongeveer 1990 (!) de autodienst verzorgd. Begin dit jaar heeft ze, na al die jaren trouwe dienst, aangegeven hier mee te willen stoppen. De autodienst is bestemd voor gemeenteleden die niet meer op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen komen. We zoeken vijf nieuwe “Blijde Rijders”. Dan zijn we in totaal met acht mensen en ben je ééns per twee maanden aan de beurt. Wil je meer informatie dan kun je daarvoor Debbie Rodermond benaderen.

Categorieën
Nieuws

Geef vandaag voor de kerk van morgen!

Beste gemeenteleden,  

Met elkaar zorgen we ervoor dat “De Wijnstok” een plek van betekenis is en blijft. Ook in 2023! 

We blijven zoeken naar nieuwe wegen om ons geloof in God, maar ook onze levenservaringen, met elkaar te delen. Niet alleen op zondagochtend in de kerk, maar ook op andere dagen in de week. Samen bidden, zingen, vieren, maar ook rouwen. Dat geeft een bijzondere band.
 

Dichtbij God 
Elke week even pauze nemen. Even uitstijgen boven de drukte van elke dag om te bidden voor alles waar u tegen oploopt. Aangeraakt worden door God en het geloof met anderen delen. 

Dichtbij elkaar 
Een bezoekje als u ziek bent, een bemoedigende schouderklop, een helpende hand: omzien naar elkaar en voor elkaar zorgen, dat is het kloppende hart van kerk-zijn.

Dichtbij de wereld 
Ook in het nieuwe jaar blijven we onze blik naar buiten richten. Zo is de kerk deze winter één van de warme ontmoetingsplekken op het eiland van Dordrecht. Samen met de Gemeente Dordrecht voorkomen we zo dat inwoners in de kou komen te zitten. Daarnaast ondersteunen we bijvoorbeeld twee pioniersplekken op het eiland van Dordrecht. Een pioniersplek heeft als doel om te bouwen aan nieuwe vormen van kerk zijn met mensen die niet betrokken zijn bij de kerk. Dát missionaire werk verdient onze steun.  


De kerk kan alleen bestaan dankzij uw financiële steun. Daarom houden we ieder jaar de Actie Kerkbalans. Uw bijdrage is nu hard nodig om de ook voor de kerk stijgende jaarlijkse kosten te kunnen dragen. Uiteraard is er het besef dat iedereen het afgelopen jaar is geconfronteerd met fors hogere kosten aan levensonderhoud. Toch hopen we dat u minimaal dezelfde financiële toezegging kunt doen als vorig jaar en waar mogelijk zelfs een hogere toezegging. Uiteraard beslist u zelf welke bijdrage u wilt geven. Wilt u bij uw toezegging rekening houden met het feit dat de kerk voor ieder gemeentelid tenminste € 50,- per jaar moet afdragen aan het landelijk bureau van de PKN? Mocht u niet in de gelegenheid zijn maandelijks bij te dragen, dan is het uiteraard ook mogelijk om éénmalig een gift te geven. Uw bijdrage is (deels) aftrekbaar van de belasting*.  


Via het kerkblad “Kerk op Dordt” en onze website
www.pkndubbeldam.nl houden we u op de hoogte van het laatste nieuws in de wijkgemeente. Op de website kunt u zich aanmelden voor de “nieuwsupdate”. Door uw emailadres in te vullen, ontvangt u dan regelmatig updates in uw mailbox. 

Geef vandaag voor de kerk van morgen. Wij vertrouwen ook dit jaar weer op uw bijdrage te mogen rekenen.  

Graag tot ziens in de kerk! 


Hartelijke groeten namens uw wijkkerkenraad,
 

Richard de Vlaming, voorzitter 


*Uw bijdrage aan Actie Kerkbalans valt onder de giftenaftrek. Uw kerk valt namelijk fiscaal onder de ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)’. Als u kiest voor een periodieke schenking is zelfs het hele bedrag fiscaal aftrekbaar. Meer informatie vindt u op
www.kerkbalans.nl.