Categorieën
Nieuws

Nieuws vanuit de ZWO

Van onze zendingswerkers de familie Blok, die namens onze wijkgemeente door Kerk in Actie uitgezonden waren naar Lusaka in Zambia, om les te geven aan de theologische faculteit van de Justo Mwhale University, waar zij predikanten opleidden, ontvingen wij onderstaande mail: 

 

Beste allemaal, 

We hopen dat het jullie goed gaat. Zelf zijn we sinds half april 2023 terug uit Zambia. En neergestreken aan de Othellodreef in Utrecht. We zijn blij met ons nieuwe plekje. Tegelijk zijn we nog ‘in between’. Iemand zei tegen ons: ‘vergeet niet, je lichaam komt met het vliegtuig maar je ziel komt met de boot.’ Zo voelen we het inderdaad een beetje. 

Op 31 juli 2023 loopt ons contract af. 5 jaar wonen en werken in Zambia zit erop. Terugkijkend was het een voorrecht om dit werk te mogen doen in Gods wereldwijde kerk. Er is veel gebeurd in die vijf jaar, in ons eigen leven, in de wereld, maar we hebben kracht en gezondheid gekregen om ons werk te kunnen doen. We hebben een mooi afscheid gehad, zowel op JMU als in de gemeente waar we lid waren. Maar natuurlijk is het ook moeilijk om mensen en werk los te laten.  

Nu zijn we terug in Nederland waar nieuwe taken wachten en we ook dichter bij kinderen en kleinkinderen zijn. Dat is ook weer goed! 

Graag delen we nog een laatste keer iets met jullie om voor te danken en te bidden 

Om voor te danken: 

 • gezondheid van collega’s, studenten, onszelf 
 • het voorrecht dat we vijf jaar mochten oplopen met studenten op Justo Mwale University (JMU) 
 • meer integratie in de opleiding (tussen theorie en praktijk, tussen hoofd, hart en handen) 
 • een goed regenseizoen in Zambia (november 2022 t/m april 2023) 
 • goed weerzien met onze kinderen en kleinkinderen 
 • voor support vanuit Kerk in Actie en de meelevende gemeenten (jullie dus!) 
 • Gods trouw in onze levens 

 Om voor te bidden: 

 • zicht op Gods liefde in de Here Jezus door de Heilige Geest
 • bescherming en toerusting voor collega’s en studenten op JMU  
 • verbetering van de financiële situatie op JMU (collega’s worden onregelmatig betaald) 
 • wijsheid voor Kerk in Actie hoe theologisch onderwijs te faciliteren en of wij worden opgevolgd 
 • een goede transitie voor ons van Zambia naar Nederland 
 • een gezegende afscheidsdienst op zondag 4 juni 2023 in Dordrecht-Dubbeldam (welkom!) 
 • hoe we hier tot zegen mogen zijn (Thijs heeft nieuw werk bij de GZB in Driebergen, Marike doet onderzoek naar de invloed van de Women’s Fellowship in Zambia en wil daarnaast graag lesgeven) 
 • ontferming en genade van God met zijn wereld

Weet dat we ook voor jullie danken en bidden tot God. 

 Met een hartelijke groet! 

Thijs en Marike

Categorieën
Nieuws

Bij de diensten

Zondag 14 mei wordt Tirza Jane Eliza gedoopt, dochter van Hanno en Jolanda. De gemeenteband verleent haar medewerking. Het kinderlied is deze zondag: ‘Ik wens jou’ van Trinity, dat wordt gezongen door Nora, Sanne, Lieve, Elise van de kinderkerk zelf! Ze hebben zelf bedacht om dit lied te zingen, nadat zij een vraag kregen over talenten en zou je het willen laten zien in de kerk. Daniel gaat gitaar spelen. We kijken er naar uit! 

Op zondag 21 mei gaat ds. M.C. van Pelt uit Ridderkerk voor. Rien Prins is ouderling van dienst. Op zondag 28 mei vieren we het Pinksterfeest. We lezen Handelingen 2: 1-13. Thema is: Vol van de Heilige Geest!? Dirk Frans is ouderling van dienst. De gemeenteband verleent haar medewerking. Goede diensten toegewenst! 

Categorieën
Nieuws

Kliederkerk

Op 25 juni is er van 11:00 tot 13:00 uur weer Kliederkerk in de Beatrixschool! Elke keer komen er veel gezinnen naar toe, dit vinden we super!  

Toch hebben we inmiddels een groot probleem: ons team bestaat maar uit vier personen om alles te organiseren. Dit is voor ons niet langer haalbaar. Komend seizoen kunnen wij op deze manier de Kliederkerk niet meer organiseren.  

We hopen dan ook dat jij ons team komt versterken! We zoeken 3 extra vrijwilligers in het kernteam. Samen kunnen we een tof programma voor gezinnen binnen en buiten de kerk blijven organiseren! 

Neem contact met ons op via kliederkerk@missiedordt.nl 

Hartelijke groeten, 

Evelien, Ivana, Inge en Martha 

Benieuwd wat Kliederkerk is? Kijk dan naar onderstaande video:  

Categorieën
Nieuws

Gemeenteavond 31 mei 2023

Woensdagavond 31 mei gaan we vanaf 20.00 uur met elkaar in gesprek over de uitkomsten van de enquête Nieuw Kerkelijk Peil. Vanaf 19.45 uur staat er koffie/thee voor je klaar in de Maranathazaal. Eerder zijn de belangrijkste resultaten al met je gedeeld. We kunnen ons echter voorstellen dat je je dit niet meer allemaal herinnert. Daarom hierbij een korte reminder.  

Wat waarderen we het meest in onze gemeente? De hedendaagse stijl van vieren en muziek, de preken en onderwijs in de bijbel, de sociale activiteiten om mensen te ontmoeten en de zorg voor samenleving of nadruk op sociale rechtvaardigheid.  

Waar willen we aandacht aan geven? Bouwen aan een sterk gevoel van verbondenheid, zorgen dat nieuwe mensen betrokken worden, erediensten die ondersteunend zijn en aandacht aan kinderen en jongeren.  

Wil je in voorbereiding op de avond het gehele rapport doorlezen? Kijk dan op:  https://reports.ncls.org.au/profile/ChurchLifeProfile2021NL/aham7q/?nocache=true 

De komende weken ligt er ook een aantal exemplaren van het rapport ter inzage in de kerk. 

Gezien de komende vacante periode is het belangrijk om met elkaar stil te staan bij wat we in onze gemeente waarderen en waar we aandacht aan willen geven. Juist nu is het belangrijk om hier met elkaar over in gesprek te gaan. Dat biedt een goede basis voor de start van het beroepingswerk dat later dit jaar moet worden opgepakt. Daarom hopen we ook op jouw komst te mogen rekenen. Graag tot ziens op 31 mei!

Categorieën
Nieuws

13 mei ophaaldag Rommeldam

Heb je mooie spullen over die wel een tweede leven verdienen? Kom je tweedehands spullen tussen 9:00 en 11:00 uur brengen bij De Rank.  

 We zijn op zoek naar 250 vrijwilligers om ook Rommeldam 2023 weer tot een groot succes te maken! Na de kerkdienst is er mogelijkheid om een medewerkersbriefje in te vullen. Help jij ook mee? 

 PS: Op zaterdag 3 juni rijdt de ophaalkaravaan door Dubbeldam!

Categorieën
Nieuws

Een app voor onze kerk

Alles wat we belangrijk vinden staat tegenwoordig op onze telefoon. De kerk hoort daar ook te zijn. De algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente Dordrecht Dubbeldam, waaronder de Wijnstok, heeft daarom besloten om met een app het makkelijker te maken ook buiten de zondagen samen kerk te zijn. Er is gekozen voor de Donkeymobile app – een app die al gebruikt wordt in meer dan 300 kerken. Elk van de vier gemeenten van de PGDD krijgt een voor de eigen gemeente ingerichte app: met het eigen logo en met voor de eigen gemeente relevante informatie.   

 

We kunnen sneller communiceren, vanuit de kerkenraad, jeugdwerk of één van de vele andere groepen. Maar ook met elkaar vanuit de digitale gemeentegids. Met toegang tot onze liturgie, de eigen livestream en al het nieuws waarin u geïnteresseerd  bent. We krijgen een extra mogelijkheid om eenvoudiger te geven aan collectes, zowel vanuit de kerk als thuis. Voor de zondagse collecte of de grotere inzamelingsacties zoals Kerkbalans. U ziet welke groepen er allemaal in de kerk zijn en u kunt er zich bij aansluiten. De app maakt het mogelijk dat deze groepen zelf eenvoudiger informatie en documenten delen. Natuurlijk zit de kerk agenda erin. Maar de verschillende groepen in de kerk kunnen ook een eigen agenda hebben. En dat allemaal op dezelfde plek.  

 

We hebben bij de keuze voor de app natuurlijk gelet op de veiligheid. De app is een gesloten systeem: alleen mensen ingeschreven in onze gemeente kunnen hem gebruiken. Gegevens die we delen zijn veilig: Google en Facebook kijken niet mee. Al nieuwsgierig? Bekijk voor wat de app biedt op https://donkeymobile.app/ons-product.  

 

De kerkenraad heeft voor de invoering een werkgroep ingesteld. Deze werkgroep bereidt de ingebruikname voor. Als startdatum kiezen we heel toepasselijk voor het startweekend op 3 september. In de werkgroep zitten Jens de Vlaming, Alice van der Hoek, Riëtte Bunk, Mirjam Flach, Frank Ponte en Magchiel van Meeteren. Schiet ze vooral aan voor vragen. Voor vragen kunt u ook terecht bij de webredactie: webredactie@pkndubbeldam.nl.  

 

Uiteraard bepaalt u zelf of u de app wil gaan gebruiken en zo ja, welke informatie u over uzelf kwijt wil in de app. We zien de app als extra aanvulling: het kerkblad zal blijven bestaan. Wel hopen we dat zoveel mogelijk mensen de app gaan gebruiken op de telefoon of tablet en we de app zo onze gemeente laten versterken. In de komende maanden zullen we u meenemen in hoe we dit precies gaan doen, meer informatie over de app geven en wat u wanneer kunt verwachten aan informatie en hulp. Hou de nieuwsbrief en het gemeentenieuws in Kerk op Dordt in de gaten! 

Categorieën
Nieuws

Rommeldam: Ophaaldag

Komende zaterdag 15 april is er weer een ophaaldag voor Rommeldam. Tussen 9:00 en 11:00 uur kun je je bruikbare tweedehands spullen inleveren bij de kerk. De volgende ophaaldag is op 13 mei. Op 3 juni rijdt de ophaalkaravaan door Dubbeldam. En heb je 10 juni al in je agenda staan? Dan vindt de 46e editie van Rommeldam plaats!

Categorieën
Nieuws

Popdienst : “Een tafel vol verhalen”

Heb jij 23 april al in je agenda genoteerd? Na het grote succes van de BLØFdienst en de Neder-popdienst, is deze speciale en bijzondere dienst terug. Het thema van de dienst is: “Een tafel vol verhalen”. Het belooft een prachtige dienst te worden, met een diversiteit aan muziek. In de dienst beleven we hoe muziek ons kan raken. Van harte welkom bij de Popdienst op zondagavond 23 april 2023 om 19:00 uur! 

Categorieën
Nieuws

Persoonlijk

Ik zit soms te schelden op de kerk. “De kerk is te traag, de kerk is te naar binnen gericht, de kerk snapt het gewoon niet”. Vandaag werd ik weer even op mijn plaats gezet. Vanochtend vierden we Pasen in een bomvolle kerk. De predikant had een ijzersterke preek en eindigde met de oproep om naar voren te komen en een spijker te pakken en deze in een onderdeel van het liturgisch bloemstuk te steken. Als teken van het lijden dat jij meemaakt, wat de wereld meemaakt of wat Jezus heeft meegemaakt. Een soort evangelische actie in een protestants jasje, waar massaal gehoor aan werd gegeven. Ik stond op en stak de spijker in het bloemstuk. Vlak naast het doopvont. Ik zag betraande ogen om me heen. Ieders pijn werd even zichtbaar, zelfs voelbaar. En dan de overgang (of de volgende stap?) naar het lied der liederen: “U zij de glorie”. Ik besef weer waar ik deel van uitmaak. Waarom ik iedere zondag plaatsneem in deze kerk. Dat ik mijn leven deel in deze gemeenschap. Ik mag onderdeel zijn van een groter geheel, waar God al eeuwen lang wordt geëerd. De plek waar God je boven het alledaagse uittilt en tegelijkertijd luistert naar jou als persoon. Dat ontroert me. Dat is de kerk! 

Tom Kolsters 

Categorieën
Nieuws

Boeken tijdens de zomer

Iedere zomer staan we stil bij een aantal boeken in de kerkdienst. Deze boeken worden dan met een bijbeltekst verbonden. Voor deze zomer heb ik de volgende boeken uitgekozen: ‘Eeuwig licht’, de eerste roman van Francis Spufford, Spufford is universitair docent, schrijver en journalist. Spufford schreef eerder het boek ‘Dit is geen verdediging’ met als ondertitel: ‘Waarom het christendom ondanks alles verrassend veel emotionele diepgang heeft’, waarin hij een lans breekt voor het christelijk geloof. In de roman Eeuwig licht brengt hij verhalend en lofprijzend onder woorden dat de werkelijkheid ook heel anders had kunnen zijn, maar deze werkelijkheid gegrond is in de goed wil van God en daarom het leven waard. In dit boek beschrijft hij 5 levensverhalen van kinderen die omkwamen bij een inslag van een V2-raket in de tweede wereldoorlog, om dan vervolgens zich af te vragen: wat als deze peuters verder geleefd hadden? Wat als… het anders was gegaan? 

Het tweede boek is aangereikt door de commissie duurzaamheid: ‘Hoop voor de aarde’, hoe we samen het klimaat kunnen redden, van de canadese schrijver Katharine Hayhoe. Zij is natuuronderzoeker, politicoloog, academicus in Toronto. Een positief boek, dat aan de ene kant oproept tot aktie, maar ook oproept om de hoop niet te verliezen. 

Het derde boek is een roman van Esther Gerritsen; ‘de terugkeer’. Esther Gerritsen weet als geen ander te beschrijven hoe mensen in familiekring met elkaar omgaan. Welke motieven ieder mens heeft, en hoe dat botst met de motieven van anderen, en wat dat vervolgens met mensen doet.