Categorieën
Nieuws

Boeken tijdens de zomer

Iedere zomer staan we stil bij een aantal boeken in de kerkdienst. Deze boeken worden dan met een bijbeltekst verbonden. Voor deze zomer heb ik de volgende boeken uitgekozen: ‘Eeuwig licht’, de eerste roman van Francis Spufford, Spufford is universitair docent, schrijver en journalist. Spufford schreef eerder het boek ‘Dit is geen verdediging’ met als ondertitel: ‘Waarom het christendom ondanks alles verrassend veel emotionele diepgang heeft’, waarin hij een lans breekt voor het christelijk geloof. In de roman Eeuwig licht brengt hij verhalend en lofprijzend onder woorden dat de werkelijkheid ook heel anders had kunnen zijn, maar deze werkelijkheid gegrond is in de goed wil van God en daarom het leven waard. In dit boek beschrijft hij 5 levensverhalen van kinderen die omkwamen bij een inslag van een V2-raket in de tweede wereldoorlog, om dan vervolgens zich af te vragen: wat als deze peuters verder geleefd hadden? Wat als… het anders was gegaan? 

Het tweede boek is aangereikt door de commissie duurzaamheid: ‘Hoop voor de aarde’, hoe we samen het klimaat kunnen redden, van de canadese schrijver Katharine Hayhoe. Zij is natuuronderzoeker, politicoloog, academicus in Toronto. Een positief boek, dat aan de ene kant oproept tot aktie, maar ook oproept om de hoop niet te verliezen. 

Het derde boek is een roman van Esther Gerritsen; ‘de terugkeer’. Esther Gerritsen weet als geen ander te beschrijven hoe mensen in familiekring met elkaar omgaan. Welke motieven ieder mens heeft, en hoe dat botst met de motieven van anderen, en wat dat vervolgens met mensen doet. 

Categorieën
Nieuws

Actie kerkbalans 2023

ACTIE KERKBALANS vanaf zaterdag 14 januari.

Beste gemeenteleden,

14 januari begint de jaarlijkse actie Kerkbalans. Ongeveer de helft van onze leden wordt benaderd per brief, die door vele “lopers” wordt thuisgebracht. Ook halen zij de ingevulde brief weer op in de tweede week. Trouwens hulde voor de lopers, hartelijk dank! De andere helft van onze gemeente wordt per email benaderd, omdat zij ooit daarvoor hun emailadres hebben doorgegeven. Dit zal op 17 januari door het kerkkantoor gebeuren, dus let dan op uw mailbox, eventueel bij de spam. De totale opbrengst gebruiken we altijd voor de kosten van onze eigen gemeente, zoals  salarissen, onderhoudskosten, energiekosten en overige uitgaven van onze wijkkerk. 

Dit alles met het motto: Samen voor de kerk van morgen!

Doet U mee?                                                                                                      

Uw kerkrentmeesters. 

Categorieën
Nieuws

Dialoog, dans en duel, preken voor tijdgenoten.

Collega Kees van Ekris, tegenwoordig werkzaam bij Areopagus van de IZB, heeft een boek geschreven over preken. Het is een boek voor predikanten natuurlijk, maar heel bewust ook voor kerkenraden en gemeenteleden. In 10 hoofdstukken komen allerlei aspecten van de preek in naar voren.  
Aan het eind van ieder hoofdstuk zit een hele vragenlijst waarmee je aan de slag kunt. In zijn inleiding heeft hij het over veel theologische taal die is als stukgekauwde kauwgom.  
De theoloog Miskotte zei ooit: je hoeft als gemeentelid niets anders mee te nemen naar de kerk dan je echte leven. De echte vragen, de stille schande, en de echte zonde. Dat is het ruwe materiaal waarmee de Geest aan de gang gaat.  


Voor de eerste keer twee vragen:  
Wat is je eerste herinnering aan God en wat is je eerste herinnering aan (een flard) uit een preek?  

De eerste avond is op maandag 17 oktober, om 20.00 uur in de kerk. Laat even weten of je interesse hebt: pbarmentlo@gmail.com

Interview met de schrijver: www.eo.nl/artikel/ds-kees-van-ekris-over-de-kracht-van-woorden 

Categorieën
Nieuws

Mindfulness

Wie heeft er niet soms last van stress, van spanning, van piekeren en negatieve gedachten. Van somberheid misschien ook wel? Dan kan mindfulness een uitkomst zijn. Bij mindfulness denk je misschien aan boeddhabeelden en oosterse meditatie. Maar er is ook zo iets als mindfulness vanuit een christelijk perspectief.  

Geke Boeringa uit Lekkerkerk heeft zich hierin verdiept, en wil ons een avond meenemen in dit onderwerp. Zelf schrijft ze daarover:  

Deze aandachttraining is een zoektocht naar werkelijke beleving van jouw leven in de omgang met God. Dit helpt om innerlijke rust & vrede te vinden. De aandachttraining leert je anders te leren denken. Hierbij is het geloof in God de basis. 

Mocht je interesse hebben, laat het me weten, pbarmentlo@gmail.com.  

Categorieën
Nieuws

Rouwverwerkingskring – hoe verder na verlies…..

Wanneer u korte of langere tijd geleden te maken heeft gehad met verlies van een geliefde (echtgenoot, kind of ouder) ben je van harte welkom op onze Rouwverwerkingskring.  Er zal vooral ruimte zijn voor het uitwisselen van ervaringen en het uiten van gevoelens. Natuurlijk kan dat alleen wanneer men zich veilig voelt binnen de (kleine) groep. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a.: -kennismaken met elkaar en het verlies – moeilijke dagen- wat is echte troost. Begrijpelijk wanneer je meer informatie wilt of wanneer je twijfelt of het wat voor je is. Je kunt ons bellen of mailen. 


Margot Overduin, 06-18196866 / m.overduin2@kpnplanet.nl

Martha Huizinga, 06-51719450 / huizinga.mf@gmail.com. 

 

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de kring opgestart gaat worden. Je wordt via het kerkblad verder geïnformeerd. Martha Huizinga en Margot Overduin 

Categorieën
Nieuws

Creatief aan de slag met de psalmen

De psalmen kom je overal tegen. In boeken, muziek, in gedichten, in beeldende kunst. Altijd weer die psalmen, van de vroegste eeuwen tot in deze tijd. En waarom eigenlijk? Zijn zo briljant, zo spitsvondig? Nee, dat zijn ze eigenlijk niet. De psalmen zijn zo eenvoudig als onze gebeden vaak zijn: Heer, help mij, of: o God, wat ben ik blij. Zo simpel als onze diepste woorden zijn. En daarom zo herkenbaar. Sjef Hutschemakers heeft alle 150 psalmen getekend. Het zijn hele expressieve verhalen geworden. Met deze tekeningen willen we twee weken aan de slag gaan om er zelf onze eigen verhaal ervan te maken. Maria Barmentlo zal ons daarbij helpen. Het is de bedoeling met jullie werken een nieuwe expositie te maken. Heb je zin om mee te doen?! pbarmentlo@gmail.com of tel. 078-6454339. 

Categorieën
Nieuws

Huiskringseizoen 2022-2023: leef je geloof!

 

Ruim 20 jaar geleden is een groep gemeenteleden gestart met huiskringen, ook wel gemeentegroeigroepen genoemd. Nog altijd zijn er elk jaar 2 of 3 groepen actief bij verschillende gemeenteleden thuis in wisselende samenstelling. Een huiskring is een gesprekskring waarin groei in geloof, aandacht voor elkaar en gastvrijheid centraal staan. Het is een vorm van gemeenteopbouw. Dit jaar staat de brief Jakobus centraal. Deze brief is niet zo bekend, maar wel erg inspirerend en vooral praktisch. 

 

Vanaf eind september starten de groepen op de dinsdag- en donderdagavond. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen bekijken we de mogelijkheid om ook op de woensdagavond een kring te starten. We komen 1x per 3 weken bij elkaar. Je bent van harte welkom! Wil je meedoen of wil je meer informatie over de huiskring stuur dan een mailbericht naar jeanettedevlaming@gmail.com

Categorieën
Nieuws

Activiteiten jaarthema

Kookcursus ‘Bijbels culinair’

“Gauw, geef me wat van dat rode dat je daar kookt, want ik ben doodmoe”, zei Esau tegen Jakob. Het blijkt linzensoep te zijn. De bijbel staat vol met allerlei verhalen over eten, en vooral ook lekker eten. Maar de bijbel is natuurlijk geen kant-en-klaar kookboek. 

Han Wilmink heeft in zijn boek ‘Bijbels culinair’ een poging gedaan bekende en onbekende gerechten uit de bijbel in een recept om te zetten. We willen een drietal avonden samen een aantal van de gerechten uit het boek koken in de nieuwe keuken van de kerk en daarna met elkaar genieten van een heerlijk diner. Heb je zin om mee te doen? We beginnen rond half zeven en kun je pas iets later komen, dan is het ook goed.

Data in onderling overleg. pbarmentlo@gmail.com of: tel. 078-6454339. 
Doelgroep: (Jong) volwassenen 

 

Sponsordiner 
Tijdens deze avond eten we voor het goede doel. Alle gasten betalen een bedrag en dit geld gaat naar het goede doel (nader te bepalen). We maken er een feestelijke avond van! 

Datum: November 
Doelgroep: Hele gemeente 

 

Hoe smaakt genade? 
We gaan op zoek gegaan naar een aardse, lichamelijke manier om weer vertrouwd te raken met de inhoud van de klassiek geloofsbegrippen zoals ‘genade’ en ‘zonde’.  
Dat kan door samen aan tafel te gaan. Het startpunt ligt bij proeven, woorden geven aan smaak. Zo ga je ook geloofswoorden proeven. Heel letterlijk. Hoe smaakt zonde voor jou? Is dat iets heel zuurs, bijtend zelfs, iets wat helemaal niet lekker is? Of is dat juist iets verleidelijk lekkers, iets zoets, tintelend op de tong? En hoe smaakt genade? Het zijn vragen die je niet met het hoofd beantwoordt, maar met je hele lichaam. Daarover gaan we in gesprek. En het mooie is: iedereen is deskundig.  

Datum: zondagochtend 23 oktober na de kerkdienst 
Doelgroep: (Jong) volwassenen

 

Lekker Vega  
Als het om eten gaat, ontkomen we er niet aan om ook na te denken over duurzaamheid. 
Een van de manieren om meer duurzaam te eten, is het eten van minder (of geen) vlees. 
Veel mensen willen dat wel maar vinden het lastig om een lekkere vegetarische maaltijd op tafel te zetten. 
Tijdens deze avond krijg je praktische tips van een ervaringsdeskundige. Ook krijg je een aantal makkelijk te maken recepten mee naar huis. 

Datum: Februari 
Doelgroep: (jong) volwassenen 

 

In gesprek over het Avondmaal 
Na een kerkdienst, voorafgaand aan de avondmaalsdienst, gaan we met elkaar in gesprek over de belangrijkste maaltijd in de kerk; het Avondmaal. 
Daarbij komen vragen voorbij als; Hoe beleef je de viering van het avondmaal; Wat ervaar je als je de Maaltijd meeviert en kun je daar iets over vertellen; Ervaar je de viering van de Maaltijd als een belangrijke steun in je geloofsleven; Ken je andere vormen van de Maaltijd vieren, bijvoorbeeld in het verleden in onze gemeente of in een andere gemeente en welke vorm spreekt je het meeste aan? 

Datum: zondagochtend 4 december na de kerkdienst 
Doelgroep: Iedereen die aan het avondmaal deelneemt 

 

Running dinner 

Ongedwongen samen eten en elkaar (beter) leren kennen. Dat is het doel van het “running dinner” waarbij je in groepjes langs op verschillende adressen van gemeenteleden gaat en achtereenvolgens een voor-hoofd- en nagerecht krijgt geserveerd.  

Datum: April 
Doelgroep: Hele gemeente 

Categorieën
Nieuws

Jaarthema: ‘Aan tafel!’

Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding 

In de Bijbel – maar ook in de kerk – wordt vaak samen gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien. 

Een tafel is een belangrijk middel in ons leven, een tafel nodigt uit de verbinding te zoeken, met elkaar in gesprek te gaan, dingen uit te spreken naar elkaar en het goed te maken, enz.  

De belangrijkste maaltijd in de Bijbel is de Maaltijd van de Heer. Wie aan de avondmaalstafel deelneemt, gaat aan tafel bij Jezus Christus. Telkens wanneer wij als gemeente de Maaltijd vieren, gedenken wij Jezus’ leven en dood door brood en wijn te ontvangen als zijn lichaam en bloed. Het maakt je tot een ander mens. Ook daar willen we dit jaar bij stil staan. 

De tafel drukt in de bijbel ook altijd de overvloed uit, het heeft altijd iets hartelijks, we mogen aanschuiven, meedoen. Als commissie Vorming en Toerusting hebben we geprobeerd een programma samen te stellen met voor elk wat wils.  
Aan jou de vraag of je meedoet?! 

Categorieën
Nieuws

Burnout – Het Eliasyndroom

Burnout – Het Eliasyndroom

Gods therapie van het Eliasyndroom

 1. Leer jezelf te ontspannen
 2. Leer trouw te zijn aan je roeping
 3. Leer de les van de stilte
 4. Leer de weg terug te gaan
 5. Leer dat je niet onmisbaar bent
 6. Leer dat je niet de enige bent
 7. Leer door te gaan met je werk omdat God doorgaat met zíjn werk

Wijze levenslessen

Op de website van nieuweleiders.nl staan inspirerende verhalen van mensen die keuzes hebben gemaakt in hun leven. Kijk en luister naar het verhaal van Joyce, die op
 haar16de te horen heeft gekregen dat ze op haar veertigste blind en doof zal zijn…

Of het verhaal van Katja Staartjes die als eerste nederlandse vrouw de Mount Everest beklom:  Geen verhalen over burnout, maar wel over wendbaarheid en grenzen trekken.

Of het verhaal over dankbaarheid van Paul de Blot:

Adviezen/tips van mensen die een burnout gehad hebben:

 • Zoek ontspanning, 100 uur per week houdt je niet vol,
  ook tijdens je werk.
 • Breng de activiteiten die je energie opleveren in kaart en koester deze.
 • Communiceer met je gezin. Als het water (te) hoog komt, praat er over! Kom er mee naar buiten en blijf er niet alleen mee rondlopen tot het te laat is!
 • Een goed boek lezen
 • Wees jezelf, hiermee bewijs je jezelf meer dan door acteerwerk.

Probeer de dingen te delen zoals:  mooie en verdrietige gebeurtenissen,  drukke en  moeilijke momenten, met je naaste en met God.