Op reis met de GZB naar Malawi!

Van 18 t/m 30 september hoop ik mee te gaan met een door de GZB (Gereformeerde Zendings Bond) georganiseerde reis naar Malawi, het warme hart van Afrika. Via deze vrouwenreis krijg ik een inkijkje in zending onder vrouwen in Malawi. We trekken op met lokale zendingswerkers en mensen van de lokale kerk. Samen met hen ontmoeten we vrouwen uit de Lomwe- en Yao-stammen. Veel van hen zijn nog niet zo lang christen én dat valt niet altijd mee als de meeste mensen in je omgeving moslim zijn. Juist daarom is het voor hen fijn om andere christenen te ontmoeten, om samen te bidden, en… te zingen. We gaan naar de lokale kerk, houden samen Bijbelstudie en mogen elkaar bemoedigen in het geloof. 

Eerder maakte ik al een GZB-vrouwenreis mee naar Albanië. Dit was een onvergetelijke ervaring. Ik heb vanaf 2005 al vele reizen gemaakt, via Stichting Open Doors, om wereldwijd vrouwen te bemoedigen, hen te troosten en vooral hen pastoraal nabij te zijn. Vrouwen hebben mijn hart geraakt en daarom heb ik me de laatste tien jaar vooral verdiept in het rouw- en traumapastoraat. 

Heel blij ben ik met de samenwerking met de diaconie, de gesprekken met Ilse Kloot en Ilona van Wingerden, die mij goede raad geven hoe ik u als gemeente bij deze reis kan betrekken. 

Van elke deelnemer wordt naast het bedrag voor de reis, die de deelnemers zelf bekostigen een sponsoropbrengst van €500,00 per persoon gevraagd. Deze sponsorbijdrage komt ten goede aan VITA, zending onder vrouwen wereldwijd. Mocht u hieraan een bijdrage willen doen, zijn uw giften bijzonder welkom op het rekeningnummer van de diaconie: NL28 RABO 0134 9398 40 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Dordrecht-Dubbeldam o.v.v. Malawi reis Diet de Lang. 

Na de reis deel ik u graag iets mee van mijn ervaringen. Bid u mee dat deze reis mag bijdragen aan meer verbondenheid aan de wereldwijde kerk? 

Hartelijke groeten van Diet de Lang-Verhagen, pastorale ouderling.

Deel dit bericht!

Email
WhatsApp
Facebook

Deel dit nieuwsbericht!

Email
WhatsApp
Facebook

Schrijf je in voor de nieuwsupdate!