Categorieën
Nieuws

Bij de diensten

Zondag 14 mei wordt Tirza Jane Eliza gedoopt, dochter van Hanno en Jolanda. De gemeenteband verleent haar medewerking. Het kinderlied is deze zondag: ‘Ik wens jou’ van Trinity, dat wordt gezongen door Nora, Sanne, Lieve, Elise van de kinderkerk zelf! Ze hebben zelf bedacht om dit lied te zingen, nadat zij een vraag kregen over talenten en zou je het willen laten zien in de kerk. Daniel gaat gitaar spelen. We kijken er naar uit! 

Op zondag 21 mei gaat ds. M.C. van Pelt uit Ridderkerk voor. Rien Prins is ouderling van dienst. Op zondag 28 mei vieren we het Pinksterfeest. We lezen Handelingen 2: 1-13. Thema is: Vol van de Heilige Geest!? Dirk Frans is ouderling van dienst. De gemeenteband verleent haar medewerking. Goede diensten toegewenst! 

Categorieën
Nieuws

Kliederkerk

Op 25 juni is er van 11:00 tot 13:00 uur weer Kliederkerk in de Beatrixschool! Elke keer komen er veel gezinnen naar toe, dit vinden we super!  

Toch hebben we inmiddels een groot probleem: ons team bestaat maar uit vier personen om alles te organiseren. Dit is voor ons niet langer haalbaar. Komend seizoen kunnen wij op deze manier de Kliederkerk niet meer organiseren.  

We hopen dan ook dat jij ons team komt versterken! We zoeken 3 extra vrijwilligers in het kernteam. Samen kunnen we een tof programma voor gezinnen binnen en buiten de kerk blijven organiseren! 

Neem contact met ons op via kliederkerk@missiedordt.nl 

Hartelijke groeten, 

Evelien, Ivana, Inge en Martha 

Benieuwd wat Kliederkerk is? Kijk dan naar onderstaande video:  

Categorieën
Nieuws

Gemeenteavond 31 mei 2023

Woensdagavond 31 mei gaan we vanaf 20.00 uur met elkaar in gesprek over de uitkomsten van de enquête Nieuw Kerkelijk Peil. Vanaf 19.45 uur staat er koffie/thee voor je klaar in de Maranathazaal. Eerder zijn de belangrijkste resultaten al met je gedeeld. We kunnen ons echter voorstellen dat je je dit niet meer allemaal herinnert. Daarom hierbij een korte reminder.  

Wat waarderen we het meest in onze gemeente? De hedendaagse stijl van vieren en muziek, de preken en onderwijs in de bijbel, de sociale activiteiten om mensen te ontmoeten en de zorg voor samenleving of nadruk op sociale rechtvaardigheid.  

Waar willen we aandacht aan geven? Bouwen aan een sterk gevoel van verbondenheid, zorgen dat nieuwe mensen betrokken worden, erediensten die ondersteunend zijn en aandacht aan kinderen en jongeren.  

Wil je in voorbereiding op de avond het gehele rapport doorlezen? Kijk dan op:  https://reports.ncls.org.au/profile/ChurchLifeProfile2021NL/aham7q/?nocache=true 

De komende weken ligt er ook een aantal exemplaren van het rapport ter inzage in de kerk. 

Gezien de komende vacante periode is het belangrijk om met elkaar stil te staan bij wat we in onze gemeente waarderen en waar we aandacht aan willen geven. Juist nu is het belangrijk om hier met elkaar over in gesprek te gaan. Dat biedt een goede basis voor de start van het beroepingswerk dat later dit jaar moet worden opgepakt. Daarom hopen we ook op jouw komst te mogen rekenen. Graag tot ziens op 31 mei!

Categorieën
Nieuws

13 mei ophaaldag Rommeldam

Heb je mooie spullen over die wel een tweede leven verdienen? Kom je tweedehands spullen tussen 9:00 en 11:00 uur brengen bij De Rank.  

 We zijn op zoek naar 250 vrijwilligers om ook Rommeldam 2023 weer tot een groot succes te maken! Na de kerkdienst is er mogelijkheid om een medewerkersbriefje in te vullen. Help jij ook mee? 

 PS: Op zaterdag 3 juni rijdt de ophaalkaravaan door Dubbeldam!

Categorieën
Nieuws

Een app voor onze kerk

Alles wat we belangrijk vinden staat tegenwoordig op onze telefoon. De kerk hoort daar ook te zijn. De algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente Dordrecht Dubbeldam, waaronder de Wijnstok, heeft daarom besloten om met een app het makkelijker te maken ook buiten de zondagen samen kerk te zijn. Er is gekozen voor de Donkeymobile app – een app die al gebruikt wordt in meer dan 300 kerken. Elk van de vier gemeenten van de PGDD krijgt een voor de eigen gemeente ingerichte app: met het eigen logo en met voor de eigen gemeente relevante informatie.   

 

We kunnen sneller communiceren, vanuit de kerkenraad, jeugdwerk of één van de vele andere groepen. Maar ook met elkaar vanuit de digitale gemeentegids. Met toegang tot onze liturgie, de eigen livestream en al het nieuws waarin u geïnteresseerd  bent. We krijgen een extra mogelijkheid om eenvoudiger te geven aan collectes, zowel vanuit de kerk als thuis. Voor de zondagse collecte of de grotere inzamelingsacties zoals Kerkbalans. U ziet welke groepen er allemaal in de kerk zijn en u kunt er zich bij aansluiten. De app maakt het mogelijk dat deze groepen zelf eenvoudiger informatie en documenten delen. Natuurlijk zit de kerk agenda erin. Maar de verschillende groepen in de kerk kunnen ook een eigen agenda hebben. En dat allemaal op dezelfde plek.  

 

We hebben bij de keuze voor de app natuurlijk gelet op de veiligheid. De app is een gesloten systeem: alleen mensen ingeschreven in onze gemeente kunnen hem gebruiken. Gegevens die we delen zijn veilig: Google en Facebook kijken niet mee. Al nieuwsgierig? Bekijk voor wat de app biedt op https://donkeymobile.app/ons-product.  

 

De kerkenraad heeft voor de invoering een werkgroep ingesteld. Deze werkgroep bereidt de ingebruikname voor. Als startdatum kiezen we heel toepasselijk voor het startweekend op 3 september. In de werkgroep zitten Jens de Vlaming, Alice van der Hoek, Riëtte Bunk, Mirjam Flach, Frank Ponte en Magchiel van Meeteren. Schiet ze vooral aan voor vragen. Voor vragen kunt u ook terecht bij de webredactie: webredactie@pkndubbeldam.nl.  

 

Uiteraard bepaalt u zelf of u de app wil gaan gebruiken en zo ja, welke informatie u over uzelf kwijt wil in de app. We zien de app als extra aanvulling: het kerkblad zal blijven bestaan. Wel hopen we dat zoveel mogelijk mensen de app gaan gebruiken op de telefoon of tablet en we de app zo onze gemeente laten versterken. In de komende maanden zullen we u meenemen in hoe we dit precies gaan doen, meer informatie over de app geven en wat u wanneer kunt verwachten aan informatie en hulp. Hou de nieuwsbrief en het gemeentenieuws in Kerk op Dordt in de gaten!