Acties en collectes

Boodschappenpakket 
De actie van het Plus Boodschappenpakket is bijna ten einde. Je kunt zegels die je zelf niet nodig hebt nog inleveren tot eind februari. We kunnen er vele anderen blij mee maken via het sociaal wijkteam of mensen bij de voedselbank. Alvast bedankt! 

 

NL Doet 
Op 10 en 11 maart is de nationale actie van NL doet. Op die dag worden Nederlanders opgeroepen te helpen met projecten bij maatschappelijke organisaties. Onze wijkgemeente is een echte doe-gemeente, we zijn op ons best als we met elkaar bezig zijn om iets moois te maken. Vanuit de diaconie denken we dat het goed is om hier ook aan mee te doen. We hebben een project gevonden bij het Parkhuis. De Beleeftuin moet daar worden opgeknapt na de wintermaanden zodat de bewoners weer kunnen genieten van deze bijzondere tuin als het weer voorjaar wordt. 
We zoeken minimaal 10 mensen, jong en oud, die op vrijdag 10 maart kunnen helpen de tuin op te knappen en eventueel een tuinhuisje kunnen plaatsen. Het Parkhuis maakt er een gezellige dag van waarbij ook de bewoners betrokken worden. Er wonen ook diverse gemeenteleden in Parkhuis. Hoe mooi is het dat we wat kunnen betekenen voor hen?! Doe je ook mee? Meldt je zo snel mogelijk aan bij diaconie@pkndubbeldam.nl. 

 

Wijkdoel A Rocha 
A Rocha werkt op allerlei manieren aan natuurbehoud, een duurzame levensstijl en verdieping in het denken over zorg voor de schepping. 

In Nederland adopteren de veertien lokale groepen natuurgebieden en dragen er zorg voor natuurbeheer en monitoring. Verder organiseren de groepen geregeld activiteiten gericht op verwondering en genieten van de natuur. 

Op allerlei manieren worden mensen aangemoedigd om de natuur in de eigen omgeving te leren kennen, ervan te genieten en ervoor te zorgen. Met het programma Kerken en schepping ondersteunen ze kerken die willen bijdragen aan de zorg voor de schepping. Ze publiceren en spreken geregeld over de relatie tussen het christelijk geloof en zorg voor deze aarde. 

A Rocha zet zich in voor natuurbehoud wereldwijd. Ze werken in twintig landen op vrijwel alle continenten aan natuurbehoud, bewustwording en duurzame ontwikkeling. Vanuit Nederland wordt kennis en expertise geleverd voor deze internationale natuurbeschermingsprojecten. 

A Rocha Pro is een netwerk van christenen die in de natuurbeschermingswereld werken. Met enige regelmaat organiseren ze een netwerkbijeenkomst en bespreken thema’s op het vlak van natuur en geloof en dragen hun mening uit richting politiek, kerken en samenleving. 

 

Bestemming offerblok: Aardbeving Syrië  
Onvoorstelbaar leed! Zware aardbevingen in Syrië en Turkije eisen duizenden levens. Tienduizenden mensen zijn gewond, de ravage is enorm. Het Christelijk Noodhulpcluster is al jaren in Syrië aanwezig en biedt noodhulp aan de slachtoffers. Bidt én helpt u mee?  De impact van de aardbeving is groot, juist in Syrië. Door oorlogen is het land al jarenlang in crisis. Miljoenen Syriërs zijn ontheemd. Door de aardbevingen is de crisis nog veel groter geworden. ZOA-landendirecteur Marjanne van Vliet in Syrië vertelt: “De mensen hier hadden al heel hard hulp nodig. De huidige aardbevingen geven een extra, dramatische dimensie aan de situatie. En het is ook nog eens bitterkoud!” De omvang van de ramp is enorm. “Het is veel erger dan we eerst dachten”, zegt Najla Chahda, Dorcas-landendirecteur in Syrië. “Mensen blijven buiten op de straat, in de kou. Ze zijn bang voor nieuwe aardbevingen, ze durven niet bij opvanglocaties naar binnen te gaan. In Aleppo wonen ook veel ouderen, die niet zelf weg kunnen komen uit hun huizen. Hulp is zeer dringend nodig!” Het Christelijk Noodhulpcluster is in Syrië al vele jaren ter plaatse en verleent nu noodhulp aan hen die getroffen zijn door de aardbevingen: onderdak, voedsel, water, winterhulp. Dat doen we zelf, samen met kerken en met partnerorganisaties. En met u! Helpt u mee? 

Deel dit bericht!

Email
WhatsApp
Facebook

Deel dit nieuwsbericht!

Email
WhatsApp
Facebook

Schrijf je in voor de nieuwsupdate!