Stilte in de kerkdienst

Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. 

Aanbid Hem met eerbied en ontzag, en kniel nu voor Hem neer. 
 

Ooit ging een collega voor in een gemeente en stelde na de preek voor om enige tijd stil te zijn. Na de dienst zei een ouderling in de consistorie dat hij dat het hoogtepunt van de dienst had gevonden. Stilte is belangrijk in een kerkdienst. Om aan het begin van de dienst even los te komen van alles wat ons bezighoudt, de onrust in onszelf, willen we graag aan het begin van de dienst wat langer stil zijn dan we nu gewend zijn. En dat geldt ook voor de stilte vóór het Onze Vader. Stil zijn is niet gemakkelijk, je moet het leren. Maar het kan zo goed zijn. Even tot ons door laten dringen dat God tegenwoordig is, in verwachting van wat God ons deze morgen geeft. We wachten op God, en wat Hij in ons leven wil doen. En ook dat we in stilte kunnen zeggen wat we op ons hart hebben, wat we misschien met niemand anders kunnen delen.

Deel dit bericht!

Email
WhatsApp
Facebook

Deel dit nieuwsbericht!

Email
WhatsApp
Facebook

Schrijf je in voor de nieuwsupdate!